Kartel nákladních vozidel -Tajné cenové dohody vedoucích výrobců

Evropská komise udělila 19. července 2016 pokuty vedoucím výrobcům nákladních vozidel Daimler/Mercedes-Benz, Volvo/Renault, Iveco, MAN a DAF („členové kartelu“). Tito výrobci byli shledáni vinnými, že v letech 1997 až 2011 vytvořili kartel nepřípustnými úmluvami o cenách ohledně středních a těžkých nákladních vozidel. Dne 27. září 2017 zjistila Evropská komise také účast výrobce Scania na kartelu a udělila peněžitou pokutu.

Vaše nároky na náhradu škody

Bojujeme o Vaše práva s účinnou kombinací:

  • inteligentní IT infrastruktury,
  • uznávaným ekonomem pro hospodářskou soutěž Prof. Dr. Inderstem,
  • a renomovanou advokátní kanceláří pro kartelové právo Hausfeld.

Kdo může uplatnit nároky na náhradu škody?

Kartelová dohoda se Vás týká pokud jste v letech 1997 až 2016 pořídili střední a těžké nákladní vozidla prostřednictvím koupě, pronájmem s následnou koupí anebo leasingem. Pro tato vozidla může být požadována náhrada škody za jakoukoliv výši přeplatku.

Prostřednictvím nás můžete uplatňovat nároky na náhradu škody za období 01.04.2004 až 2016, pokud v tomto roce bude podána další část žaloby. Máte-li zájem, zaregistrujte se a my Vás zařadíme do našeho seznamu zájemců.

Lhůta pro přihlášení vozidel z období 1997 až 2003 již skončila. Za toto období již nemůžeme vymáhat nároky na nahrádu škody.

Máte-li zájem, zaregistrujte se u nás, abychom Vám mohli poskytnout další informace týkající se uplatnění nároků na náhradu škody.

Klikněte zde pro registraci do seznamu zájemců


Skvělé důvody pro registraci u společnosti financialright claims

1. Žádné riziko nákladů

Náš cenový systém je jednoduchý a transparentní – a pro Vás bez rizika. Jen když budeme pro Vás úspěšní, obdržíme provizi za úspěch, která bude odečtena od částky náhrady škody. Jinak neplatíte nic.


2. Spolupráce s odborníky na hospodářskou soutěž

Na základě spolupráce s advokátní kanceláří Hausfeld specializovanou na kartelové právo, jakož i uznávaným ekonomem pro hospodářskou soutěž profesorem Dr. Inderstem a jeho týmem Vám zaručujeme nejlepší možnou odbornost.


3. Spolupráce se sdruženími

Nabízíme společně s ČESMAD BOHEMIA řešení vyvinuté pro spedice k prosazení nároků na náhradu škody – ověřené právním oddělením ČESMAD BOHEMIA. Více než 20 sdružení z tuzemska i ze zahraničí se již přihlásilo k této iniciativě, přes 160 000 nákladních vozidel je již registrováno.


4. Nejlepší možné řízení vašich nároků na náhradu škody

Spolu se silným týmem prosazujeme práva velké skupiny žadatelů. Přitom vyřídíme celý proces za Vás: Od vyhodnocení dat přes zapojení znalce až po podání žaloby a vyplacení náhrady.

1. Žádné riziko nákladů

Náš cenový systém je jednoduchý a transparentní – a pro Vás bez rizika. Jen když budeme pro Vás úspěšní, obdržíme provizi za úspěch, která bude odečtena od částky náhrady škody. Jinak neplatíte nic.

2. Spolupráce s odborníky na hospodářskou soutěž

Na základě spolupráce s advokátní kanceláří Hausfeld specializovanou na kartelové právo, jakož i uznávaným ekonomem pro hospodářskou soutěž profesorem Dr. Inderstem a jeho týmem Vám zaručujeme nejlepší možnou odbornost.

3. Spolupráce se sdruženími

Nabízíme společně s ČESMAD BOHEMIA řešení vyvinuté pro spedice k prosazení nároků na náhradu škody – ověřené právním oddělením ČESMAD BOHEMIA. Více než 20 sdružení z tuzemska i ze zahraničí se již přihlásilo k této iniciativě, přes 160 000 nákladních vozidel je již registrováno.

4. Náš tým a naše odbornost

Spolu se silným týmem prosazujeme práva velké skupiny žadatelů. Přitom vyřídíme celý proces za Vás: Od vyhodnocení dat přes zapojení znalce až po podání žaloby a vyplacení náhrady.

Náš tým a naše odbornost

Inteligentní informační technologie

Vzhledem k tomu, že se každé nákladní vozidlo zpracovává individuálně, vznikají zde ohromná množství dat. Jejich vyhodnocení vyžaduje odborníky v oblasti inteligentní IT infrastruktury. Přesně na takovou komplexní hromadnou správu je specializovaná společnost financialright claims , která nabízí nejlepší možné řešení.

financialright

Renomovaní znalci kartelového práva na hospodářskou soutěž

Společnost financial right claims pověřila renomované americké advokátní kanceláří Hausfeld soudní prosazení nároků. Hausfeld je jedna z nejzkušenějších kanceláří v oblasti hospodářské souteže zaměřujicí se na kartelové spory v Evropě a v USA.


hausfeldt-logo

Uznávaní ekonomové

Řízení proti kartelu výrobců doprovází jako znalec p. Prof. Dr. Roman Inderst, jeden z nejrenomovanějších ekonomů v oblasti hospodářské soutěže.

Máte dotazy?

financialright claims GmbH
Königsallee 60 F
40212 Düsseldorf
Phone: +49 (0) 211 972602-00

Kontakt e-mailem

Zákaznický servis

Pokud máte otázky týkající se registrace, obraťte se na našeho konzultanta v češtině.
Pracovní hodiny:
Pondělí – Pátek 9: 00-17: 30
Tel .: +420 730 910 616

Registrace

Vzhledem k velikému zájmu o 3. žalobu proti kartelu výrobců nákladních vozidel, lhůta pro registraci byla prodloužena od 30.04.2019 do 31.05.2019. Z toho důvodu, se prosím zaregistrujte do konce května, aby bylo možné zohlednit Vaší účast v žalobě .

Registrujte se do seznamu čekatelů

Často kladené otázky

Kartelová řízení jsou často komplikovaná, časově náročná a nákladná. Vyčíslení a prokázání škody je možné jen na základě velikého množství dat.
Jednoznačné výhody spolupráce s naší společností jsou:

1. Silný tým zkušešných expertů – Pro profesionální a úspěšné prosazení Vašich nároků spolupracujeme s renomovanou advokátní kanceláří Hausfeld, jakož i uznávaným ekonomem pro hospodářskou soutěž profesorem Dr. Inderstem. Ti mají značné zkušenosti a mimořádné renomé v této oblasti, takže budete v péči silného týmu expertů.

2. Inteligentní IT řešení – pomocí naší efektivní a specializované IT infrastruktůry Vám nabízíme nejlepší možné řešení pro uplatnění Vašich nároků.

3. Nenesete žádné riziko nákladů – Převezmeme za Vás prosazení Vašich nároků na základě provize za uspěch z obdržené nahrády škody. Shromažďujeme nároky našich zákazníků. Teprve toto umožňuje mnoha odběratelům nákladních vozidel úspěšně prosadit jejich nároky, jelikož my neseme veškeré náklady a rizika.

Ano, existuje riziko promlčení Vašich nároků. Pro vozidla, která byla pořízená do 31.12.2003 koupí, nájmem s následnou koupí nebo leasingem obecně existuje problém promlčení lhůty. Tyto nároky by mohly být promlčeny k 01.01.2019.

Vezměte prosím na vědomí, že u nás můžete přihlásit pouze nákladní vozidla, která byla pořízená v období od 01.04.2004 do 31.12.2016.

Skutečná škoda na každém jednotlivém nákladním vozidle závisí na několika aspektech, jako je např. výrobce a datum nabytí.
Z těchto údajů náš ekonomický expert vypočítal průměrnou škodu několika tisíc eur na jedno nákladní vozidlo.
Samozřejmě můžete. Každý kdo pořídil nákladní vozidla koupí, nájmem s následnou koupí nebo leasingem se může pokusit sám nalézt řešení s výrobci nákladních vozidel. Takový postup je však obvykle bezůspěšný. Výrobci nákladnich vozidel nejsou ochotní vyjednávat nebo nabízejí nanejvýš ekonomické ústupky při budoucí koupi, pronájmu s následnou koupí nebo leasingu nákladních vozidel. Tyto údajně lepší podmínky budou podstatně nižší než způsobená škoda, která je dle odhadu 5 až 20% kupní ceny – plus úroky.
Po postoupení se rozhodneme dle doporučení advokátů a ekonomů, zda a za jakých podmínek by smír s výrobci nákladních vozidel mohl být rozumný. Jelikož máme přímy podíl na výnosech z vypořádaní nebo žaloby, máme – stejně jako Vy – velký zájem o co možná nejlepší smír.
Můžete u nás zaregistrovat nákladní vozidla , která byla pořízena v období 1.4.2004 až 2016. Lhůta pro přihlášení nákladních vozidel z období 1997 až 31.12.2003 již uplynula. Za toto období nemohou být již vymáhány žádné nároky.

Období kartelové dohody kamionů, určené Evropskou komisí , bylo v letech 1997 až 2011. Předpokládame, že následný dopad kartelu trval do roku 2016.

Prosazujeme nároky dle následujícíh kritérií:
• nákladní vozidla od 6 tun přípustné celkové hmotnosti
• pořízené v období 01.04.2004 a 2016
• nová vozidla výrobců Daimler/Mercedes-Benz, Volvo/Renault, MAN, Iveco, DAF a Scania
• koupě, leasing a nájem s následnou koupí

Vezměte na vědomí: Z důvodů promlčecí lhůty lze přihlédnout jen k nárokům od 01.04.2004.

Z nákupu ojetých nákladních vozidel či předváděcích vozidel nemohou být bohužel uplatněny žádné nároky.
Dále nemůžeme uvažovat o nákladních vozidlech, která byla zaregistrována před nabytím (jednodenní registrace). S námi nemohou být registrovány ani nákladní vozidla, která byla přímo dále prodaná třetím stranám.
Ne, za pronajaté nákladní vozidla, nemohou být bohužel uplatněny žádné nároky na náhradu škody.
Vaše nároky prosazujeme na základě provize z úspěchu. Procesní náklady nese společnost financialright claims. Neúčtujeme žádné skryté poplatky nebo jiné náklady. Pouze v případě úspěšné žaloby platíte provizi ve výši 33% z obdrženého odškodnění – v případě členství v sdružení i méně. Pokud nebudeme úspěšní, Vaše společnost neplatí nic.
Pro Vaše nákladní vozidla potřebujeme naskenované dokumenty o nabytí nákladního vozidla ve formátu PDF (např. kupní smlouva, leasingová smlouva nebo faktůra). Kromě toho nám musíte poskytnout identifikační číslo vozidla. (VIN). Důležitý je také technický průkaz, který uvádí euronormu.
Rozhodnutí Evropské komise z 19.07.2016 určilo po dlouholetém vyšetřování, že výrobci nákladních automobilů Daimler/Mercedes-Benz, DAF, IVECO, MAN a Volvo/Renault vytvořili od 1997 až do 2011 kartel za účelem tajných cenových dohod.

Za taková porušení Evropská komise udělila účastníkům kartelu pokutu 2,927 miliardy Euro. Výrobce Scania odmítl obvinění z kartelu. Pouze společnosti MAN byla pokuta prominuta, jelikož tento výrobce nákladních automobilů jako korunní svědek upozornil komisi na existenci kartelu.

Přečtěte si zde rozhodnutí Evropské komise ze dne 19.07.2016

Přečtěte si zde rozhodnutí Evropské komise ze dne 19.07.2016.

Dne 27.09.2017 byla udělana také firmě Scania pokuta ve výši 880 milionů Euro za nedovolené cenové dohody. Scania toto rozhodnutí napadla.

Přečtěte si prosím také rozhodnutí Evropské komise proti výrobci nákladních vozidel Scania.

Spolupracujeme s různými sdruženími, mimo jiné s ČESMAD BOHEMIA a BGL. Na základě iniciativy ČESMAD BOHEMIA nabízíme řešení pro prosazení nároků na náhradu škody – zkontrolované právním oddělením ČESMAD BOHEMIA. Do iniciativy se již zapojilo více než 20 tuzemských a mezinárodních sdružení s více než 160 000 registrovanými nákladními vozidly.

Při registraci uveďte prosím Vaše sdružení.

S námi ano. Běžnou řečí se hromadnou žalobou rozumí hromadění nároků, které se uplatní spolu v jedné žalobě.
Shromáždění obdobných nároků proti stejné žalované straně umožňuje výslovně paragraf 260 německého občanského soudního řádu, podle kterého jedním soudním řízením se vyhne velkému množství dalších řízení. Na základě postoupení může financialright claims stejné nároky dotčených kupců nákladních vozidel shromáždit a spojit je. V kartelovém řízení jsou ostatně hromadné žaloby již delší čas obvyklé. Velké podniky jako Deutsche Bahn iniciují takové hromadné žaloby o částky ve výši sta milionů Euro, jako naposledy v případě kartelu letecké nákladní dopravy.
Obě žaloby již byly podány. Můžete se zaregistrovat do seznamu zájemců, abychom Vás mohli informovat o připravě třetí žaloby.
První žaloba proti kartelu nákladních vozidel byla podána koncem prosince 2017, druhá v prosinci 2018 u Krajského soudu I. v Mnichově. V prvním případě je zastoupeno více než 3 200 společností s více než 85 000 nákladními vozidly, ve druhém případě je více než 3 800 společností s více než 64 000 vozy.

Doba trvání a výsledek soudních sporů jsou nejisté. Vzhledem k velikosti bude pravděpodobně trvat několik let.

Skutečná škoda na každém jednotlivém nákladním vozidle závisí na několika aspektech, jako je např. výrobce a datum nabytí.
Z těchto údajů náš ekonomický expert vypočítal průměrnou škodu několika tisíc eur na jedno nákladní vozidlo.

O nás – kdo je společnost financialright claims?

Můžeme Vás postavit na stejnou úroveň jako velké korporace a prosazovat Vaše práva. Náš tým advokátů, vývojářů softwaru a databázových expertů posouvá právo našich zákazníků na novou úroveň kvality – pohodlně, profesionálně a bez rizika.

Společnost financialright claims byla založena Dr. Svenem Bodem. Předtím již založil s Dr. Philippem Kadelbachem společnost flightright, známou z TV & tisku, sloužící k prosazení práv cestujicích v letecké dopravě, která dnes pomohla dosáhnout práva půl milionu lidí v celé Evropě.