Kartel nákladních automobilů -Tajné cenové úmluvy vedoucích výrobců

Evropská komise udělila 19. července 2016 pokuty vedoucím výrobcům nákladních automobilů Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN a DAF („členové kartelu“). Byli shledáni vinnými, že v letech 1997 až 2011 vytvořili kartel nepřípustnými úmluvami o cenách ohledně středních a těžkých nákladních automobilů . Dne 27. září 2017 zjistila Evropská komise také účast výrobce Scania na kartelu a udělila peněžitou pokutu.

Vaše nároky na náhradu škody

Bojujeme o Vaše práva se silnou kombinací s:

  • inteligentní IT infrastruktury,
  • uznávaným ekonomem pro hospodářskou soutěž Prof. Dr. Inderstem,
  • a renomovanou advokátní kanceláří pro kartelové právo Hausfeld.

Kdo může uplatnit nároky na náhradu škody?

Vás se kartel nákladních automobilů týče tehdy, pokud jste mezi 1997 a 2016 střední a těžké nákladní automobily získali koupí nebo na leasing. Za tato vozidla lze požadovat náhradu škody z důvodu příliš vysoké zaplacené ceny.

Prostřednictvím nás můžete uplatňovat nároky na náhradu škody za období 2003 až 2016. Lhůta pro přihlášení vozidel z období 1997 až 2002 uplynula dnem 30. září 2017. Za toto období již nemůžeme uplatnit nároky. Doklady pro vaši spolecnost, jakož i pro vaše vozidla musí být poskytnuty do 30. cervna 2018.

V případě zájmu se můžete zaregistrovat u nás do 31. května 2018, abychom Vám mohli poskytnout další informace týkající se uplatnění nároků na náhradu škody.

Klikněte zde pro registraci.


Dobré důvody ohlásit nároky u společnosti financialright claims

1. Žádné riziko nákladů

Náš cenový systém je jednoduchý a transparentní – a pro Vás bez rizika. Jen když budeme pro Vás úspěšní, obdržíme provizi za úspěch, která bude odečtena od částky náhrady škody. Jinak neplatíte nic.


2. Spolupráce s odborníky na hospodářskou soutěž

Na základě spolupráce s advokátní kanceláří Hausfeld specializovanou na kartelové právo, jakož i uznávaným ekonomem pro hospodářskou soutěž profesorem Dr. Inderstem a jeho týmem Vám zaručujeme nejlepší možnou odbornost.


3. Spolupráce se svazy

Nabízíme společně s ČESMAD BOHEMIA řešení vyvinuté pro spedice k prosazení nároků na náhradu škody – ověřené právním odddělením ČESMAD BOHEMIA. Více než 20 svazů z tuzemska i ze zahraničí se již přihlásilo k této iniciativě, přes 100 000 nákladních automobilů je již registrováno.


4. Náš tým a naše odbornost

Spolu se silným týmem prosazujeme práva velké skupiny žadatelů. Přitom vyřídíme celý proces za Vás: Od vyhodnocení dat přes zapojení znalce až po podání žaloby a vyplacení náhrady.

1. Žádné riziko nákladů

Náš cenový systém je jednoduchý a transparentní – a pro Vás bez rizika. Jen když budeme pro Vás úspěšní, obdržíme provizi za úspěch, která bude odečtena od částky náhrady škody. Jinak neplatíte nic.

2. Spolupráce s odborníky na hospodářskou soutěž

Na základě spolupráce s advokátní kanceláří Hausfeld specializovanou na kartelové právo, jakož i uznávaným ekonomem pro hospodářskou soutěž profesorem Dr. Inderstem a jeho týmem Vám zaručujeme nejlepší možnou odbornost.

3. Spolupráce se svazy

Nabízíme společně s ČESMAD BOHEMIA řešení vyvinuté pro spedice k prosazení nároků na náhradu škody – ověřené právním odddělením ČESMAD BOHEMIA. Více než 20 svazů z tuzemska i ze zahraničí se již přihlásilo k této iniciativě, přes 100 000 nákladních automobilů je již registrováno.

4. Náš tým a naše odbornost

Spolu se silným týmem prosazujeme práva velké skupiny žadatelů. Přitom vyřídíme celý proces za Vás: Od vyhodnocení dat přes zapojení znalce až po podání žaloby a vyplacení náhrady.

Náš tým a naše odbornost

Inteligentní informační technologie

Jelikož každý nákladní automobil se zpracovává individuálně, vznikají zde ohromná množství dat. Jejich vyhodnocení vyžaduje odborníky na inteligentní IT infrastruktury. Přesně na taková komplexní hromadná řízení je specializovaná společnost financialright claims a tato nabízí nejlepší možné řešení.

financialright

Renomovaní znalci kartelového práva

Společnost financialright claims pověřila renomovanou americkou advokátní kancelář Hausfeld soudním prodazením nároků. AK Hausfeld je jedna z nejzkušenějších kanceláří v kartelových sporech v Evropě a v USA.


hausfeldt-logo

Uznávaní ekonomové

Řízení je doprovázeno Prof. Dr. Romanem Inderstem jako znalcem, který patří k vedoucím odborníkům pro výpočet kartelových škod.

Máte dotazy?

financialright claims GmbH
Königsallee 60 F
40212 Düsseldorf
Phone: +49 (0) 211 972602-00

Kontakt e-mailem

Registrace

Vezměte prosím na vědomí: Registrujete se mimo stanoveného termínu 30.05.2018. Vaši společnost umístíme do pořadníku a pokusíme se o zařazení vašeho mandátu do kauzy v tomto roce. Berte na vědomí, že nemůžeme zaručit vaši účast v této kauze.

Registrujte se do seznamu čekatelů

Časté otázky

Kartelová řízení jsou často komplikovaná, časově náročná a nákladná. Vyčíslení a prokázání škody je možné jen na základě velikého množství dat.

Jasné výhody spolupráce s námi jsou:

1. Silný tým zkušešných expertů – Pro profesionální a úspěšné prosazení vašich nároků spolupracujeme s renomovanou advokátní kanceláří Hausfeld, jakož i uznávaným ekonomem pro hospodářskou soutěž profesorem Dr. Inderstem. Ti mají značné zkušenosti a mimořádné renomé v této oblasti, takže budete v péči silného týmu expertů.

2. Inteligentní IT řešení – S naší efektivní a specializovanou IT infrastrukturu Vám nabízíme nejlepší možné řešení pro uplatnění Vašich nároků.

3. Žádné riziko nákladů – Přejímáme prosazení Vašich nároků na základě jen provize za úspěch při náhradě škody. Spojujeme nároky našich zákazníků. Teprve toto umožňuje mnoha odběratelům nákladních automobilů úspěšně prosadit jejich nároky, jelikož my neseme veškeré riziko a náklady.

Ano, existuje riziko promlčení Vašich nároků. Pro vozidla, která byla získána do 31.12.2002 koupí, nájmem s následnou koupí nebo leasingem, existuje aktuální problém promlčení. Tyto nároky by mohly být promlčeny k 01.01.2018.

Vezměte prosím na vědomí, že u nás můžete přihlásit pouze vozidla, která byla získaná v období od 01.01.2003 do 31.12.2016.

Zda a v jaké výši vznikla škoda bude zjištěno přesněji naším zkušeným ekonomem pro hospodářskou soutěž.

Na základě dosavadních zkušeností s ostatními kartely je první odhad pravděpodobně způsobené škody 5 až 20% uhrazené kupní ceny resp. leasingových splátek. K tomu je však potřeba přesná analýza jednotlivých případů. Kromě toho se nároky na náhradu škody dle německého práva zúročují, takže k vlastní škodě se přičítají značné úroky.

Samozřejmě může každý, kdo získal nákladní automobily koupí, koupí na základě nájmu nebo leasingem, se pokusit sám nalézt řešení s výrobci nákladních automobilů. Takový postup je však obvykle beznadějný. Výrobci nákladních automobilů nejsou ochotni vyjednávat nebo nabízejí nanejvýš ekonomické ústupky při koupi, leasing nebo nájmu s následnou koupí nákladních automobilů v budoucnosti. Tyto údajně lepší podmínky budou ale podstatně pod úrovní způsobené škody, která je dle odhadu 5 až 20% kupní ceny – plus úroky.
Po postoupení se rozhodneme dle doporučení smluvních advokátů a ekonomů, zda a za jakých podmínek by smír s výrobci nákladních automobilů mohl být rozumný. Jelikož jsme přímo účastni na výnosu smír unebo žaloby – máme stejně jako vy – velký zájem o co možná nejlepší smír .
Přes nás můžete uplatnit nároky na náhradu škody za vozidla z období 1997 až 2016. Až dosud byla situace taková, že jen vozidla, která byla získána v období kartelu (1997 až 2011), měla být registrována. Po důkladném posouzení dosud předaných dat o vozidlech našich zákazníků naším znalcem byly získány nové poznatky ohledně rozhodného období.

Rozhodné období (období trvání kartelu 1997 až 2011) bude nyní rozšířeno o období po kartelu. Je možné, že také po skončení kartelu 2011 byly prodávány nákladní automobily za nadsazené ceny než je neutralizovat. Tak je možné nahlásit také vozidla, která byla získána od ledna 2012 až do konce 2016.

Vezměte na vědomí: Lhůta pro nahlášení vozidel z období 1997 až 2002 byla 30.09.2017, takže za toto období již u nás nemohou být uplatněny žádné nároky. Můžete u nás registrovat nákladní automobily získané v letech 2003 až 2016.

Prosazujeme nároky dle následujícíh kritérií:

• nákladní automobily od 6 tun přípustné celkové hmotnosti
• získání mezi 2003 a 2016
• nová vozidla výrobců Daimler, Volvo/Renault, MAN, Iveco, DAF a Scania
• koupě, leasing nájem s následnou koupí

Vezměte na vědomí: S ohledem na promlčení lze přihlédnout jen k nárokům od 2003.

Z nákupu ojetých nákladních automobilů či předváděcích vozidel nemohou být bohužel uplatněny žádné nároky.
Ne, za pronajaté nákladní automobily nemohou být u nás aktuálně bohužel uplatněny žádné nároky na náhradu škody.
My prosazujeme Vaše nároky čistě na základě provize za úspěch. Náklady řízení nese financialright cliams a platí předem. Neexistují skryté poplatky ani náklady. Jen v případě úspěchu zaplatíte provizi za úspěch ve výši 33% – při členství v určitých svazích i méně – nám zaplacené náhradu škody . Není-li dosaženo úspěchu, nemusí Váš podnik nést jakékoliv náklady.
Pro Vaše nákladní vozidla potřebujeme jako soubor PDF naskenované doklady o nabytí (např. kupní smlouvu, leasingovou smlouvu nebo fakturu). Kromě toho nám musíte oznámit identifikační číslo vozidla (FIN).
Lhůta pro 1. žalobu byla 30.09.2017. I když jste tuto lhůtu zmeškali,můžete se u nás přihlásit pro 2. žalobu v roce 2018 až do 31. května 2018. Můžete potom přes nás uplatnit nároky za vozidla. která byla získána od 01.01.2003. Pro to se můžete s Vaším podnikem kdykolv registrovat. Budeme Vás potom kontaktovat s dalůšími informacemi.
Rozhodnutí komise EU z 19.07.2016 zjistil po dlouholetých šetřeních, že výrobci nákladních automobilů Daimler, DAF, IVECO, MAN a Volvo/Renault tvořili od 1997 až do 2011 kartel za účelem tajných cenových dohod.

Komise EU udělila kvůli těmto deliktům účastníkům kartelu pokutu 2,927 miliardy Euro. Výrobce Scania odmítl kartelové výhrady. Jen společnosti MAN byla pokuta prominuta, jelikož výrobce nákladních autmobilů informoval jako korunní svědek komisi o kartelu.

Přečtěte si zde rozhodnutí komise EU ze dne 19.07.2016.

Dne 27.09.2017 byla udělana také firmě Scania pokute ve výši 880 milonů Euro za nedovolené cenové dohody. Scania oznámila, že rozhodnutíé napadne.

Přečtěte si prosím také rozhodnutí Evropské komise proti společnosti Scania.

Spolupracujeme s různými svazy, mimo jiné s ČESMAD BOHEMIA a BGL. Jestliže jste členy svazu, musíte eventuelně nám zaplatit jen sníženou provizi za úspěch. Na základě iniciativy ČESMAD BOHEMIA nabízíme pro spedice vytvořené řešení pro prosazení nároků na náhradu škody – zkontrolované právním oddělením ČESMAD BOHEMIA. Již přes 20 svazů z tuzemska i ciziny se připojilo k této iniciativě, je registrováno přes 100 000 nákladních automobilů.
Uveďte prosím Váš svaz při registraci.
S námi existují. Lidově je označováno jako hromadná žaoba sdružení nároků, které jsou uplatněny společně v jedné žalobě. Sdružení stejných nároků proti stejné žalované straně umožňuje výslovně paragraf 260 občanského soudního řádu, protože jedním řízením bude zabráněno mnoha dalším řízením. Na základě postoupení může financialright claims stejné nároky dotčených kupců nákladních automobilů sdružit a spojit je. V kartelovém řízení jsou ostatně hromadné žaloby již delší čas obvyklé. Velké podniky jako Deutsche Bahn iniciují takové hromadné žaloby o částky ve výši sta milionů Euro, jako naposledy v případě kartelu letecké náladní dpravy.

O nás – kdo je společnost financialright claims?

Uvedeme Vás na úroveň velkých koncernů a prosadíme Vaše práva. Náš tým právníků, vývojářů softwaru a expertů na datové banky uvede právo našich zákazníků na novou úroveň kvality – pohodlně, profesionálně a bez rizika.

Společnost financialright claims byla založena Dr. Svenem Bodem. Předtím již založil s Dr. Philippem Kadelbachem společnost flightright, z TV & tisku známou vedoucí firmu pro prosazování práv cestujicích v letecké dopravě, která dnes pomohla dosáhnout práva půl milionu lidí v celé Evropě.