Upozornění


Můžete nechat zaregistrovat pouze nákladní automobily, které:

  • Connector.Connector.

    jste získali v letech 2004 a 2016 (koupí, na leasing nebo nájem s následnou koupí)

  • Connector.Connector.

    Při nákupu a leasingu můžete nechat zaregistrovat pouze nákladní vozidla, které byly poprvé registrovány u Vaší společnosti (tj. byla “nová”). Při nájmu s následnou koupí můžete zaregistrovat nákladní vozidla, jejichž první registrace byla provedena na pronajímatele a počet kilometrů na začátku pronájmu byl nižší než 700 km.

  • Connector.Connector.

    byly těžké nebo středně těžké (od 6 tun)

Je bezvýznamné, zda jste později nákladní automobil dále prodali.

Mějte prosím na paměti, že vaši společnost zařadíme do seznamu zájemců a budeme vás informovat, jakmile obdržíme novinky ohledně další žaloby.

Registrujte se do seznamu čekatelů