Upozornění


Můžete zaregistrovat pouze nákladní vozidla, které:

  • jste pořídili v období od 01.04.2004 do 2016 (koupí, na leasing nebo nájem s následnou koupí)

  • při nákupu a leasingu můžete zaregistrovat pouze nákladní vozidla, které byly poprvé registrovány na Vaší společnosti (tj. byla “nová”). Při nájmu s následnou koupí můžete zaregistrovat nákladní vozidla, jejichž první registrace byla provedena na pronajímatele a počet kilometrů na začátku pronájmu byl nižší než 700 km.

  • byly těžké nebo středně těžké (od 6 tun)

Je bezvýznamné, zda jste později – po vlastním používání – nákladní vozidla dále prodali.

upozornění jsem rozuměl / a