Ochrana dat

A. Prohlášení o ochraně dat společnosti financialright claims GmbH
Společnost financialright claims GmbH klade velký důraz na ochranu osobních dat. Samozřejmě dodržujeme předpisy příslušných zákonů 
o ochraně dat a osobní data našich zákazníků shromažďujeme 
a zpracováváme pouze v rozsahu popsaném v tomto prohlášení 
o ochraně dat. Tímto prohlášením Vás informujeme o aspektech relevantních pro ochranu dat a informujeme Vás o námi použitých opatřeních za účelem zachování Vašich práv na ochranu dat.

Výslovně upozorňujeme na následující. Nezávisle na ustanoveních uvedených v následující části B, platí:
Užíváním našich webových stránek souhlasíte výslovně se zpracováním námi shromážděných dat o Vaší osobě resp. shromážděných následujícími poskytovateli zobrazeným způsobem a pro uvedený účel.

Výslovně upozorňujeme na Vaše následující práva na informace a práva na odstoupení:
Bez uvedení důvodů od nás zdarma kdykoli dostanete informace 
o Vašich datech uložených u nás.
Vaše u nás uložená data, můžete kdykoli nechat zablokovat, opravit nebo vymazat.

Samozřejmě nám udělený souhlas ke shromažďování a použití dat můžete kdykoliv bez uvedení důvodů odvolat. Za tím účelem se prosím obraťte na
kontaktní adresu, uvedenou v Impresum.

B. Způsob a rozsah shromažďování a zpracování osobních dat
Určité, námi poskytované služby můžete využívat i bez speciálního zadání osobních dat. Avšak, když navštívíte naše webové stránky, vytvoříme takzvaný uživatelský profil. Poté shromáždíme a uložíme data anonymně k marketingovým a optimalizačním účelům. To se týče například dat na internetových stránkách, ze kterých jste se i Vy dostali na stránky společnosti financialright claims GmbH, názvu/jména Vašeho poskytovatele internetových služeb, jaké webové stránky společnosti financialright claims GmbH jste navštívili a datum a doba trvání Vaší návštěvy. Z těchto již anonymních dat se vytvoří, příp. pod pseudonymem, uživatelské profily. Pak získáme uživatelská data, avšak tato pouze v anonymní formě resp. jako pseudonym. To například znamená, že nevíme, jaký způsob užívání upřednostňujete, nýbrž pouze to, že zde existuje jistý uživatel, který má takovýto způsob užívání. Shromážďování a uložení dat podlé tohoto bodu můžete kdykoli vyslovit nesouhlas. Navštívite-li naše webové stránky poprvé, zašleme 
do Vašeho počítače cookie. Tento slouží pouze k identifikaci Vašeho prohlížeče. Používáme cookie k zajištění kvality našich webových stránek a to uložením preferencí uživatele, sledováním chování uživatele 
a metodou vyhledávání ze strany uživatele. Kromě toho používáme také cookie pro zlepšení použitelnosti našich stránek pro uživatele do té míry, aby se Vám výsledky přerušené relace mohly zobrazit ještě deset dnů 
po opuštění stránky. Většina prohlížečů je předem nastavena tak, že cookie přijmou. Svůj prohlížeč však můžete nastavit tak, že veškeré cookie odmítne nebo zobrazí, jakmile se cookie pošle. Odmítnutí cookie však může vést k tomu, že funkce našich webových stránek nelze využít 
v plném rozsahu.

Při používání našich webových stránek naše servery automaticky zaznamenají data, která odešle Váš prohlížeč při každé návštěvě webové stránky. Tyto logsoubory serveru mohou obsahovat Váš webový požadavek, adresu IP, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas Vašeho dotazu a jeden nebo více cookie, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč. Odkazy můžeme nastavit 
ve formátu, který nám umožňuje sledovat, zda tyto odkazy byly použity. Tyto údaje používáme pro zlepšení kvality naší nabídky 
a personalizovaných obsahů a příp. reklamy. Nemáme žádný vliv 
na odkazy, vycházející z naší webové stránky. Webové stránky našich partnerů dle možnosti na Vašem počítači uloží vlastní cookie nebo jiné soubory, shromáždí data nebo vyžádají od Vás osobní data. My zpracováváme osobní data pouze pro účely, pro něž byly shromážděny. Shromáždění Vašich dat nám slouží k tomu, abychom Vám mohli nabídnout užívatelsky přívětivou, efektivní a bezpečnou internetovou službu. Shromážděná a zpracovávaná data používáme k provádění s Vámi uzavřených smluv. Jinak naše zpracování dat má obecně 
za účel zlepšení naší on-line nabídky a její bezpečnost, ačkoli nejsou zpracovávána žádná osobní data. Toto zpracování probíhá anonymně nebo pod pseudonymem. Když vyplníte a odešlete formulář na naší webové stránce, tak Vás dodatečně k výše shromážděným datům prosíme 
o uvedení osobních dat. Pro poskytování služeb (inkasní služby) potřebujeme popříp. také údaje o účtu, které uložíme zašifrované 
na zabezpečených serverech. Dáme Vám možnost, svá osobní data přizpůsobit resp. nechat změnit on-line nebo e-mailem (service@financialright.com). Na Vaši žádost Vám oznámíme, jaká data byla u nás uložena. Pokud navrhneme použití osobních dat pro jiné účely, než je uvedeno výše, pak Vám nabídneme možnost, odmítnout použití osobních dat pro jiné účely. Bez Vašeho souhlasu nebudeme Vaše osobní data shromažďovat ani používat k jiným účelům, než jsou uvedeny 
v tomto prohlášení o ochraně dat.

Používání Google Analytics
Webová stránka společnosti financialright claims GmbH používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookie“, textové soubory, které se uloží na Vašem počítači, a které umožňují analýzu používání webové stránky Vámi. Informace, vytvořené souborem cookie o Vašem užívání této webové stránky, se zpravidla převedou na server Google v USA a tam se uloží. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce, Vaší IP adresu však v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím Google zkrátí. Pouze ve vyjímečných případech se na server Google v USA přenese úplná IP adresa a tam se pak zkrátí. Z příkazu provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace 
k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k sestavení reportů 
o aktivitách webové stránky a k dalšímu poskytování služeb, spojených 
s využíváním webových stránek a používání internetu vůči provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená v rámci Google Analytics 
z Vašeho prohlížeče se nesloučí s jinými daty Google. Uložení cookie můžete zabránit přiměřeným nastavením svého softwaru prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě případně nemůžete 
v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromáždění dat, vytvořených prostřednictvím cookie a týkající se Vašeho používání této webové stránky (vč. Vaší IP adresy) na Google, jakož i zpracování těchto dat prostřednictvím Google tak, že si stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Bližší informace k tomu naleznete 
na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. 
na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (obecné informace o Google Analytics a ochraně dat). Upozorňujeme Vás na to, že Tool Google Analytics, použitý na webové stránce společnosti financialright claims GmbH byl rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zajištěno anonymní shromažďování IP adres (tzv. IP maskování).

Navíc Google Analytics využíváme k vyhodnocení dat z AdWords 
a Double-Click-Cookie pro statistické účely. Pokud si toto nepřejete, můžete toto deaktivovat přes správce nastavení zobrazení (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Používání Google AdSense
Webová stránka společnosti financialright claims GmbH používá Google AdSense, službu k integraci reklamních inzerátů společnosti Google Inc. („Google“). Google AdSense používá tzv. „cookie“, textové soubory, které se uloží na Vašem počítači, a které umožňují analýzu používání webové stránky. Google AdSense používá také takzvané Web Beacons (neviditelné grafiky). Prostřednictvím těchto Web Beacons lze vyhodnotit informace, jako je návštěvnost těchto stránek.

Informace, vytvořené prostřednictvím cookie a Web Beacons o používání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) a dodávka reklamních formátů se přenese na server Google v USA a tam se uloží. Tyto informace může Google předat dál smluvnímu partnerovi od Google. Google však Vaší IP adresu nespojí s jinými Vámi uloženými daty.

Nainstalování cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého softwaru prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě případně nemůžete v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte 
se zpracováním dat, nashromážděných o Vás společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

Používání Facebook
Sociální síť Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) může přiřadit návštěvu naší stránky k Vašemu uživatelskému účtu, pokud jste přihlášeni ve svém účtu na Facebooku.
Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, tak se z Vašeho uživatelského účtu na Facebooku odhlaste.

Na našich stránkách jsou integrované takzvané website-pixel sociální sítě Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Facebook „Like-Button“ („To se mi líbí“) výslovně na naší straně nepoužíváme. Pokud naše stránky navštívíte, Facebook může navázat přímé spojení s Vaším prohlížečem a serverem Facebook. Tím Facebook obdrží informaci, že jste se svou IP adresou navštívili naší stránku, pokud jste přihlášení ve svém účtu na Facebooku. Tím Facebook může přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel stránek neobdržíme žádné informace o obsahu přenášených dat a jejich použití prostřednictvím Facebooku. Další informace k tomu naleznete v prohlášení o ochraně dat Facebooku na http://de-de.facebook.com/policy.php.

Využití dat

Kliknutím na příslušné políčko při zadání Vaší nabídky po proběhnutí formuláře na našich webových stránkách nám ohledně níže uvedených úkonů zpracování dat udělujete svůj souhlas v rozsahu, že Vaše osobní data smíme shromažďovat, zpracovávat a využívat. Svůj souhlas však můžete samozřejmě kdykoliv odvolat. Toto odvolání lze zaslat písemně na e-mailovou adresu service@financialright.com. Odtud také na požádání obdržíte písemné nebo elektronické informace o údajích, uložených k Vaší osobě.

Postoupení dat třetí straně
Společnost financialright claims GmbH předá Vaše osobní data třetí straně pouze za níže popsaných podmínek:
Pokud jste nám udělili Váš souhlas;
Pokud taková data jsou předávána pro účely zpracování osobních dat 
z našeho příkazu. Požadujeme, aby takové informace byly zpracovány 
v souladu s našimi pokyny a v souladu s tímto prohlášením o ochraně dat a jinými opatřeními na uchování v tajnosti a bezpečnostními opatřeními;
Vycházíme-li v dobré víře z toho, že přístup, použití, uchování a postoupení takovýchto dat je nutný k: (a) dodržení platného zákona a jiných právních předpisů nebo soudních rozhodnutí nebo úředních nařízení, (b) prosazení platných VOP (včetně vyšetřování potenciálního porušení těchto VOP), (c) odhalení podvodu a zabránění bezpečnostních nebo technických problémů a jejich jiných řešení a (d) pro ochranu práv, majetku a bezpečnosti společnosti financialright claims GmbH, jejich uživatelů a veřejnosti, pokud je to zákonem stanoveno resp. přípustné, před hrozící škodou.

Bezpečnost

Využíváme technická a organizační bezpečnostní opatření k zajištění, že osobní data našich uživatelů jsou chráněna před ztrátou, nesprávnými změnami nebo neoprávněnými přístupy třetích stran. Především usilujeme o zabránění jakémukoliv automatickému čtení naší webové stránky a jejích dat třetími stranami. V každém případě mají z našich stránek pouze oprávněné osoby přístup na osobní data uživatelů, a to také pouze do té míry, pokud je to nezbytné v rámci výše uvedených účelů.

Změny prohlášení o ochraně dat
Upozorňujeme, že toto prohlášení o ochraně dat čas od času může být změněno a potom oznámíme změny našich ustanovení o ochraně dat na této stránce. Společnost financialright claims GmbH však bez Vašeho explicitního souhlasu podle těchto ustanovení Vaše práva neomezí. Dojde-li k významným změnám, provede se toto zřetelnou formou (např. 
e-mailem).

Dotazy týkající se prohlášení o ochraně dat
Máte-li dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně dat, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu (service@financialright.com).

Stav: říjen 2016