Lastbilkartellet – hemmelige prisaftaler mellem førende lastbilproducenter

Den 19. juli 2016 pålagde Europa-Kommissionen 5 førende lastbilproducenter en bødestraf. Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN og DAF („karteldeltagerne“) blev fundet skyldige i mellem 1997 og 2011 at have dannet et kartel med det formål at indgå ulovlige prisaftaler vedrørende mellemtunge og tunge lastbiler. Den 27. september 2017 idømte Europa-Kommisionen også lastbilproducenten Scania en bøde for at have deltaget i kartellet.

Dit erstatningskrav

Vi kæmper for din ret med en slagkraftig kombination bestående af:

  • intelligent infrastruktur,
  • den anerkendte konkurrenceøkonom Prof. Dr. Inderst,
  • og det velrenommerede advokatfirma Hausfeld, som er specialiseret i kartelsager.

Hvem kan gøre erstatningskrav gældende?

Du er berørt af lastbilkartellet, hvis du mellem 1997 og 2016 har købt, leaset eller lejet med forkøbsret mellemtunge eller tunge lastbiler. For disse køretøjer kan der kræves skadeserstatning, fordi du eventuel har betalt en overpris.

Du kan gennem os gøre erstatningskrav gældende for tidsrummet 2003 til 2016 . Fristen for registrering af køretøjer fra perioden 1997 til 2002 var den 30. september 2017. For denne periode kan der ikke længere gøres krav gældende hos os.

Hvis det har interesse, kan du registrere dig hos os indtil 31. maj 2018, så vi kan give dig flere oplysninger vedr. fremsættelse af erstatningskrav.

Klik her for at registrere dig.


Gode grunde til at registrere sig hos Financialright claims:

1. Ingen omkostningsrisiko

Vores omkostningsmodel er enkel og gennemsigtig – og uden risiko for dig. Du betaler os kun, hvis det lykkes os at få dit krav igennem. Du vil da skulle betale os en provision, som fratrækkes erstatningssummen. Ellers betaler du intet.


2. Eksperter i konkurrenceret

Gennem vores samarbejde med advokatfirmaet Hausfeld, som har specialiseret sig i erstatningskrav overfor karteller, og den anerkendte konkurrenceøkonom Professor Dr. Inderst og hans team kan vi garantere dig den bedst mulige ekspertise.


3. Samarbejde med fagforbund

Sammen med DTL (Dansk Transport og Logistik), tilbyder vi en løsning til håndhævelse af erstatningkravene. Løsningen er udviklet til vognmænd. Over 20 forbund fra ind- og udland har allerede tilsluttet sig dette initiativ, og over 100.000 lastbiler er registreret indtil videre.


4 Den bedst mulige forvaltning af dine erstatningskrav

Sammen med et stærkt team tager vi hånd om en stor gruppe sagsøgeres rettigheder. Vi håndterer hele processen for dig: fra dataanalysen over inddragelsen af eksperter til klageindgivelsen og udbetalingen.

1. Ingen omkostningsrisiko

Vores omkostningsmodel er enkel og gennemsigtig – og uden risiko for dig. Du betaler os kun, hvis det lykkes os at få dit krav igennem. Du vil da skulle betale os en provision, som fratrækkes erstatningssummen. Ellers betaler du intet.

2. Eksperter i konkurrenceret

Gennem vores samarbejde med advokatfirmaet Hausfeld, som har specialiseret sig i erstatningskrav overfor karteller, og den anerkendte konkurrenceøkonom Professor Dr. Inderst og hans team kan vi garantere dig den bedst mulige ekspertise.

3. Samarbejde med fagforbund

Sammen med DTL (Dansk Transport og Logistik), tilbyder vi en løsning til håndhævelse af erstatningkravene. Løsningen er udviklet til vognmænd. Over 20 forbund fra ind- og udland har allerede tilsluttet sig dette initiativ, og over 100.000 lastbiler er registreret indtil videre.

4. Den bedst mulige forvaltning af dine erstatningskrav

Sammen med et stærkt team tager vi hånd om en stor gruppe sagsøgeres rettigheder. Vi håndterer hele processen for dig: fra dataanalysen over inddragelsen af eksperter til klageindgivelsen og udbetalingen.

Vores team og vores ekspertise

Intelligent informationsteknologi

Hver lastbil behandles individuelt, hvilket medfører enorme mængder af data. Evalueringen af disse kræver eksperter i intelligent it-infrastruktur. Financialright claims har specialiseret sig i sådanne komplekse masseprocedurer og tilbyder derfor den bedst mulige løsning.

financialright

Velrenommerede advokater med speciale i kartelsager

financialright claims har bedt det velrenommerede amerikanske advokatfirma Hausfeld sørge for den juridiske håndhævelse af kravene. Hausfeld er et af de mest erfarne advokatfirmaer, når det gælder kartelretssager i Europa og USA.


hausfeldt-logo

Anerkendte konkurrenceøkonomer

Sagen følges af Prof. Dr. Roman Inderst, som er en af de førende eksperter indenfor beregning af skadeserstatning i kartelsager.

Spørgsmål?

financialright claims GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf, Tyskland
Tel.: +49 40 – 972602-00

Kontakt via E-Mail

Registrering

You are registering your company outside the set deadline 30.05.2018. We will place your company on the waitlist and will try to include your mandate in the claim this year. Please understand that we cannot guarantee your consideration in the claim. Thank you!

Register for waitlist

FAQ

Gennemførelse af erstatningskrav overfor et kartel er ofte kompliceret, tidskrævende og dyrt. Beregningen af og beviset for skaden er kun mulig ved hjælp af mange data. De klare fordele ved et samarbejde med os er:

1. Et stærkt team bestående af erfarne eksperter – For at kunne gøre dine erstatningskrav gældende på en professionel måde og med succes samarbejder vi med det velrenommerede advokatfirma Hausfeld og den anerkendte konkurrenceøkonom Professor Dr. Inderst. Begge har stor erfaring og et fremragende ry på dette område, så det er et stærkt team af eksperter, der håndterer din sag.

2. Intelligente it-løsninger – Med vores effektive og specialiserede it-infrastruktur kan vi tilbyde dig den bedst mulige løsning til at gøre dine krav gældende.

3. Ingen omkostningsrisiko – Vi overtager gennemførelsen af dine krav og får kun provision, hvis der opnås skadeserstatning. Vi samler vores klienters krav, hvilket giver mange lastbilkøbere mulighed for håndhæve deres krav med held, idet vi bærer alle omkostninger og risici.

Hvorvidt og i hvilket omfang en skade er opstået vil blive nærmere fastlagt af vores erfarne konkurrenceøkonomer.

Ud fra tidligere erfaringer med andre karteller ligger et indledende skøn over en sansynligvis forårsaget skade på 5 til 20% af den betalte købpris eller leasingrate, men en nøjagtig fastsættelse kræver en vurdering fra sag til sag. Derudover skal erstatningskrav iflg. tysk lov forrentes, således at der ud over selve skaden vil påløbe renter i et betydeligt omfang.

Naturligvis kan enhver, der har købt, leaset eller lejet en lastbil forsøge selv at finde en løsning med lastbilproducenterne, men det vil sandsynligvis være formålsløst. Lastbilproducenterne forhandler enten ikke, eller de giver højst økonomiske indrømmelser på fremtidige køb eller fremtidig leje/leasing. Men disse angiveligt bedre betingelser vil sikkert ligge et godt stykke under den sandsynligvis forårsagede skade, som anslås at være 5 til 20% af købsprisen – plus renter.
Efter overdragelsen beslutter vi på anbefaling af vores kontraktadvokater og økonomer, om og på hvilke betingelser et forlig med lastbilproducenterne kunne være fornuftig. Da vi er direkte involveret i provenuet af et forlig eller et søgsmål, har vi – ligesom dig – stor interesse i at opnå det bedst mulige forlig.
Du kan gøre erstatningskrav gældende gennem os for køretøjer fra perioden 1997 til 2016. Hidtil har det været sådan, at kun køretøjer erhvervet i kartelperioden (1997 til 2011) skulle registreres. Efter en grundig gennemgang af de mange køretøjsdata, som vores klienter har indsendt til dato, har vi fået ny viden vedrørende registreringsperioden.

Registreringsperioden (kartelperioden 1997 til 2011) udvides nu med perioden efter kartellet. Det er muligt, at der også efter kartellets afslutning i 2011 blev solgt lastbiler til oppustede priser, før markedet neutraliserede sig. Det er derfor muligt også at registrere køretøjer erhvervet i perioden januar 2012 til slutningen af 2016.

Bemærk: Fristen for registrering af køretøjer fra perioden 1997 til 2002 var den 30.09.2017, og der kan således ikke mere gøres krav gældende hos os for denne periode. Du kan kun registrere lastbiler, der er indkøbt, lejet eller leaset i årene 2003 til 2016, hos os.

Vi gennemfører erstatningskrav i henhold til følgende kriterier:

• Lastbiler med en tilladt totalvægt på 6 ton eller mere
• Lastbiler erhvervet mellem 2003 og 2016
• Nye køretøjer fra producenterne Daimler, Volvo/Renault, MAN, Iveco, DAF og Scania
• Køb, leasing og leje med forkøbsret

Bemærk: På grund af forældelsesfristen kan kun krav fra 2003 og fremefter komme i betragtning.

Eventuelle erstatningskrav, der vedrører køb af brugte lastbiler eller demo-modeller kan desværre ikke komme i betragtning.
Nej, hos os kan der desværre ikke gøres erstatningskrav gældende for lejede lastbiler.
Du betaler os en provision, men kun hvis din sag får et positivt udfald i retten. Financialright claims betaler sagsomkostningerne og sørger også for forudbetalingen. Der er ingen skjulte gebyrer eller andre omkostninger. Kun i tilfælde af et positivt resultat betaler du os en provision på 33% af det betalte erstatningskrav. Hvis resultatet er negativt, skal din virksomhed ingen omkostninger betale.
Til din lastbil har vi brug for indscannede anskaffelsesdokumenter i pdf-format (fx købsaftale, leasingaftale eller faktura). Desuden skal du kunne angive køretøjets registreringsnummer.
Fristen for første søgsmål var den 30.09.2017. Selvom du har forpasset denne frist, kan du indtil 31. maj 2018 registrere dig hos os til det andet søgsmål i 2018. Du kan så gøre krav gældende for kørertøjer, som du har erhvervet siden 01.01.2003, gennem os. Du kan til enhver tid registrere dig med din virksomhed. Vi kontakter dig efterfølgende med yderligere oplysninger.
EU-Kommissionens beslutning fra 19.07.2016 slog efter mange års undersøgelser fast, at lastbilproducenterne Daimler, DAF, IVECO, MAN og Volvo/Renault fra 1997 til 2011 dannede et kartel til hemmelige prisaftaler.

EU-Kommissionen pålagde på grund af disse lovovertrædelser karteldeltagerne en bøde på 2,927 mia. euro. Producenten Scania havde afvist påstanden om karteldannelse. Kun MAN blev fritaget for at betale bøden, fordi lastbilproducenten var kronvidne og havde gjort Kommissionen opmærksom på kartellet.

Læs EU-Kommissionens beslutning fra 19.07.2016 her.

Den 27.09.2017 blev også Scania pålagt en bøde på 880 mio. euro for at lave ulovlige prisaftaler. Scania meddelte, at man ville anke afgørelsen.

Læs også EU-Kommissionens afgørelse vedrørende lastbilproducenten Scania.

Vi samarbejder med forskellige forbund, herunder DTL (Dansk Transport og Logistik) og BGL. Vi tilbyder fx en løsning til gennemførelse af erstatningskrav, som på BGL’s initiativ er udviklet til vognmænd og testet af BGL’s juridiske afdeling. Over 20 forbund fra ind- og udland har allerede tilsluttet sig dette initiativ, og over 100.000 lastbiler er registreret.

Du bedes derfor oplyse, hvilket forbund du er medlem af, når du registrerer dig.

Jo, hos os er det. For i almindelig tale forstås der ved et kollektivt søgsmål en samling af krav, som forelægges retten som ét enkelt krav. Samling af ensrettede krav rettet mod samme sagsøgte har særlig lovhjemmel i § 260 i den tyske civilretsplejelov, da man således kan nøjes med én retssag. På grund af mandatoverdragelsen er det muligt for financialright claims at samle de berørte lastbilkøberes ensrettede krav og kombinere dem i en eller flere retssager. I kartelsager har kollektive krav for øvrigt længe været almindelige. Store virksomheder som Deutsche Bahn indleder sådanne kollektive søgsmål, hvor erstatningskravene beløber sig til hundrede millioner af euro, som det sidst er set i forbindelse med luftfragtkartellet.

Hvem er financialright claims?

Vi bringer dig i øjenhøjde med de store koncerner og håndhæver dine rettigheder. Vores team, der består af jurister, softwareudviklere og databaseeksperter, løfter vores klienters rettigheder op på et højere kvalitetsniveau – bekvemt, professionelt og uden risiko.

financialright claims blev grundlagt af Dr. Sven Bode. Forinden havde han startet flightright sammen med Dr. Philipp Kadelbach, som er kendt fra tv og pressen i forbindelse med håndhævelsen af flyrejsendes rettigheder, og som har hjulpet mere end en halv million mennesker i hele verden med at få deres ret igennem.