Prisaftaler mellem store lastbilproducenter

Hvis du har købt mellemtunge og tunge lastbiler mellem 1997 og 2011 kan du have ret til erstatning

Den 19. juli 2016 offentliggjorde Europa-Kommissionen (i det følgende kaldet “Kommissionen”) deres kendelse mod 5 førende lastbilproducenter. Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN og DAF (i det følgende kaldet “karteldeltagerne”) blev fundet skyldige i at deltage i et kartel, hvor de har indgået prisaftaler på mellemtunge og tunge lastbiler over en periode på 14 år mellem 1997 og 2011. En yderligere lastbilproducent, Scania, efterforskes stadig af Kommissionen.

Ret til erstatning

Med en stærk kombination af intelligent it-infrastruktur, anerkendte økonomer på konkurrenceområdet og det specialiserede internationale advokatfirma Hausfeld, med dokumenterede resultater i erstatningskrav mod karteldeltager.

Alle virksomheder, der har købt mellemtunge og tunge lastbiler i perioden mellem 1997 – 2011 kan have en ret til erstatning som følge af de højere priser, der blev betalt som følge af kartellet. Berørte virksomheder opfordres til at registrere deres interesse hos financialright for mere information om, hvordan deres krav kan forfølges.

Vi samarbejder med økonomiske eksperter om at kvantificere tabene hos dem, som er berørt af lastbilkartellet, og som ønsker at udøve deres ret til erstatning.


Grunde til at tilmelde sig til financialright:

Ingen omkostningsrisiko

Vi arbejder udelukkende på et No-Win – No-Fee-grundlag: Der er ingen omkostninger for sagsøger, hvis kravet afvises.


Eksperter i konkurrenceret

Vi samarbejder med Hausfeld, et advokatfirma specialiseret i erstatningskrav inden for europæisk konkurrenceret. Vi samarbejder også med professor Roman Inderst og hans team af specialister i konkurrenceøkonomi.


Forvaltning af dit krav

Vi forfølger fordringer i fællesskab på vegne af en gruppe sagsøgere. Vi håndterer hele processen for dig, herunder indsamling af oplysninger, samarbejde med eksperter om at beregne erstatningskravet, forelæggelse af kravet og indgåelse af forlig eller dom.


Ingen omkostningsrisiko

Vi arbejder udelukkende på et No-Win – No-Fee-grundlag: Der er ingen omkostninger for sagsøger, hvis kravet afvises.

Eksperter i konkurrenceret

Vi samarbejder med Hausfeld, et advokatfirma specialiseret i erstatningskrav inden for europæisk konkurrenceret. Vi samarbejder også med professor Roman Inderst og hans team af specialister i konkurrenceøkonomi.

Forvaltning af dit krav

Vi forfølger fordringer i fællesskab på vegne af en gruppe sagsøgere. Vi håndterer hele processen for dig, herunder indsamling af oplysninger, samarbejde med eksperter om at beregne erstatningskravet, forelæggelse af kravet og indgåelse af forlig eller dom.

Vores team og ekspertise

Advokater specialiseret i konkurrenceret:

Hausfeld er et af de mest erfarne advokatfirmaer, når det gælder kartelsager på sagsøgernes side i Europa og USA. Hausfeld vil også anvende denne forhandlings- og procesekspertise mod karteldeltagerne i Tyskland.


hausfeldt-logo

IT-kapaciteter:

Indsamling af oplysninger og data kan vise sig at være en udfordrende proces, og evalueringen af disse kræver eksperter med intelligent it-infrastruktur. Financialright har specialiseret sig i sådanne komplekse masseprocedurer og har omfattende erfaring med vurdering og håndtering af tusindvis af sager mod banker i forbindelse med forbudte kreditgebyrer og fører en af de største retssager mod Volkswagen i Europa på baggrund af diesel-skandalen.

financialright

Eksperter specialiseret i økonomi:

Sagen mod de tiltalte karteldeltagere vil fra vores side blive håndteret af professor Roman Inderst, som er en af de mest anerkendte økonomer på konkurrenceområdet i Tyskland.

Spørgsmål?

financialright claims GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf, Tyskland
Tel.: +49 40 – 972602-00

Kontakt via E-Mail

Tilmelding

Benyt venligst nedenstående tilmeldingsformular for at indlede et samarbejde med os.

Tilmelding

Ofte stillede spørgsmål

Gennemførelse af erstatningskrav for tab på grund af et kartel kan være tidskrævende og dyrt. En succesfuld strategi kræver advokater og konkurrenceøkonomer, der har mange års erfaring og et enestående ry på dette område. Samling af erstatningskrav gennem Financialright giver mange virksomheder mulighed for at forfølge deres krav på et omkostningseffektivt grundlag, idet vi bærer alle forskudsvise omkostninger og risici. Hvis kravene gennemføres, får fordringshaverne de inddrevne penge, og vi får et honorar. Hvis kravene derimod ikke gennemføres, betales der intet honorar.
Der er stærke argumenter for, at tysk ret finder anvendelse på kravene om erstatning for tab på grund af kartellet i denne sag. Ifølge tysk lov forekommer det sandsynligt, at forældelsesfristen er tre år regnet fra udgangen af det år, i hvilket overtrædelsesbeslutningen blev offentliggjort. Men der er en betydelig risiko for, at visse erstatningskrav i forbindelse med perioden før 2002 kan være forældet i december 2017. Under alle omstændigheder vil vores jurister selvfølgelig også overveje forældelsesreglerne i de forskellige nationale lovgivninger. Da alene udarbejdelsen af eksperterklæringen vil tage adskillige måneder, anbefaler vi, at du ikke venter for længe med en sag mod lastbilkartellet, men straks overvejer at deltage i vores procedure.
Enhver virksomhed som:

  • mellem 1997 og 2011 købte mellemtunge og tunge lastbiler fra et af medlemmerne af lastbilkartellet,
  • mellem 1997 og 2011 leasede eller lejede mellemtunge og tunge lastbiler fra et af medlemmerne af lastbilkartellet,

Måske ville det også være muligt at få erstatning for lastbiler købt eller leaset efter 2011 eller for lastbiler fra et ikke-medlem af kartellet.

Berørte virksomheder vil muligvis også kunne kræve erstatning fra medlemmerne af kartellet for lastbilkøb fra Scania eller andre producenter, på grund af at markedsprisen på lastbiler sandsynligvis er blevet kunstigt forhøjet af kartellet, uanset om Scania/andre producenter senere måtte blive fundet at have deltaget i karteladfærden.” to the following sentence: ”Berørte virksomheder vil muligvis også kunne kræve erstatning fra medlemmerne af kartellet for lastbilkøb fra Scania eller andre producenter som følge af, at markedsprisen på lastbiler sandsynligvis er blevet kunstigt forhøjet af kartellet, uanset om Scania/andre producenter senere måtte blive fundet at have deltaget i karteladfærden.

På nuværende tidspunkt er erstatningskrav som følge af køb af brugte lastbiler ikke under overvejelse.
Den gennemsnitlige overpris, der forårsages af karteller, er gennem undersøgelser blevet konstateret af ligge mellem 10 % til 20 %, men dette vil afhænge af en række forskellige faktorer, som skal vurderes fra sag til sag. Desuden vil erstatningskrav ifølge tysk lov og loven i mange andre EØS-lande kunne omfatte renter, således at der ud over de rene tab kan være påløbet betydelige rentekrav. Vi samarbejder med økonomiske eksperter om at kvantificere tabene hos dem, som er berørt af lastbilkartellet, og som ønsker at udøve deres ret til erstatning.
Ja, krav vedrørende alle sådanne lastbiltransaktioner kan i teorien forfølges af os. Bemærk, at hvert enkelt køb og leasing skal vurderes individuelt med hensyn til kravets værdi.
Når krav er overgivet gennem Financialright’s model vil vi vurdere, hvorvidt og på hvilke betingelser et forlig med lastbilproducenterne kan være rimeligt. Alt dette på anbefaling fra vores specialiserede økonomer og advokater, der handler på vores vegne. På grund af vores struktur og forholdet til vores overdragere har vi en stærk interesse i at opnå den mest retfærdige og bedst mulige løsning, præcis ligesom du har.

Om financialright

Vi har en stærk og succesfuld historik med at bringe dig på lige fod med de store selskaber og få din ret igennem. Med hjælp fra vores intelligente IT har vi evalueret og ført tusindvis af sager mod banker i forbindelse med forbudte kreditgebyrer. Under vores brand myRight fører vi aktuelt en af de største retssager mod Volkswagen i Europa på baggrund af diesel-skandalen. Vi samarbejder således altid med førende advokater og domstole for at sikre den bedst mulige retshåndhævelse. Vores team af advokater, softwareudviklere og databaseeksperter løfter vores klienters ret til et nyt kvalitetsniveau – komfortabelt, professionelt og uden risiko.

Financialright blev grundlagt i 2014 af Dr. Sven Bode. Forud for dette havde Dr. Sven Bode grundlagt flightright med Dr. Philipp Kadelbach, som er specialisten, der kendes fra tv og pressen, i forbindelse med håndhævelsen af flyrejsendes rettigheder og som nu har hjulpet mere end en halv million mennesker i hele Europa.