Bemærk


Du kan kun registrere lastbiler, som:

  • Connector.Connector.

    du har erhvervet dig mellem 2003 og 2016 (ved køb, leasing eller leje med forkøbsret)

  • Connector.Connector.

    ved køb og leasing kan du kun registrere lastbiler, hvis første registrering var til din virksomhed (dvs. den var “ny”). Ved leje med forkøbsret kan du registrere lastbiler, hvis første registrering var til udlejeren, og hvis kilometerstand ved lejeperiodens begyndelse var mindre end 700 km.

  • Connector.Connector.

    var tung eller mellemtung (6 t eller tungere)

Det er uden betydning, om du senere har solgt lastbilen.

You are registering your company outside the set deadline 30.05.2018. We will place your company on the waitlist and will try to include your mandate in the claim this year. Please understand that we cannot guarantee your consideration in the claim. Thank you!

Jeg forstår, lad os deltage