Impressum

Andmed vastavalt telemeediaseaduse (TMG) §-le 5

financialright claims GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Esindaja:
Ärijuht dr Sven Bode
E-post: service@financialright.com

Registrikanne:
kantud äriregistrisse.
Düsseldorfi äriregister
Registri nr: HRB 79835

Registriasutus Düsseldorfi OLG (Liidumaa Ülemkohus), 40402 Düsseldorf. Järelevalvet teostab TMG § 5 lg 1 nr 3 tähenduses Düsseldorfi OLG (Cecillienallee 3, 40474 Düsseldorf) president.

Käibemaksukohustuslase nr vastavalt käibemaksuseaduse §-le 27a:
DE295302757

Õigusteenuste registri kanne

Firma financialright GmbH on registreeritud inkassoteenuse osutaja õigusteenuste seaduse (RDG) § 10 lg 1 nr 1 järgi, kantud õigusteenuste registrisse, toimiku nr 3712 E 1 – 6.538.

Registriasutus: Düsseldorfi OLG

Kohustuslik ametivastutuskindlustus, kindlustusandja: Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft Provinzial-Allee 1, 48159 Münster. Kohustuslik ametivastutuskindlustus kehtib Euroopa Liidu piires toimuva tegevuse suhtes.

Vastutuse välistamine
Vastutus sisu eest
Kõik teenusepakkujad vastutavad vastavalt TMG § 7 lõikele 1 nende poolt sellel saidil edastatava sisu eest üldiste siduvate õigusaktide alusel . TMG §-de 8–10 järgi ei ole meie kui teenusepakkuja siiski kohustatud jälgima või sõltuvalt asjaoludest uurima võõra edastatud või salvestatud info õiguspärasust. See ei puuduta üldiste siduvate õigusaktidealusel kehtivaid info eemaldamise või kasutamise tõkestamise kohustusi. Selle eest vastutada saab siiski alles konkreetsest õiguserikkumisest teadasaamise ajahetkest alates. Vastavatest õigusrikkumistest teadasaamisel eemaldame vastava info viivitamatult.