Märkus


Te saate registreerida ainult veokeid, mis:

  • Connector.Connector.

    soetati aastatel 2003–2016 (ostes, liisides või ostuklausliga rendilepingu alusel),

  • Connector.Connector.

    ostu ja liisingu korral saate registreerida üksnes veokeid, mis registreeriti esmakordselt teie ettevõtte nimele (seega olid „uued”). Ostuklausliga rentimise korral saate registreerida veokeid, mis registreeriti esmakordselt rendileandja nimele ja mille läbisõit oli rentimise alguses väiksem kui 700 km,

  • Connector.Connector.

    kuuluvad raskete või keskmise kaalukategooria veokite hulka (alates 6 t).

Ei ole oluline, kas olete veokid hiljem edasi müünud.

You are registering your company outside the set deadline 30.05.2018. We will place your company on the waitlist and will try to include your mandate in the claim this year. Please understand that we cannot guarantee your consideration in the claim. Thank you!

Olen märkusest aru saanud