Andmekaitse

A. Firma financialright claims GmbH andmekaitsedeklaratsioon
Firma financialright claims GmbH pöörab suurt tähelepanu isikuandmete kaitsele. Iseenesestmõistetavalt järgime kohaldatavate andmekaitsealaste seaduste eeskirju ja kogume ning töötleme meie klientide isikuandmeid ainult andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud ulatuses. Deklaratsiooniga tutvustame teile andmekaitse seisukohast olulisi aspekte ja teavitame teid meie poolt kasutatavatest meetmetest, et teie õigusi andmekaitse valdkonnas tõhusalt kaitsta.
Pöörake tähelepanu alljärgnevale. Sõltumata alljärgnevas lõigus B kirjeldatud regulatsioonidest, kehtib alljärgnev.
Meie veebisaidi kasutamisega annate selgesõnalise nõusoleku teie kohta kogutud andmete kujutatud viisil ja ära toodud eesmärgil töötlemiseks meie või allpool ära toodud teenuseosutajate poolt.
Juhime siinkohal teie tähelepanu järgnevatele õigustele nagu teabe nõudeõigus ja teabe avalikustamisest taganemise õigus.
Te võite igal ajal, ilma põhjust välja toomata, küsida tasuta infot teie kohta salvestatud andmete osas.
Te võite igal ajal blokeerida meie juures salvestatud andmete kasutamise, andmeid parandada või lasta need kustutada.
Iseenesestmõistetavalt võite igal ajal meile antud andmete kogumise ja kasutamise nõusolekust taganeda ilma põhjuseid nimetamata. Selleks võtke ühendust impressumis ära toodud kontaktaadressil.

B. Isikuandmete kogumise laad ja ulatus ning töötlemine

Meie teatud teenuseid saate kasutada ilma isikuandmeid esitamata. Kui külastate meie veebisaiti, siis koostame siiski nn kasutusprofiili. Seejärel kogume ja salvestame andmed anonüümselt, turunduse ja optimeerimise eesmärgil. See puudutab näiteks selle veebisaidi andmeid, mille kaudu te financialright claims GmbH veebisaidile jõudsite, teie interneti teenusepakkuja nime, milliseid financialright claims GmbH veebilehti külastasite, samuti teie külastuse kuupäeva ja kestust. Nendest anonüümsetest andmetest pannakse vajadusel pseudonüümi all kokku kasutusprofiil. Seega saame andmed kasutamise kohta üksnes anonüümsel kujul või pseudonüümi all. See tähendab näiteks seda, et me ei tea, millist kasutuskäitumist eelistate, vaid üksnes seda, et on kasutaja, kelle kasutuskäitumine on selline. Üldiselt võite igal ajal keelata selle koodi järgi andmete kogumise ja salvestamise. Kui külastate meie veebisaiti esimest korda, saadame teie arvutisse küpsise. Selle eesmärgiks on teie brauseri tuvastamine. Me kasutame küpsiseid oma veebisaidi kvaliteedi parandamiseks, kasutajate eelistuste salvestamiseks, kasutajate käitumise jälgimiseks ja kasutajate otsingumetoodika toetamiseks. Lisaks sellele kasutame küpsiseid oma veebisaidi kasutajasõbralikkuse parandamiseks selleks, et katkestatud külastuse tulemusi kuvada teile veel 10 päeva peale saidilt lahkumist. Enamus brauseritest on eelseadistatud viisil , et need võtavad küpsised vastu. Siiski võite seadistada oma brauseri ka nii, et see keelab küpsised või teavitab, kui küpsis saadetakse. Ometi võib küpsiste keelamine viia selleni, et meie veebisaidi funktsioone ei ole teil täies ulatuses võimalik kasutada.

Kui kasutate meie veebisaiti, siis teie brauseri poolt veebisaidi külastamisel saadetud andmed salvestatakse automaatselt meie serverites. Need serveri logifailid võivad sisaldada teie veebipäringut, IP-aadressi, brauseri tüüpi, brauseri keelt, teie päringu kuupäeva ja kellaaega ning ühte või mitut küpsist, mis võivad teie brauseri üheselt identifitseerida. Me saame lingid esitada formaadis, mis võimaldab meil jälgida, kas neid linke kasutatakse. Me kasutame neid andmeid, et parandada meie veebisaidi kvaliteeti, samuti personaalset sisu ja vajadusel reklaami. Meil puudub võimalus mõjutada meie veebisaidilt lähtuvaid linke. Meie partnerite veebisaidid salvestavad teie arvutisse oma küpsiseid või muid faile, koguvad andmeid või küsivad teilt isikuandmeid. Me töötleme isikuandmeid ainult neil eesmärkidel, milleks me neid kogusime. Teie andmete kogumise eesmärgiks on teile kasutajasõbraliku, tõhusa ja turvalise teenuse pakkumine internetis. Me kasutame kogutud ja töödeldud isikuandmeid teie ja meie vahel sõlmitud lepinguliste kokkulepete täitmiseks. Muudel juhtidel on meie andmetöötluse eesmärgiks veebiteenuse parandamine, samuti turvalisus, kuigi seejuures isikuandmeid ei töödelda. Selline andmete töötlemine toimub anonüümselt või pseudonüümide all. Kui täidate ära meie veebisaidil oleva vormi ja saadate selle meile, siis palume lisaks eespool kogutud andmetele lisada oma isikuandmeid. Teenuse osutamiseks (inkassoteenused) vajame võimalusel ka pangakonto andmeid, mida me hoiame krüpteeritult turvalistes serverites. Pakume teile võimalust oma isikuandmete kohandamiseks või muutmiseks nii veebipõhiselt kui e-kirja teel aadressil (service@financialright.com). Vastuseks teie päringule teatame, millised teid puudutavad andmed oleme salvestanud. Kui teeme ettepaneku teie isikuandmeid kasutada muul kui eelnevalt kirjeldatud eesmärgil, siis pakume ka võimalust isikuandmete kasutamise keelamiseks muudel eesmärkidel. Ilma teie nõusolekuta ei koguta ega töödelda teie isikuandmeid muul viisil kui andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud eesmärgil.

Google Analyticsi kasutamine
Firma financialright claims GmbH veebisait kasutab Google Inc. („Google“) veebianalüüsi teenust Google Analytics. Google Analytics kasutab nn „küpsiseid” ehk tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida seda, kuidas te veebisaiti kasutate. Küpsiste poolt saadetud veebisaidi kasutamist puudutav info edastatakse Google´i USAs asuvasse serverisse ja salvestatakse seal. Sellel veebisaidil IP-aadressi anonüümseks muutmisel lühendab Google Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa majandusruumi lepingu riikides teie IP-aadressi. Ainult erandjuhtudel edastatakse täispikk IP-aadress Google´i USAs asuvale serverile ja lühendatakse seal. Selle veebisaidi omaniku ülesandel vajab Google seda infot selleks, et hinnata teie poolset veebisaidi kasutamist, koostada raporteid veebisaidi tegevuste kohta ja anda veebisaidi omanikule infot muude veebisaidi ja interneti kasutamisega seotud teenuste kohta. Google Analyticsi teenuste raames teie brauseri poolt edastatud IP-aadressi ei seostata muude Google´i andmetega. Te võite keelata küpsiste salvestamise oma brauseri tarkvara vastava seadistusega; siiski juhime teie tähelepanu asjaolule, et sellisel juhul ei saa te kasutada kõiki selle veebisaidi funktsioone täies ulatuses. Peale selle võite takistada küpsiste poolt kogutud ja teie veebisaidi kasutamist puudutavate andmete (k.a teie IP-aadress) saatmist Google´ile, samuti nende andmete töötlemist Google´i poolt, laadides järgmiselt lingilt (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) alla vastava brauseri plugina ning installeerides selle.
Täpsemat infot selle kohta leiate aadressilt http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de või http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (üldine info Google Analyticsi ja andmekaitse kohta). Juhime teie tähelepanu sellele, et firma financialright claims GmbH veebisaidil kasutatud Google Analyticsi tööriista on täiendatud laiendiga „gat._anonymizeIp();“, et tagada anonüümne IP-aadresside kogumine (nn IP-Masking).
Lisaks kasutame Google Analyticsit selleks, et hinnata AdWordsi ja DoubleClicki küpsiste andmeid statistilisel eesmärgil. Kui te seda ei soovi, siis saate selle andmete haldamise (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) kaudu inaktiveerida.

Google AdSense´i kasutamine
Firma financialright claims GmbH veebisait kasutab Google Inc. („Google“) reklaamikuvamise teenust Google AdSense. Google AdSense kasutab nn „küpsiseid” ehk tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida veebisaidi kasutamist. Google AdSense kasutab ka nn veebimajakaid (mittenähtav graafika). Nende veebimajakate abil on võimalik hinnata nende lehekülgede külastatavust.
Küpsiste ja veebimajakate abil selle veebisaidi kasutamise kohta kogutud info (k.a teie IP-aadress) ja väljastatav reklaamiformaat edastatakse Google´i USAs asuvale serverile ja salvestatakse seal. Seda infot võib Google edastada oma lepingupartneritele. Siiski ei hoia Google teie IP-aadressi koos teiste teie poolt salvestatud andmetega.
Te võite keelata küpsiste paigaldamise arvutisse oma brauseri tarkvara vastava seadistusega; siiski juhime teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei saa te vajadusel kasutada kõiki selle veebisaidi funktsioone täies ulatuses. Selle veebisaidi kasutamisega annate nõusoleku teie kohta kogutud andmete eespool kirjeldatud viisil ja nimetatud eesmärgil töötlemiseks Google´i poolt.

Facebooki kasutamine

Sotsiaalvõrgustik Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) võib meie saidi külastamise siduda teie kasutajakontoga, kui olete oma Facebooki kontole sisse logitud.
Kui te ei soovi, et Facebook seob meie veebisaidi külastused teie Facebooki kontoga, siis logige oma Facebooki kasutajakontolt välja.
Meie saidil on integreeritud sotsiaalvõrgustiku Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) nn veebisaidi pikslid. Me ei kasuta oma veebisaidil Facebooki „Like” nuppu („meeldib”). Meie saiti külastades võib Facebook luua ühenduse teie brauseri ja Facebooki serveri vahel. Kui olete oma Facebooki kontole sisse logitud, siis saab Facebook infot, et teie IP-aadress külastas meie saiti. Nii saab Facebook meie saidi külastuse siduda teie kasutajakontoga. Juhime tähelepanu, et meie kui veebisaidi pakkuja ei ole teadlikud edastatud andmete sisust, samuti sellest, kuidas Facebook neid kasutab. Täiendavat infot leiate Facebooki andmekaitsedeklaratsioonist aadressil http://de-de.facebook.com/policy.php.

Andmete kasutamine

Kui klõpsate meie veebisaidil pakkumist esitades vormi lõppu jõudes vastaval kontrollkastikesel, siis annate meile alljärgnevalt nimetatud andmekaitsedeklaratsioonist tulenevalt nõusoleku isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks. Loomulikult võite oma nõusolekust igal ajal taganeda. Saatke nõusolekust taganemise kohta kirjalik teade e-posti aadressile service@financialright.com. Vastaval aadressil saate nõudmisel ka kirjalikult või elektrooniliselt infot teie isikuga seoses salvestatud andmete kohta.

Andmete edastamine kolmandatele isikutele

Firma financialright claims GmbH edastab teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult alljärgnevalt kirjeldatud eeldustel:
kui olete andnud meile oma nõusoleku;
kui selliseid andmeid edastatakse kolmandatele isikutele töötlemiseks meie ülesandel. Me nõuame, et sellist infot töödeldakse vastavalt meie juhistele ja kooskõlas andmekaitsedeklaratsiooni ning muude konfidentsiaalsus- ja turvameetmetega;
kui lähtume heas usus sellest, et juurdepääs sellistele andmetele, nende kasutamine, säilitamine ja edasiandmine on vajalik, (a) kehtiva seaduse ja muude õigusaktide järgi või kohtumääruste või ametkondlike ettekirjutuste järgimiseks, (b) kehtivate üldiste tehingutingimuste teostamiseks (k.a potentsiaalsete kehtivate üldiste tehingutingimuste rikkumiste uurimiseks), (c) pettuste, samuti turvalisuse või tehniliste probleemide avastamiseks, vältimiseks ja lahendamiseks ning (d) financialright claims GmbH, tema kasutajate ja avalikkuse, kui see on seadusega ette nähtud või lubatud, õiguste, omandi ja turvalisuse kaitseks ähvardava kahju eest.

Turvalisus
Me rakendame tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et tagada meie kasutajate isikuandmete säilimine, vältida nende ebaõiget muutmist ning välistada mitteõigustatud kolmandate isikute juurdepääs isikuandmetele. Püüame takistada meie veebisaidi ja selle andmebaaside automaatset kasutamist kolmandate isikute poolt. Kõikidel juhtudel võimaldame omalt poolt juurdepääsu kasutajate isikuandmetele ainult selleks õigusi omavatele isikutele ning seda ka ainult sel määral, mis on eespool nimetatud eesmärkide raames nõutav.

Andmekaitsedeklaratsiooni muudatused
Pöörake tähelepanu sellele, et vastavat andmekaitsedeklaratsiooni võidakse aeg-ajalt muuta ja andmekaitsealaste sätete muudatustest teavitame me teid sellel lehel. Sellegipoolest ei piira financialright claims GmbH vastavalt nendele sätetele teie õigusi ilma teie selgesõnalise nõusolekuta. Kui tegemist on oluliste muudatustega, siis teavitame sellest rohkem tähelepanu äratavas vormis (nt e-kirja teel).

Küsimused andmekaitsedeklaratsiooni kohta

Kui teil on andmekaitsedeklaratsiooni kohta küsimusi, siis võite meiega ühendust võtta, saates e-kirja meie e-posti aadressile service@financialright.com.

Seisuga: 2016. a oktoober