Vienošanās par cenām starp lielākajiem kravas automobiļu ražotājiem

Ja laikā no 1997. līdz 2011. gadam esat iegādājies vai pircis līzingā vidējas vai lielas noslodzes kravas automobiļus, Jums varētu būt tiesības prasīt atlīdzināt kravas automobiļu karteļa izraisītos zaudējumus.

Eiropas Komisija (“Komisija”) 2016. gada 19. jūlijā uzlika naudas sodus lielākajiem kravas automobiļu ražotājiem, jo Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN un DAF (“karteļa dalībnieki”) tika atzīti par vainīgiem, par to ka laikā no 1997. līdz 2011. gadam bija noslēguši aizliegtas vienošanās par cenām attiecībā uz vidējas un lielas noslodzes kravas automobiļiem.

Joprojām turpinās Komisijas izmeklēšana pret citu kravas automobiļu ražotāju Scania.

Together we will succeed: our coalition against the truck cartel.

Did you purchase or lease medium or heavy trucks from the truck cartel between 1997 and 2011? Then you most likely paid too much.

Based on a study commissioned by the European Commission some time ago, on average, international cartels resulted in damages in the amount of 20% of the purchase price. The exact damages must be determined by a recognised and reputable competition economist.

The truck cartel could also have led to higher prices for the period after 2011 as well as for trucks from manufacturers not involved in the cartel. This is already being examined by the competition economists commissioned by us.

kartell grafik

Zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu piedziņa

Ar spēcīgu kombināciju, ko veido inteliģenta IT infrastruktūra, atzīti konkurences jomas ekonomisti un pazīstams Hausfeld advokātu birojs, kas pārzina karteļu jomu un specializējas zaudējumu atlīdzināšanas prasībās.

Jebkura persona, kas laikā no 1997. līdz 2011. gadam ir iegādājusies vai pirkusi līzingā vidējas un lielas noslodzes kravas automobiļus no attiecīgajiem ražotājiem, var prasīt atlīdzināt zaudējumus saistībā ar pārmērīgi samaksāto cenu. Ieinteresētie uzņēmumi var reģistrēties financialright un saņemt vairāk informācijas par zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu piedziņu.

Mēs sadarbojamies ar ekonomikas ekspertiem, kuri mums palīdz aprēķināt kravas automobiļu karteļa nodarītos zaudējumus.

Iemesli reģistrēties financialright:


Nav izmaksu riska

Mēs strādājam pēc no win no fee principa: ja mēs nepanākam prasījumu piedziņu, Jums nerodas nekādas izmaksas.


Konkurences eksperti

Mēs sadarbojamies ar Hausfeld – specializētu biroju karteļu izraisīto zaudējumu atlīdzināšanas prasību jomā Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Turklāt mums sniedz atbalstu profesors dr. Romāns Indersts (Roman Inderst) un viņa komanda, ko veido atzīti konkurences tiesību speciālisti.


Jūsu zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu pārvaldība

Mēs kopā piedzenam prasītāju grupas prasījumus. Turklāt Jūsu vārdā mēs veicam visu procesu – sākot no datu izvērtēšanas un eksperta iesaistīšanas līdz prasības pieteikuma iesniegšanai un izmaksai.


Nav izmaksu riska

Mēs strādājam pēc no win no fee principa: ja mēs nepanākam prasījumu piedziņu, Jums nerodas nekādas izmaksas.

Konkurences eksperti

Mēs sadarbojamies ar Hausfeld – specializētu biroju karteļu izraisīto zaudējumu atlīdzināšanas prasību jomā Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Turklāt mums sniedz atbalstu profesors dr. Romāns Indersts (Roman Inderst) un viņa komanda, ko veido atzīti konkurences tiesību speciālisti.

Jūsu zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu pārvaldība

Mēs kopā piedzenam prasītāju grupas prasījumus. Turklāt Jūsu vārdā mēs veicam visu procesu – sākot no datu izvērtēšanas un eksperta iesaistīšanas līdz prasības pieteikuma iesniegšanai un izmaksai.

Mūsu komanda un kompetence

Ar pazīstamiem karteļu tiesību juristiem:

Hausfeld ir viens no pieredzes bagātākajiem birojiem karteļu izraisīto zaudējumu atlīdzināšanas procesos, pārstāvot prasītājus no Eiropas un ASV. Vācijā Hausfeld šo sarunu veikšanas un procesuālo kompetenci sekmīgi izmantos arī pret kravas automobiļu karteli.


hausfeldt-logo

Ar inteliģentām informācijas tehnoloģijām:

Tā kā katrs kravas automobilis tiek aplūkots atsevišķi, rodas milzīgs datu apjoms. Lai tos izvērtētu, ir nepieciešami inteliģentu IT infrastruktūru eksperti. financialright specializējas šādos sarežģītos masveida procesos.

financialright

Ar atzītiem ekonomistiem:

Procesu saistībā ar kravas automobiļu karteli no mūsu puses uzrauga prof. dr. Romāns Indersts (Roman Inderst), kas ir viens no pazīstamākajiem konkurences jomas ekonomistiem Vācijā.

Jums ir jautājumi?

financialright claims GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Tālr. : +49 (0) 211 972602-00

Saziņa pa e-pastu

Reģistrācija

Ja vēlaties izmantot mūsu pakalpojumus jau tūlīt,
lūdzu, izmantojiet šādu reģistrācijas veidlapu.

Reģistrācija

Bieži uzdotie jautājumi

Karteļa izraisīto zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu piedziņa ir ļoti sarežģīta, laikietilpīga un dārga. Pat ja pašlaik daudzi advokātu biroji un ekonomisti ir iesaistījušies šajā jomā, veiksmīgs iznākums ir atkarīgs no sadarbības ar advokātiem un konkurences jomas ekonomistiem, kuriem ir nopietna pieredze un izcila reputācija šajā jomā. Tāpat kā visās pārējās dzīves jomās, kvalitāte maksā naudu. Turklāt ar zaudējumu atlīdzināšanas prasību pret karteļa dalībniekiem ir saistīti arī izmaksu riski – ir jāsedz tiesāšanās izdevumi un – lietas zaudēšanas gadījumā – ir jāmaksā ne tikai tiesāšanās izdevumi, bet arī pretējās puses, proti, karteļa dalībnieku, advokātu izdevumi. Visas izmaksas nozīmē, ka prasība no ekonomiskā viedokļa bieži vien ir lietderīga tikai tad, ja prasījums ir vairāku miljonu eiro apmērā. Atsevišķiem kravas automobiļu pircējiem parasti nerodas šādas summas. Tas, ka mēs apvienojam prasījumus, ļauj daudziem kravas automobiļu pircējiem panākt savu prasījumu apmierināšanu, jo mēs uzņemamies visus izdevumus un riskus. Ja prasījumi tiek piedzīti, mēs atgriežam saņemto naudu – atskaitot mūsu komisijas naudu – saviem klientiem.
Mums ir spēcīgi argumenti par labu Vācijas tiesību piemērošanai. Saskaņā ar Vācijas tiesībām noiIguma termiņš ir trīs gadi, kuru ir iespējams pagarināt pat līdz pieciem gadiem. Tas nozīmē, ka zaudējumu atlīdzināšanu prasības iesniegšanas termiņš saskaņā ar Vācijas tiesībām ir 2019. gada beigas, bet pēc pašlaik iecerēto likuma grozījumu stāšanās spēkā – pat 2021. gada beigās. Tomēr pastāv būtisks risks, ka konkrētiem zaudējumu atlīdzināšanas prasījumiem par laiku pirms 2002. gada noilguma termiņš varētu beigties jau 2017. gada decembrī. Tomēr, protams, mūsu advokāti ņems vērā arī citu Eiropas tiesību sistēmu noilguma termiņus. Tā kā tikai eksperta atzinuma sagatavošanai vien ir nepieciešami vairāki mēneši, iesākām nevilcināties ar vēršanos pret kravas automobiļu karteli un visdrīzākajā laikā apdomāt līdzdalību mūsu procesā.
Pašlaik mēs diemžēl nevaram ņemt vērā iespējamos zaudējumu atlīdzināšanas prasījumus saistībā ar lietotu kravas automobiļu iegādi.
To, vai un kādā apmērā ir radušies zaudējumi, sīkāk aprēķinās kāds no mūsu pieredzējušiem un pazīstamiem konkurences jomas ekonomistiem. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi ar citiem karteļiem, pirmā konservatīvā aplēse par iespējamiem nodarītajiem zaudējumiem ir 10-20% no samaksātās pirkuma cenas vai līzinga maksājumiem, tomēr precīzai zaudējumu noteikšanai ir jāveic konkrētā gadījuma analīze. Turklāt zaudējumu atlīdzināšanas prasījumiem saskaņā ar Vācijas tiesībām ir piemērojami procenti, tādējādi papildus neto zaudējumiem vēl rodas būtiski procentu prasījumi. Tāpēc senāki kravas automobiļu pirkumi ir īpaši nozīmīgi.
Protams, ikviens kravas automobiļa pircējs vai līzinga ņēmējs var arī mēģināt patstāvīgi vienoties ar kravas automobiļu ražotājiem. Tomēr parasti šāda rīcība nav bijusi sekmīga. Kravas automobiļu ražotāji pašlaik vai nu nav gatavi sarunām, vai arī piedāvā ne vairāk kā izdevīgākus turpmāko kravas automobiļu pirkumus vai līzingus. Tomēr šie šķietami labāki nosacījumi noteikti ir daudz nevērtīgāki par iespējamiem izraisītajiem zaudējumiem, kuri, veicot konservatīvas aplēses, varētu būt no 15 līdz 20% no pirkuma cenas, pieskaitot procentus.
Principā zaudējumu atlīdzināšanu var prasīt jebkura persona, kas laikā no 1997. līdz 2011. gadam no karteļa dalībniekiem ir iegādājusies vai pirkusi līzingā kravas automobili ar noslodzi, sākot no 6 t. Turklāt varētu būt iespējams prasīt zaudējumu atlīdzināšanu par kravas automobiļiem, kas iegādāti vai pirkti līzingā pēc 2011. gada, kā arī par kartelī neiesaistīta uzņēmuma kravas automobiļiem. Tāpat zaudējumu atlīdzināšanu var prasīt arī no Scania un citiem ražotājiem neatkarīgi no tā, vai Scania vai citi ražotāji ir bijuši kravas automobiļu karteļa dalībnieki.
Jā, mēs piedzenam arī šādus prasījumus, ja vien runa nav par īslaicīgi nomātiem kravas automobiļiem.
Pēc cesijas mēs pēc mūsu advokātu un ekonomistu ieteikuma nolemjam, vai un ar kādiem nosacījumiem varētu būt lietderīgi noslēgt mierizlīgumu ar kravas automobiļu ražotājiem? Tā kā mēs tieši gūstam ienākumus no mierizlīguma vai prasības, mēs – tāpat kā Jūs – esam ļoti ieinteresēti panākt maksimāli labāko mierizlīgumu.

Par financialright

Mēs panāksim Jums vienlīdzīgu statusu ar lieliem koncerniem, un īstenosim Jūsu tiesības. Mūsu pieredze ir unikāla. Izmantojot savas inteliģentās informācijas tehnoloģijas, mēs esam izvērtējuši un īstenojuši tūkstošiem lietu pret bankām saistībā ar aizliegtām kredītu izskatīšanas maksām. Ar mūsu zīmolu “myRight” mēs esam uzsākuši vienu no lielākajiem procesiem Eiropā pret Volkswagen saistībā ar dīzeļdzinēju skandālu. Turklāt mēs vienmēr sadarbojamies ar labākajiem advokātiem un tiesu daudzkārt atzītiem ekspertiem, lai varētu īstenot tiesības vislabākajā veidā. Mūsu juristu, programmētāju un datu bāzu ekspertu komanda paceļ tiesības jaunā kvalitātes līmenī – ērti, profesionāli un bez riska.

Uzņēmumu financialright 2014. gadā nodibināja dr. Svens Bode (Sven Bode). Pirms tam dr. Svens Bode kopā ar dr. Filipu Kadelbahu (Philipp Kadelbach) bija nodibinājuši Flightright – televīzijā un presē pazīstamo tirgus līderi lidmašīnu pasažieru tiesību aizstāvēšanā –, kurš pašlaik ir palīdzējis jau vairāk nekā pusmiljonam cilvēku Eiropā.