Kravas automobiļu kartelis – lielāko ražotāju slepenas vienošanās par cenām

2016. gada 19. jūlijā Eiropas Komisija noteica naudas sodus lielākajiem kravas automobiļu ražotājiem Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN un DAF (“karteļa dalībnieki”). Tie tika atzīti par vainīgiem, ka laikā no 1997. līdz 2011. gadam bija izveidojuši karteli, noslēdzot aizliegtas vienošanās par vidējas un lielas noslodzes kravas automobiļu cenām. 2017. gada 27. septembrī Eiropas Komisija secināja, ka kartelī piedalījās ar ražotājs Scania, un noteica naudas sodu.

Together we will succeed: our coalition against the truck cartel.

Did you purchase or lease medium or heavy trucks from the truck cartel between 1997 and 2011? Then you most likely paid too much.

Based on a study commissioned by the European Commission some time ago, on average, international cartels resulted in damages in the amount of 20% of the purchase price. The exact damages must be determined by a recognised and reputable competition economist.

The truck cartel could also have led to higher prices for the period after 2011 as well as for trucks from manufacturers not involved in the cartel. This is already being examined by the competition economists commissioned by us.

kartell grafik

Jūsu zaudējumu atlīdzināšanas prasījumi

Mēs aizstāvam Jūsu tiesības ar spēcīgu kombināciju, ko veido:

  • inteliģenta IT infrastruktūra,
  • atzīts konkurences jomas ekonomists prof. dr. Indersts
  • un pazīstams Hausfeld advokātu birojs ar specializāciju karteļu tiesību jomā.

Kas var iesniegt zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu?

Jūs ir ietekmējis kartelis, ja laikā no 1997. līdz 2016. gadam Jūs esat iegādājies vidējas un smagas noslodzes kravas automobiļus pirkuma, līzinga vai izpirkumnomas veidā. Par šiem transportlīdzekļiem var prasīt zaudējumu atlīdzību par iespējami pārmaksāto cenu.

Ar mūsu starpniecību zaudējumu atlīdzināšanas prasījumus Jūs varat pieteikt par laiku no 2003. līdz 2016. gadam. Laikā no 1997. līdz 2002. gadam iegādāto transportlīdzekļu pieteikšanas termiņš bija 2017. gada 30. septembris. Par šo laikposmu pie mums vairs nevar iesniegt prasījumus.

Ja Jums ir radusies interese, lūdzu, reģistrējieties pie mums līdz 2018. gada 31. maijam, lai mēs varētu Jums nosūtīt papildu informāciju par zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu pieteikšanu.

Šeit atvērsies reģistrācijas veidlapa.

Pamatoti iemesli, lai pieteiktu prasījumus financialright claims:


1. Nav izmaksu riska

Mūsu izmaksu modelis ir vienkāršs un pārredzams –
un Jūs ne ar ko neriskējat. Tikai pēc veiksmīga rezultāta Jūsu labā mēs saņemam komisijas naudu, kas tiek atskaitīta no atlīdzināto zaudējumu summas. Nekas cits Jums nav jāmaksā.


2. Sadarbība ar konkurences jomas ekspertiem

Pateicoties sadarbībai ar Hausfeld biroju, kurš specializējas karteļu izraisīto zaudējumu atlīdzināšanas prasībās, kā arī atzītu konkurences jomas ekonomistu prof. dr. Inderstu un viņa komandu, mēs garantējam vislabāko kompetenci.


3. Sadarbība ar asociācijām

Sadarbībā ar BGL mēs piedāvājam transporta pakalpojumu uzņēmumiem izstrādātu un BGL juridiskās nodaļas pārbaudītu risinājumu zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu apmierināšanai. Šai iniciatīvai ir pievienojušās vairāk nekā 20 valsts un ārvalstu asociācijas, un līdz šim ir reģistrēti vairāk nekā 100 000 kravas automobiļu.


4. Jūsu zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu vislabākā pārvaldība

Kopā ar spēcīgu komandu mēs pārstāvam lielas prasītāju grupas tiesības. Mēs veicam visu procesu Jūsu vietā: sākot no datu izvērtējuma un eksperta iesaistīšanas līdz prasības celšanai un naudas izmaksai.

1. Nav izmaksu riska

Mūsu izmaksu modelis ir vienkāršs un pārredzams –
un Jūs ne ar ko neriskējat. Tikai pēc veiksmīga rezultāta Jūsu labā mēs
saņemam komisijas naudu, kas tiek atskaitīta
no atlīdzināto zaudējumu summas. Nekas cits Jums nav jāmaksā.

2. Sadarbība ar konkurences jomas ekspertiem

Pateicoties sadarbībai ar Hausfeld biroju, kurš specializējas karteļu izraisīto zaudējumu atlīdzināšanas prasībās, kā arī atzītu konkurences jomas ekonomistu prof. dr. Inderstu un viņa komandu, mēs garantējam vislabāko kompetenci.

3. Sadarbība ar asociācijām

Sadarbībā ar BGL mēs piedāvājam transporta pakalpojumu uzņēmumiem izstrādātu un BGL juridiskās nodaļas pārbaudītu risinājumu zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu apmierināšanai. Šai iniciatīvai ir pievienojušās vairāk nekā 20 valsts un ārvalstu asociācijas, un līdz šim ir reģistrēti vairāk nekā 100 000 kravas automobiļu.

4. Jūsu zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu vislabākā pārvaldība

Kopā ar spēcīgu komandu mēs pārstāvam lielas prasītāju grupas tiesības. Mēs veicam visu procesu Jūsu vietā: sākot no datu izvērtējuma un eksperta iesaistīšanas līdz prasības celšanai un naudas izmaksai.

Mūsu komanda un kompetence

Inteliģentas informācijas tehnoloģijas

Tā kā katrs kravas automobilis tiek vērtēts atsevišķi, rodas milzīgs datu apjoms. Lai tos izvērtētu, mums ir vajadzīgi inteliģentu IT infrastruktūru eksperti. Tieši šādos sarežģītos masveida procesos specializējas financialright claims, piedāvājot vislabāko risinājumu.

financialright

Pazīstami karteļu tiesību juristi

Procesa virzīšanai tiesā financialright claims ir pilnvarojis atzītu ASV biroju Hausfeld. Hausfeld ir viens no pieredzes bagātākajiem birojiem karteļu prasību procesos Eiropā un ASV.


hausfeldt-logo

Atzīti ekonomisti

Procesu kā eksperts uzrauga prof. dr. Romāns Indersts, kurš ir viens no labākajiem ekspertiem karteļu izraisīto zaudējumu aprēķināšanas jomā.

Jums ir jautājumi?

financialright claims GmbH
Königsallee 60 F
40212 Düsseldorf
Tālr. : +49 (0) 211 972602-00

Saziņa pa e-pastu

Reģistrācija

Ja vēlaties pilnvarot mūs jau tūlīt, lūdzu, izmantojiet šo reģistrācijas veidlapu. Lūdzu, ievērojiet, ka prasībai 2018. gadā ir jāreģistrējas līdz 2018. gada 31. maijam.

Reģistrācija

Bieži uzdotie jautājumi

Karteļu prasību procesi bieži vien ir sarežģīti, laikietilpīgi un dārgi. Zaudējumus var aprēķināt un pierādīt tikai tad, ja ir ļoti daudz datu.

Neapstrīdami ieguvumi no sadarbības ar mums ir:

1. Spēcīga pieredzējušu ekspertu komanda – lai profesionāli un veiksmīgi apmierinātu Jūsu prasījumus, mēs sadarbojamies ar pazīstamu advokātu biroju Hausfeld un atzītu konkurences jomas ekonomistu profesoru dr. Inderstu.
Viņiem ir būtiska pieredze un izcila reputācija šajā jomā, tāpēc Jums palīdzēs spēcīga ekspertu komanda.

2. Inteliģenti IT risinājumi – pateicoties mūsu efektīvajai un specializētajai IT infrastruktūrai, mēs Jums piedāvājam vislabāko risinājumu, lai apmierinātu Jūsu prasījumus.

3. Nav izmaksu riska – Jūsu prasījumu apmierināšanu mēs uzņemamies, balstoties uz komisijas maksu par panāktu zaudējumu atlīdzināšanu. Mēs apvienojam mūsu klientu prasījumus. Tas ļauj daudziem kravas automobiļu pircējiem panākt savu prasījumu apmierināšanu, jo mēs uzņemamies visus izdevumus un riskus.

Jā, pastāv Jūsu prasījumu noilguma risks. Transportlīdzekļiem, kuri iegādāti līdz 31.12.2002. pirkuma, izpirkumnomas vai līzinga veidā, pašlaik pastāv akūta noilguma problēma. Sākot no 1.1.2018. šiem prasījumiem varētu iestāties noilgums.

Lūdzu, ievērojiet, ka tādēļ pie mums Jūs varat pieteikt tikai transportlīdzekļus, kuri ir iegādāti laikā no 1.1.2003. līdz 31.12.2016.
To, vai un kādā apmērā ir radušies zaudējumi, sīkāk aprēķinās mūsu ekonomists ar pieredzi konkurences jomā.

Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi ar citiem karteļiem, pirmās aplēses par iespējamiem nodarītajiem zaudējumiem ir 5 līdz 20% no samaksātās pirkuma cenas vai līzinga maksājumiem. Tomēr precīzam aprēķinam ir jāveic individuāla analīze. Turklāt zaudējumu atlīdzināšanas prasījumiem saskaņā ar Vācijas tiesībām ir piemērojami procenti, tādējādi papildus neto zaudējumiem vēl rodas būtiski procentu prasījumi.

Protams, ikviens kravas automobiļa pircējs, līzinga vai izpirkumnomas ņēmējs var mēģināt patstāvīgi atrast risinājumu kopā ar kravas automobiļu ražotājiem. Tomēr parasti šāda rīcība nebūs sekmīga. Kravas automobiļu ražotāji pašlaik vai nu nav gatavi sarunām, vai arī piedāvā ne vairāk kā izdevīgākus nākamo kravas automobiļu pirkumus, izpirkumnomas vai līzingus. Tomēr šie šķietami labāki nosacījumi noteikti ir daudz nevērtīgāki par iespējamiem izraisītajiem zaudējumiem, kuri pēc aptuvenām aplēsēm varētu būt no 5 līdz 20% no pirkuma cenas, pieskaitot procentus.
Pēc pilnvarotas prasījumu cesijas mēs pēc mūsu advokātu un ekonomistu ieteikuma nolemjam, vai un ar kādiem nosacījumiem varētu būt lietderīgi noslēgt mierizlīgumu ar kravas automobiļu ražotājiem. Tā kā mēs tieši piedalāmies ieņēmumos no mierizlīguma vai prasības, mēs – tāpat kā Jūs – esam ļoti ieinteresēti panākt vislabāko mierizlīgumu.
Ar mūsu starpniecību zaudējumu atlīdzināšanas prasījumus par transportlīdzekļiem Jūs varat pieteikt par laiku no 1997. līdz 2016. gadam. Līdz šim situācija bija tāda, ka varēja reģistrēt tikai transportlīdzekļus, kuri bija iegādāti karteļa periodā (no 1997. līdz 2011. gadam). Pēc daudzu līdz šim iesniegto mūsu klientu transportlīdzekļu datu detalizētas pārbaudes, ko veica mūsu eksperti, tika iegūtas jaunas atziņas par aptverto periodu.

Aptvertais periods (karteļa periods no 1997. līdz 2011. gadam) tagad tiek papildināts ar periodu pēc karteļa. Ir iespējams, ka arī pēc karteļa beigām 2011. gadā kravas automobiļi tika pārdoti par pārāk augstām cenām, pirms tirgus spēja kļūt neitrāls. Līdz ar to var pieteikt arī transportlīdzekļus, kuri iegādāti, sākot no 2012. gada janvāra līdz 2016. gada beigām.

Lūdzu, ievērojiet! 1997. līdz 2002. gadā iegādāto transportlīdzekļu pieteikšanas termiņš bija 30.9.2017., tādēļ pašlaik pie mums vairs nevar pieteikt prasījumus par šo periodu. Pie mums varat reģistrēt kravas automobiļus, kas iegādāti 2003. līdz 2016. gadā.

Mēs pieņemam prasījumus, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

• Kravas automobilis, sākot no 6 tonnu atļautās pilnās masas
• Iegāde no 2003. līdz 2016. gadam
• Jauni transportlīdzekļi, kas ražoti Daimler, Volvo/Renault, MAN, Iveco, DAF un Scania
• Pirkums, līzings un izpirkumnoma

Lūdzu, ievērojiet! Noilguma dēļ var pieteikt tikai prasījumus, sākot no 2003. gada.

Diemžēl nevar pieteikt zaudējumu atlīdzināšanas prasījumus par lietotu kravas automobiļu vai demonstrācijas transportlīdzekļu pirkumu.
Nē, pašlaik pie mums nevar pieteikt zaudējumu atlīdzināšanu par nomātiem transportlīdzekļiem.
Mēs panākam Jūsu prasījumu apmierināšanu, balstoties tikai uz komisijas maksu veiksmīga iznākuma gadījumā. Tiesāšanās izdevumus sedz financialright claims, maksājot tos arī avansā. Nav nekādu papildu maksājumu vai citu izdevumu. Tikai veiksmīga iznākuma gadījumā Jūs maksājat komisijas maksu 33% no atlīdzināto zaudējumu summas. Ja iznākums nav veiksmīgs, Jūsu uzņēmumam nekas nav jāmaksā.
Par Jūsu kravas automobiļiem mums ir nepieciešami PDF formātā ieskenēti iegādes dokumenti (piemēram, pirkuma līgums, līzinga līgums vai rēķins). Turklāt Jums ir jāspēj nosaukt transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN).
Termiņš 1. prasībai bija 30.9.2017. Pat ja esat nokavējis šo termiņu, līdz 2018. gada 31. maijam varat pieteikties pie mums 2. prasībai 2018. gadā. Tad ar mūsu starpniecību varat pieteikt prasījumus par transportlīdzekļiem, kuri iegādāti, sākot no 1.1.2003. Šim nolūkam ar savu uzņēmumu varat reģistrēties jebkurā laikā. Tad mēs ar Jums sazināsimies par turpmāko informāciju.
Eiropas Komisijas 2016. gada 19. jūlija lēmumā pēc ilgas izmeklēšanas tika secināts, ka kravas automobiļu ražotāji Daimler, DAF, IVECO, MAN un Volvo/Renault no 1997. līdz 2011. gadam bija izveidojuši karteli, slepeni vienojoties par cenām.

Par šiem pārkāpumiem Eiropas Komisija noteica karteļa dalībniekiem naudas sodu 2,927 miljardu eiro apmērā. Ražotājs Scania noraidīja pārmetumus par dalību kartelī. No naudas soda tika atbrīvots tikai MAN, jo šis kravas automobiļu ražotājs kā galvenais liecinieks bija informējis Komisiju par karteli.

Ar Eiropas Komisijas 2016. gada 19. jūlija lēmumu var iepazīties šeit.

27.9.2017. par neatļautu cenu vienošanos naudas sods 880 miljonu eiro apmērā tika noteikts arī Scania. Scania paziņoja, ka apstrīdēs lēmumu.

Šeit var iepazīties ar Eiropas Komisijas lēmumu par kravas automobiļu ražotāju Scania.

Mēs sadarbojamies ar dažādām asociācijām, tostarp BGL un AMÖ. Piemēram, transporta pakalpojumu uzņēmumiem mēs piedāvājam pēc BGL iniciatīvas izstrādātu un BGL juridiskās nodaļas pārbaudītu risinājumu zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu apmierināšanai. Šai iniciatīvai jau ir pievienojušās vairāk nekā 20 valsts un ārvalstu asociācijas, un līdz šim ir reģistrēti vairāk nekā 100 000 kravas automobiļu. Lūdzu, reģistrējoties norādiet savu asociāciju.
Jā, ar mums noteikti. Tas tādēļ, ka sarunvalodā par kolektīvo prasību mēs saucam vairākus apvienotus prasījumus, kuri tiek izvirzīti, ceļot vienu kopīgu prasību. Līdzīgu prasījumu apvienošana pret vienu un to pašu atbildētāju ir nepārprotami paredzēta Vācijas Civilprocesa kodeksa 260. pantā, jo ar vienu tiesvedību var izvairīties no daudzām citām tiesvedībām. Pamatojoties uz pilnvarotu prasījumu cesiju, financialright claims ir iespējams apvienot cietušo kravas automobiļu pircēju līdzīgus prasījumus vienā vai vairākās prasībās. Vispār kolektīvās prasības jau labu laiku ir ierastas karteļu prasību procesos. Tādi lieli uzņēmumi kā Deutsche Bahn ierosina šādas kolektīvās prasības simtiem miljonu eiro apmērā, piemēram, nesen kravu aviopārvadājumu kartelī.

Par mums – kas ir financialright claims?

Mēs panāksim Jūsu vienlīdzīgu statusu ar lieliem koncerniem un īstenosim Jūsu tiesības. Mūsu juristu, programmētāju un datu bāzu ekspertu komanda piedāvā mūsu klientiem tiesības jaunā kvalitātes līmenī – ērti, profesionāli un bez riska.

Uzņēmumu financialright claims ir nodibinājis dr. Svens Bode. Pirms tam viņš jau kopā ar dr. Filipu Kadelbahu bija nodibinājuši flightright – televīzijā un presē pazīstamo tirgus līderi lidmašīnu pasažieru tiesību aizstāvēšanā –, kurš pašlaik ir palīdzējis jau vairāk nekā pusmiljonam cilvēku Eiropā.