Informācija par uzņēmumu

Dati saskaņā ar TMG [Vācijas Telekomunikāciju likuma] 5. pantu:

financialright claims GmbH
Königsallee 60 F
40212 Düsseldorf
Pārstāvis:
vadītājs dr. Svens Bode (Sven Bode)
E-pasts: service@financialright.com

Ieraksts reģistrā:
Reģistrācija komercreģistrā.
Diseldorfas komercreģistrs
Reģistrācijas numurs: HRB 79835

Reģistrācijas iestāde: Oberlandesgericht Düsseldorf [Federālās zemes Augstākā tiesa Diseldorfā], 40402 Düsseldorf. Uzraudzības iestāde TMG 5. panta 1. punkta 3. apakšpunkta izpratnē ir Federālās zemes Augstākās tiesas Diseldorfā priekšsēdētāja, Cecillienallee 3, 40474 Düsseldorf.

PVN maksātāja reģistrācijas numurs saskaņā ar Umsatzsteuergesetz [Likuma par PVN] 27.a pantu:
DE295302757

Ieraksts Juridisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā:

financialright claims GmbH ir reģistrēts maksājumu iekasēšanas pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar RDG [Vācijas Juridisko pakalpojumu likuma] 10. panta 1. punkta 1. apakšpunktu. Reģistrēts Juridisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā, numurs 3712 E 1 – 6.538.

Reģistrācijas iestāde: Federālās zemes Augstākā tiesa Diseldorfā

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildība apdrošināšana: Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft, Provinzial-Allee 1, 48159 Münster. Šī profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana principā attiecas uz darbībām ārpus ES.

Atbildības nepiemērošana (disclaimer)
Atbildība par saturu
Kā pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar TMG [Vācijas telekomunikāciju likuma] 7. panta 1. punktu mēs esam atbildīgi par savu saturu, ko sniedzam šajās vietnēs, atbilstoši vispārējiem tiesību aktiem. Tomēr saskaņā ar TMG 8. līdz 10. pantu mums kā pakalpojumu sniedzējiem nav pienākuma kontrolēt vai atkarībā no apstākļiem pētīt nosūtītu vai saglabātu svešu informāciju, kas norāda uz nelikumīgu darbību. Tas neskar pienākumus dzēst vai bloķēt informācijas izmantošanu atbilstoši vispārējiem tiesību aktiem. Tomēr šāda atbildība ir iespējama tikai no brīža, kad mēs uzzinām par konkrētu tiesību pārkāpumu. Uzzinot par attiecīgiem tiesību pārkāpumiem, mēs nekavējoties izdzēsīsim šo saturu.