Piezīme


Jūs varat reģistrēt tikai kravas automobiļus, kuri:

  • Connector.Connector.

    ir iegādāti laikā no 2004. līdz 2016. gadam (pirkums, līzings vai izpirkumnoma)

  • Connector.Connector.

    pirkuma un līzinga gadījumā varat reģistrēt tikai kravas automobiļus, kuri pirmoreiz tika reģistrēti uz Jūsu uzņēmuma vārda (tātad bija “jauni”). Izpirkumnomas gadījumā varat reģistrēt kravas automobiļus, kuri pirmoreiz tika reģistrēti uz iznomātāja vārda un kuru nobraukums nomas sākumā bija mazāks nekā 700 km;

  • Connector.Connector.

    bija lielas vai vidējas noslodzes (sākot no 6 t)

Nav nozīmes, vai vēlāk kravas automobili esat pārdevis.

Lūdzu, ievērojiet: Mēs iekļausim Jūsu uzņēmumu interesentu sarakstā, tiklīdz būs pieejama informācija par nākamo prasību.

Piezīmi sapratu