Prisavtaler mellom ledende lastebilprodusenter

Dersom du har kjøpt eller leaset mellomtunge eller tunge lastebiler 1997-2011, kan du ha erstatningskrav mot lastebilkartellet.

EU-kommisjonen (“kommisjonen”) idømte 19. juli 2016 bøter mot ledende lastebilprodusenter, da Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN og DAF (“kartelldeltakere”) ble funnet skyldig i å ha dannet et kartell med ulovlige prisavtaler for mellomtunge og tunge lastebiler i perioden 1997-2011.

Kommisjonens etterforskning mot annen lastebilprodusent, Scania, pågår fortsatt.

Gjøre erstatningskrav gjeldende

Med en slagkraftig kombinasjon av intelligent IT-infrastruktur, anerkjente samfunnsøkonomer med spesialområde konkurranseøkonomi og det velrenommerte advokatfirmaet som har spesialisert seg på å reise konkurranserettslige erstatningskrav, Hausfeld.

Alle som i perioden 1997-2011 har gått til anskaffelse av eller leaset mellomtunge og tunge lastebiler, kan kreve erstatning i forbindelse med at de har betalt overpriser. Ved interesse er de selskapene som er berørt velkommen til å registrere seg hos financialright og be om ytterligere informasjon for å gjøre erstatningskrav gjeldende.

Vi samarbeider med bransjeeksperter som støtter oss ved beregningen av skader forårsaket av lastebilkartellet.


Grunner til å registrere seg hos financialright:

Ingen kostnadsrisiko

Vi jobber på ren no win – no fee-basis: Du vil ikke bli belastet dersom vi ikke lykkes.


Konkurranseeksperter

Vi samarbeider med Hausfeld, et advokatfirma som har spesialisert seg på området konkurranserettslige erstatningskrav i Europa og USA. I tillegg mottar vi støtte fra professor Dr. Roman Inderst og hans team med erfarne spesialister innen konkurranseøkonomi.


Behandling av dine erstatningskrav

Sammen forfølger vi kravene til en gruppe fordringshavere. Dermed gjennomfører vi hele prosessen for deg: fra dataanalyse via medvirkning av en sakkyndig til å inngi stevningen og utbetaling.


Ingen kostnadsrisiko

Vi jobber på ren no win – no fee-basis: Du vil ikke bli belastet dersom vi ikke lykkes.

Konkurranseeksperter

Vi samarbeider med Hausfeld, et advokatfirma som har spesialisert seg på området konkurranserettslige erstatningskrav i Europa og USA. I tillegg mottar vi støtte fra professor Dr. Roman Inderst og hans team med erfarne spesialister innen konkurranseøkonomi.

Behandling av dine erstatningskrav

Sammen forfølger vi kravene til en gruppe fordringshavere. Dermed gjennomfører vi hele prosessen for deg: fra dataanalyse via medvirkning av en sakkyndig til å inngi stevningen og utbetaling.

Vårt team og vår ekspertise

Med velrenommerte advokater innen konkurranserett:

Hausfeld er blant de mest erfarne advokatfirmaer som arbeider med erstatningssaker ved brudd på konkurransereglene for fordringshavere i Europa og i USA. I Tyskland vil Hausfeld anvende denne forhandlings- og prosesskompetansen mot lastebilkartellet på en hensiktsmessig måte.


hausfeldt-logo

Med intelligent informasjonsteknologi:

Ettersom hver eneste lastebil behandles individuelt, oppstår det enorme datamengder. Det er nødvendig med eksperter for intelligente IT-strukturer. financialrights har spesialisert seg på slike komplekse masseprosesser.

financialright

Med anerkjente samfunnsøkonomer:

Saken mot lastebilkartellet følges på vår side opp av prof. Roman Inderst, en av de mest anerkjente samfunnsøkonomer med spesialområde konkurranseøkonomi i Tyskland.

Har du spørsmål?

financialright claims GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Tfl: +49 (0) 211 972602-00

Kontakt per e-post

Registrering

Hvis du ønsker å gi oss oppdraget nå, vennligst bruk følgende registreringsskjema.

Registrering

Ofte stilte spørsmål

Å gjøre konkurranserettslige erstatningskrav gjeldende er svært komplisert, tidkrevende og kostbart. Selv om mange advokatfirmaer og økonomer imidlertid arbeider på dette området, krever et vellykket forløp at en arbeider med advokater og samfunnsøkonomer med spesialområde konkurranseøkonomi som har betydelig erfaring og et usedvanlig ry på dette området. Som på alle andre områder i livet koster kvalitet penger. Dessuten er et erstatningssøksmål mot kartelldeltakerne forbundet med kostnadsrisiko – rettsgebyrer må betales på forhånd, og i tilfelle av tap i retten må ikke bare rettsgebyrer betales, en må også bære motpartens advokatkostnader – i dette tilfellet kartelldeltakerne. De sammenlagte kostnadene innebærer at et søksmål ofte bare er økonomisk fornuftig, dersom erstatningskravet beløper seg til flere millioner euro. Enkelte lastebilkjøpere oppnår som regel ikke slike beløp. En sammenfatning av kravene hos oss gjør det først mulig for mange lastebilkjøpere å fremme sine krav, ettersom vi bærer samtlige kostnader og risikoer. Ved vellykket håndheving av kravene utbetaler vi de mottatte pengene – med fratrekk av en suksessprovisjon – til våre kunder.
Det er sterke argumenter for at tyske lover kan anvendes for konkurranserettslige erstatningskrav i denne saken. Ifølge tysk lov gjelder en foreldelsesfrist på tre år som snart vil bli utvidet ytterligere til å gjelde i fem år. I alle tilfelle vil våre advokater naturligvis ta hensyn til foreldeldesfristene i de forskjellige nasjonale lovene. Dette betyr at erstatningskravene i henhold til tysk lov først vil foreldes mot slutten av 2019 – ved ikrafttredelse av en foreløpig planlagt lovendring sågar først mot slutten av 2021. Men det er en betydelig risiko for at visse erstatningskrav fra tiden før 2002 kan foreldes i desember 2017. Da bare etableringen av ekspertvurderingen vil ta flere måneder, anbefaler vi å ikke vente for lenge med et søksmål mot lastebilkartellet, men straks tenke over deltakelse i prosessen vår.
Eventuelle krav om erstatningskrav som følge av kjøp av brukte lastebiler kan vi dessverre for tiden ikke ta i betraktning.
Om og i hvilken grad en skade har oppstått, må her beregnes nærmere av en erfaren og velrenommert samfunnsøkonom. Basert på tidligere erfaring med andre karteller, ligger et konservativt estimat på skaden sannsynligvis på 10-20% av kjøpesummen eller leasingrater, nøyaktig bestemmelse må analyseres i hvert enkelt tilfelle. I tillegg er krav om erstatning forrentes etter tysk lov, slik at i man i tillegg til kompensasjon for skaden også vil motta betydelige renteinntekter. Derfor er eldre lastebilkjøp særlig relevant.
Selvfølgelig kan hver lastebilkjøper eller -leasingtaker også prøve å finne en løsning med lastebilprodusentene alene. En slik fremgangsmåte vil sannsynligvis være forgjeves. Lastebilprodusenterne er enten uvillige til å forhandle for tiden eller de tilbyr maksimalt økonomiske innrømmelser ved fremtidige lastebilkjøp eller -leasingavtaler. Disse angivelig bedre vilkårene vil sikkert være betydelig mindre enn de skadene som sannsynligvis allerede er forårsaket, som med en konservativ estimering ligger på mellom 15 til 20% av kjøpesummen – pluss renter.
I utgangspunktet kan en kreve skadeserstatning for hver lastebil fra 6 t som er blitt kjøpt eller leaset hos kartelldeltakerne mellom 1997 og 2011. I tillegg kan det kan også være mulig å kreve skadeserstatning for lastebiler kjøpt eller leaset etter 2011 samt for lastebiler fra ikke-kartelldeltakere. Erstatningskrav kan likeledes fremsettes mot Scania og andre produsenter som følge av at overpriser ble gjort gjeldende, uavhengig av om Scania eller andre lastebilprodusenter i lastebilkartellet var involvert.
Ja, slike krav kan selvfølgelig fremsettes av oss så vidt det ikke bare gjelder kortsiktig leie av lastebiler.
Etter overdragelse vil vi på anbefaling av våre kontraktsjurister og økonomer avgjøre om og på hvilke betingelser et forlik med lastebilprodusentene kan være fornuftig. Siden vi får en del av utbetalingen ved et forlik eller en rettssak, har vi – akkurat som deg – stor interesse for å oppnå et best mulig forlik.

Om financialright

Vi tar deg opp på et nivå med de store konsernene og gjør dine rettigheter gjeldene. Vår track-record er unik. Ved hjelp av våre intelligente IT-systemer har vi vurdert og fremsatt tusenvis av saker mot banker i forbindelse med ulovlige ekspedisjonsgebyrer for kreditter. Med vårt varemerke myRight fører vi en av Europas største rettssaker mot Volkswagen på grunn av dieselskandalen. Vi jobber alltid med ledende advokater og mange anerkjente rettssakkyndige for å sikre best mulig rettshåndhevelse. Vårt team av jurister, programvareutviklere og databaseeksperter bringer rettighetene til våre kunder opp på et nytt kvalitetsnivå – bekvemt, profesjonelt og uten risiko.

financialright ble etablert i 2014 av dr. Sven Bode. Før det hadde dr. Sven Bode allerede etablert flightright sammen med dr. Philipp Kadelbach, kjent fra TV og presse som markedsledende i gjennomføring av flypassasjerrettigheter, som i dag har hjulpet godt over en halv million mennesker over hele Europa med deres rettigheter.