Lastebilkarteller – ledende produsenter har gjort hemmelige avtaler

EU-kommisjonen (“kommisjonen”) idømte 19. juli 2016 bøter mot ledende lastebilprodusenter, da Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN og DAF (“kartelldeltakere”) ble funnet skyldig i å ha dannet et kartell med ulovlige prisavtaler for mellomtunge og tunge lastebiler i perioden 1997-2011. Den 27. september fastslo EU-kommisjonen at også produsenten Scania var delaktig i kartellet, og de ble bøtelagt.

Dine krav på skadeserstatning

Vi kjemper for dine rettigheter med en sterk kombinasjon som består av:

  • Intelligent IT-infrastruktur,
  • den anerkjente konkurranseøkonomen Prof. Dr. Inderst,
  • og det kjente kartelladvokatkontoret Hausfeld.

Hvem har krav på skadeserstatning?

Du er berørt av lastebilkartellet dersom du har gått til anskaffelse av eller har leaset eller kjøpt fra leie mellomtunge og tunge lastebiler i tidsrommet fra 1997 til 2016. For disse kjøretøyene kan det stilles skadeserstatningskrav med henblikk på at en har betalt en for høy pris.

Via oss kan du gjøre erstatningskrav for tidsrommet 2003 til 2016 gjeldende. Fristen for å registrere kjøretøyene fra tidsrommet 1997 til 2002 var 30. september 2017. For dette tidsrommet kan du ikke lenger gjøre krav gjeldende hos oss.

Ved interesse er du velkommen til å registrere deg hos oss innen 31. mai 2018, slik at vi kan skaffe til veie mer inforasjon om erstatningskravene.

Du kan registrere deg her.


Gode grunner til å registrere seg hos financialright:

1. Ingen kostnadsrisiko

Vår kostnadsmodell er enkel og transparent – og uten risiko for deg. Det er kun hvis vi lykkes i din sak at vi vil motta en provisjon som trekkes fra skadeserstatningssummen. Utover dette betaler du ingenting.


2. Samarbeid med konkurranseeksperter

Gjennom samarbeid med advokatkontoret Hausfeld som er spesialisert på skadeserstatningskrav mot karteller, samt den anerkjente konkurranseøkonomen professor Dr. Inderst og hans team garanterer vi for best mulig ekspertise.


3. Samarbeid med organisasjoner

Sammen med BGL tilbyr vi en løsning som er utviklet for speditørene for å få gjennomslag for skadeserstatningskravene – kontrollert av juridisk avdeling i BGL. Over 20 foreninger fra inn- og utland har sluttet seg til dette initiativet allerede, og mer enn 100.000 lastebiler har meldt seg på hittil.


4. Best mulig håndtering av dine skade­serstatnings­krav

Sammen med et sterkt team kjemper vi for rettighetene til en stor gruppe fordringshavende. I den forbindelse håndterer vi hele prosessen for deg: Fra dataanalyse til innhenting av sakkyndig til å inngi av søksmål og utbetaling.

1. Ingen kostnadsrisiko

Vår kostnadsmodell er enkel og transparent – og uten risiko for deg. Det er kun hvis vi lykkes i din sak at vi vil motta en provisjon som trekkes fra skadeserstatningssummen. Utover dette betaler du ingenting.

2. Samarbeid med konkurranseeksperter

Gjennom samarbeid med advokatkontoret Hausfeld som er spesialisert på skadeserstatningskrav mot karteller, samt den anerkjente konkurranseøkonomen professor Dr. Inderst og hans team garanterer vi for best mulig ekspertise.

3. Samarbeid med organisasjoner

Sammen med BGL tilbyr vi en løsning som er utviklet for speditørene for å få gjennomslag for skadeserstatningskravene – kontrollert av juridisk avdeling i BGL. Over 20 foreninger fra inn- og utland har sluttet seg til dette initiativet allerede, og mer enn 100.000 lastebiler har meldt seg på hittil.

4. Best mulig håndtering av dine skadeserstatningskrav

Sammen med et sterkt team kjemper vi for rettighetene til en stor gruppe fordringshavende. I den forbindelse håndterer vi hele prosessen for deg: Fra dataanalyse til innhenting av sakkyndig til å inngi av søksmål og utbetaling./span>

Vårt team og vår ekspertise

Intelligent informasjonsteknologi

Ettersom hver eneste lastebil behandles individuelt, oppstår det enorme datamengder. For å kunne behandle disse, trengs det eksperter på intelligente IT-strukturer. Financialrights claims har spesialisert seg på slike komplekse masseprosesser og tilbyr den best mulige løsningen.

financialright

Velrenommerte kartelljurister

financialright claims har hyret det renommerte US-advokatkontoret Hausfelt til å gjennomføre den juridiske delen av søksmålene. Hausfeld er blant de advokatkontorene som har best erfaring i kartelsøksmål i Europa og USA.


hausfeldt-logo

Kjente samfunnsøkonomer

Prosessen føres av Prof. Dr. Roman som sakkyndig. Han er blant de ledende ekspertene på området kartellskadeberegning.

Har du spørsmål?

financialright claims GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Tfl: +49 (0) 211 972602-00

Kontakt per e-post

Registrering

Vennligst bruk følgende registreringsskjema, hvis du ønsker å gi oss oppdraget nå. Vær obs. på at registrering til klage i 2018 må leveres innen mai 2018.

Registrering

FAQ

Å gjøre konkurranserettslige erstatningskrav gjeldende er svært komplisert, tidkrevende og kostbart. Beregning og påvisning av skaden er kun mulig med svært mange data.

1. Et sterkt team med erfarne eksperter – For at vi skal kunne hevde dine erstatningskrav på en profesjonell og fremgangsrik måte, samarbeider vi med det velrenommerede advokatfirmaet Hausfeld og den anerkendte konkurranseøkonom Professor Dr. Inderst. Begge har stor erfaring og et godt renommé på dette området, slik at det er et sterkt team af eksperter som håndterer saken din.

2. Intelligente it-løsninger – Med vår effektive og spesialiserte it-infrastruktur tilbyr vi den best mulige løsning for å gjøre dine krav gjeldende.

3. Ingen kostndadsrisiko – Vi gjennomfører dine krav og får kun provision, hvis det oppnås skadeserstatning. Vi sammenfatter vâre klienters krav, noe som gjør det mulig for mange lastbilkjøpere å håndheve sine krav ettersom vi bærer alle omkostninger og risikoer.

Ja, det er risiko for at kravene dine kan foreldes. For kjøretøy som man er blitt ervervet ved kjøp, leiekjøp eller leasing, foreligger det en akutt fare for foreldelse. Disse kravene kan bli foreldet fra 01.01.2018.

Du må derfor være oppmerksom på at det kun er kjøretøy som du har anskaffet i tidsrommet mellom 01.01.2003 til 31.12.2016 som kan registreres hos oss.

Om og i hvilken grad en skade har oppstått, må her beregnes nærmere av en erfaren konkurranseøkonom.

Basert på tidligere erfaring med andre karteller, ligger et konservativt estimat på skaden sannsynligvis på 10-20 % av kjøpesummen eller leasingrater, men nøyaktig bestemmelse må analyseres i hvert enkelt tilfelle. I tillegg er krav om erstatning forrentes etter tysk lov, slik at i man i tillegg til kompensasjon for skaden også vil motta betydelige renteinntekter.

Selvfølgelig kan hver lastebilkjøper eller -leasingtaker også prøve å finne en løsning med lastebilprodusentene alene. En slik fremgangsmåte vil sannsynligvis være forgjeves. Lastebilprodusenterne er enten uvillige til å forhandle for tiden, eller de tilbyr kanskje økonomiske innrømmelser ved fremtidige lastebilkjøp, leiekjøp eller -leasingavtaler. Disse angivelig bedre vilkårene vil sikkert være betydelig mindre enn de skadene som sannsynligvis allerede er forårsaket, som med en konservativ estimering ligger på mellom 15 til 20% av kjøpesummen – pluss renter.
Etter overdragelse vil vi på anbefaling av våre kontraktsjurister og økonomer avgjøre om og på hvilke betingelser et forlik med lastebilprodusentene kan være fornuftig. Siden vi får en del av utbetalingen ved et forlik eller en rettssak, har vi – akkurat som deg – stor interesse for å oppnå et best mulig forlik.
Du kan kreve skadeserstatning for lastebiler fra tidsrommet 1997 til 2016. Hittil har saken forholdt seg slik at det var kun kjøretøy som var blitt kjøpt i kartelltidsrommet (1997 til 2011) som skulle registreres. Etter inngående besiktigelse av vår sakkyndige av alle kjøretøydata fra våre kunder har man trukket nye slutninger når det gjelder gjeldende tidsrom.

Registreringstidsrommet (Kartelltidsrom 1997 bil 2011) utvides nå til etter kartelltidsrommet. Det er mulig at også lastebilene kan klage over de for høye prisene etter slutten av kartellet 2011 før markedet kunne nøytraliseres. Dermed er det også mulig for kjøretøy å melde seg på som ble anskaffet fra januar 2012 til slutten av 2016.

Vær obs. på: Fristen for registrering av kjøretøy fra tidsrommet 1997 til 2002 var 30.09.2017, slik at det ikke er mulig å inngå søksmål hos oss for dette tidspunktet nå. Du kan registrere lastebiler fra produksjonsårene 2011 til 2016 hos oss.

Vi gjennomfører krav i sammenheng med følgende kriterier:

• Lastebiler fra 6 tonn godkjent totalvekt
• Anskaffelse mellom 2003 og 2016
• Nye kjøretøy fra produsentene Daimler, Volvo/Renault, MAN, Iveco, DAF og Scania
• Kjøp, leasing og leiekjøp

Vær obs. på: På grunn av forelding kommer kun krav fra 2003 i betraktning.

Vi samarbeider med forskjellige foreninger, bl.a. BGL og AMÖ. På oppfordring fra BGL tilbyr vi for eksempel en løsning som er utviklet for speditører for å gjennomføre skadeserstatningskrav – godkjent av BGLs juridiske avdeling. Over 20 foreninger i inn-og utland har sluttet seg til dette initiativet, over 100.000 lastebiler er registrert. Vennligst oppgi din forening når du registrerer deg.
Skadeserstatningskrav fra kjøp av brukte lastebiler eller demonstrasjonsbiler kann dessverre ikke tas hensyn til.
Nei, du kan ikke gjøre skadeserstatning gjeldende hos oss for leide lastebiler.
Vi innfrir dine krav basert på ren gevinstprovisjon. Saksomkostningene dekkes av financial claims og vi forskutterer disse. Det fins hverken skjulte gebyrer eller andre kostnader. Du betaler kun en gevinstprovisjon på 33 % av den utbetalte skadeserstatningskravet til oss. Dersom vi ikke lykkes, vil det ikke påbeløpe seg kostnader for foretaket ditt.
Vi trenger scannede anskaffelsesdokumenter av din lastebil (f.eks. kjøpskontrakt, leasingkontrakt eller regning). Dessuten trenger vi bilregistreringsnummeret (FIN).
Fristen for 1. søksmål var 30.09.2017. Selv om du har gått glipp av denne fristen, kann du melde deg på hos oss for 2. søksmål innen 31. mai 2018. Du kann da gjøre krav gjeldende via oss for kjøretøy som du har tilegnet deg fra 01.01.2003. Du kann nür som helst registrere deg med foretaket ditt for å gjöre dette. Vi tar så kontakt med deg for ytterligere informasjon.
Etter mange års etterforskning, fastlo EU-kommisjonenden 19. juli 2016 at lastebilprodusentene Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN og DAF hadde dannet et kartell med ulovlige prisavtaler for mellomtunge og tunge lastebiler i perioden 1997-2011.

EU-kommisjonen idømte kartelldeltakerne en bot på 2,927 milliarder Euro. produsenten Scania tilbakeviste kartelpåstandene. Det var kun MAN som ble fritatt for bøter, da lastebilprodusenten var hovedvitene og gjorde kommisjonen kjent med kartellet.

Her kan du lese om EU-kommisjonens kjennelse av 19.07.2016.

Den 27.09.2017 ble Scania ilagt en bot på 880 millioner euro på grunn av ulovlig avtalte priser. Scania gjorde kjent at de ville påklage dommen.

Her kan du lese om EU-kommisjonens kjennelse mot lastebilprodusenten Scania.

Jo, det er mulig hos oss. I dagligspråket betegnes et felles søksmål som en samling av krav som stilles i en eneste felles klage. Samlingen av felles rettede krav mot den samme klagede personen foretrekkes i paragraf 260 i sivile rettsaker, siden man unngår en mengde ytterligere rettsaker. financial claims kan, pga. avståelse fra trust, samle de felles reddede kravene fra gjeldende lastebilkjøpere i en eller flere klager. i kartellrettsaker har det lenge vært vanlig med felles søksmål. Store foretak som Deutsche Bahn satte igang slike felles søksmål med stridsspørsmål på over hundre millioner Euro, som sist for eksempel i luftspedisjonskartellet.

Om oss – hvem er financialright claims?

Vi tar deg opp på nivå med de store konsernene og gjør dine rettigheter gjeldende. Vårt team med jurister, programvareutviklere og databankeksperter bringer rettighetene til våre kunder opp på et nytt kvalitetsnivå – bekvemt, profesjonelt og uten risiko.

financialright ble etablert i 2014 av Dr. Sven Bode. Før det hadde Dr. Sven Bode allerede etablert flightright sammen med dr. Philipp Kadelbach, kjent fra TV og presse som markedsledende i gjennomføring av flypassasjerrettigheter, som i dag har hjulpet godt over en halv million mennesker over hele Europa med deres rettigheter.