Impressum

financialright claims GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Representert av:
Daglig leder dr. Sven Bode
E-post: service@financialright.com

Registerinnføring:
Registrering i handelsregisteret.
Handelsegisteret i Düsseldorf
Registernummer: HRB 79835

Foretaksregisteret Oberlandesgericht Düsseldorf, 40402 Düsseldorf. Tilsynsmyndighet som definert i § 5 avsn. 1 nr. 3 TMG er president i Oberlandesgericht Düsseldorf, Cecillienallee 3, 40474 Düsseldorf

Organisasjonsnummer i henhold til § 27 a i lov om merverdiavgift:
DE295302757

Innføring i ytelsesregister for rettstjenester:

financialright GmbH er en registrert inkassotjenesteyter i henhold til RDG (lov rettstjenester) § 10 1. ledd nr. 1 Innføring i ytelsesregister for rettstjeneter, journalnummer 3712 E 1-6.538.

Registermyndighet: OLG Düsseldorf

Yrkesansvarsforsikring: Yrkesansvarsforsikring Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft Provinzial-Allee 1, 48159 Münster. Denne yrkesansvarsforsikringen gjelder i prinsippet for alle aktiviteter innenfor EU.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer)
Ansvar for innhold
Som tjenestetilbyder er vi ifølge TMG (tysk lov om telemedia) § 7 1. ledd ansvarlig for eget innhold på disse sidene i henhold til generelle lover. Ifølge TMG §§ 8-10 er vi som tjenestetilbyder imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret informasjon utenfra, eller å undersøke forhold som indikerer ulovlig aktivitet. Forpliktelser til å fjerne eller sperre for bruk av informasjon i henhold til generelle lover blir uberørt. Ansvar som relaterer seg til dette er bare mulig fra tidspunktet for kjennskapen til et bestemt lovbrudd. Ved melding om et slikt lovbrudd vil vi fjerne innholdet umiddelbart.