Merk


Du kan kun registrere lastbiler som:

  • Connector.Connector.

    Ble anskaffet mellom 2003 og 2016 (gjennom kjøp, leasing eller leiekjøp)

  • Connector.Connector.

    Ved kjøp og leasing kan du kun registrere lastebiler som er førstegangsregistrert på ditt foretak (altså var “nye”). Ved leiekjøp kan du registrere lastebiler som ble førstegangsregistrert hos utleier og med et kilometernivå på mindre enn 700 km da leieforholdet begynte.

  • Connector.Connector.

    som var tunge eller mellomtunge (fra 6 t)

Det er uvesentlig om du har avhendiget lastebilen senere.

Vær oppmerksom på at vi ved den nåværende registreringen vurderer dine krav for det 2. søksmålet i 2018. Registreringsfristen for å gjøre dette er 31. mai 2018.

Merk forstått