Het truckkartel – Geheime prijsafspraken door toonaangevende fabrikanten

De Europese Commissie heeft op 19 juli 2016 boetes opgelegd aan de toonaangevende vrachtwagenfabrikanten Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN en DAF (“de kartelleden”). Zij werden schuldig bevonden aan het feit dat zij tussen 1997 en 2011 een kartel hebben gevormd door middel van ontoelaatbare prijsafspraken betreffende middelzware en zware trucks. Op 27 september 2017 stelde de Europese Commissie ook een deelname van de fabrikant Scania aan het kartel vast en legde een boete op.

Uw schadeclaims

Wij strijden om uw recht met een slagvaardige combinatie van:

  • intelligente IT-infrastructuur,
  • de erkende mededingingseconoom Prof. Dr. Inderst,
  • en het gerenommeerde in kartelschadevorderingen gespecialiseerde advocatenkantoor Hausfeld.

Wie kan schadeclaims indienen?

U bent door het truckkartel gedupeerd wanneer u tussen 1997 en 2016 middelzware en zware trucks heeft verworven door middel van aankoop, lease of huurkoop. Voor deze voertuigen kan voor een eventueel te hoge aankoopprijs schadevergoeding gevraagd worden.

U kunt via ons schadeclaims indienen voor de periode 2003 tot 2016. De uiterste datum voor de registratie van voertuigen uit de periode 1997 tot 2002 was 30 september 2017. Voor deze periode kunnen bij ons geen claims meer ingediend worden.

Bij interesse kunt u zich tot 31 mei 2018 bij ons registreren, zodat wij u meer informatie betreffende het indienen van schadeclaims kunnen verstrekken.

Hier gaat u naar de registratie.


Goede redenen om u bij financialright claims aan te melden

1. Geen kostenrisico

Ons kostenmodel is eenvoudig en transparant – en voor u zonder risico. Alleen wanneer we succes hebben, krijgen wij een succescommissie, die van het bedrag van de schadevergoeding wordt afgetrokken. Verder betaalt u niets.


2. Samenwerking met mededingingsexperts

Door de samenwerking met het in kartelschadevorderingen gespecialiseerde advocatenkantoor Hausfeld alsmede met de erkende mededingingseconoom Professor Dr. Inerst en zijn team garanderen wij u de hoogst mogelijke expertise.


3. Samenwerking met organisaties

Wij bieden samen met de BGL (Lijst van Duitse kentekens) een voor expediteurs ontwikkelde oplossing voor het vorderen van schadeclaims – getoetst door de juridische afdeling van de BGL. Meer dan 20 organisaties uit binnen- en buitenland hebben zich reeds aangesloten bij dit initiatief, meer dan 100.000 trucks zijn tot nu toe geregistreerd.


4. Optimaal management van uw schadeclaims

Samen met een slagvaardig team volgen wij de rechten van een grote groep eisers. Hierbij handelen wij de gehele procedure voor u af: van de gegevensevaluatie via de integratie van de expert tot de indiening van het beroep en de betaling.

1. Geen kostenrisico

Ons kostenmodel is eenvoudig en transparant – en voor u zonder risico. Alleen wanneer we succes hebben, krijgen wij een succescommissie, die van het bedrag van de schadevergoeding wordt afgetrokken. Verder betaalt u niets.

2. Samenwerking met mededingingsexperts

Door de samenwerking met het in kartelschadevorderingen gespecialiseerde advocatenkantoor Hausfeld alsmede met de erkende mededingingseconoom Professor Dr. Inerst en zijn team garanderen wij u de hoogst mogelijke expertise.

3. Samenwerking met organisaties

Wij bieden samen met de BGL (Lijst van Duitse kentekens) een voor expediteurs ontwikkelde oplossing voor het vorderen van schadeclaims – getoetst door de juridische afdeling van de BGL. Meer dan 20 organisaties uit binnen- en buitenland hebben zich reeds aangesloten bij dit initiatief, meer dan 100.000 trucks zijn tot nu toe geregistreerd.

4. Optimaal management van uw schadeclaims

Samen met een slagvaardig team volgen wij de rechten van een grote groep eisers. Hierbij handelen wij de gehele procedure voor u af: van de gegevensevaluatie via de integratie van de expert tot de indiening van het beroep en de betaling.

Ons team en onze expertise

Intelligente informatietechnologie

Omdat elke truck individueel wordt behandeld, ontstaan hierbij enorme hoeveelheden gegevens. Om deze te evalueren, zijn er experts voor intelligente IT-infrastructuren nodig. Juist in dergelijke complexe massaprocessen is financialright claims gespecialiseerd en biedt hierbij de optimale oplossing.

financialright claims

Gerenommeerde karteljuristen

financialright claims heeft het gerenommeerde advocatenkantoor in de VS Hausfeld opdracht voor de uitvoering van de claims gegeven. Hausfeld is één van de meest ervaren advocatenkantoren van Europa en de VS wat betreft kartelrechtszaken.


hausfeldt-logo

Erkende bedrijfseconomen

De procedure wordt als expert begeleid door Prof. Dr. Roman Inderst, die tot de meest vooraanstaande experts op het gebied van kartelschadeberekening wordt gerekend.

Heeft u vragen?

financialright claims GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf, Germany
Phone: +49 (0) 40 – 972602-00

Registratie

Wanneer u ons nu een opdracht wilt geven, kunt u gebruik maken van het volgende registratieformulier. Houd er rekening mee dat u de registratie voor het beroep in 2018 tot 31 mei 2018 kunt insturen.

Registratie

FAQ

Kartelprocedures zijn vaal gecompliceerd, arbeidsintensief en kostbaar. De berekening en het bewijs van de schade zijn alleen met zeer veel gegevens mogelijk.

De duidelijke voordelen van een samenwerking met ons zijn:

1. Sterk team van ervaren experts – Om u claim professioneel en succesvol in te dienen werken wij met het gerenommeerde advocatenkantoor Hausfelt alsook met de erkende concurrentie-economist Professor Dr. Inderst. Zij beschikken over aanzienlijke ervaring en een buitengewone reputatie op dit gebied, zodat u door een sterk team van experts wordt vertegenwoordigd.

2. Intelligente IT-oplossingen – Door onze efficiënte en gespecialiseerde infrastructuur bieden wij u de best mogelijke oplossing om u claims in te dienen.

3. Geen kostenrisico – wij nemen de uitvoering van uw claims over op basis van enkel een succesprovisie van de verkregen schadevergoeding. Wij bundelen de claims van onze klanten. Hierdoor is het mogelijk dat vele truckkopers hun claims op een veelbelovende manier kunnen doorzetten, omdat wij alle kosten en risico’s dragen.

Ja, er is een risico op een verjaring van uw claims. Voor voertuigen die tot 31-12-2002 door aankoop, huurkoop of lease werden verworven, bestaat momenteel een acuut verjaringsprobleem. Deze claims kunnen per 01-01-2018 verjaren.

Houd er rekening mee dat u daarom alleen voertuigen bij ons kunt aanmelden, die verworven werden in de periode van 01-01-2003 tot 31-12-2016.

Of en tot welk bedrag er schade is ontstaan, wordt door onze ervaren mededingingseconoom nader bepaald.

Op basis van de ervaringen met andere kartels tot nu toe ligt een eerste schatting van de waarschijnlijk veroorzaakte schade op 5 tot 20% van de betaalde aankoopprijs resp. leaseprijs. Natuurlijk is voor de precieze bepaling een individuele analyse nodig. Daarnaast moet er volgens het Duitse recht rente betaald worden over de te vorderen schadevergoedingen, zodat er bij het schadebedrag nog een aanzienlijk bedrag aan rente wordt opgeteld.

Natuurlijk kan eenieder die een truck gekocht, geleast of via huurkoop verworven heeft, proberen om zelf met de fabrikant van de truck tot een oplossing te komen. Een dergelijke handelswijze zal doorgaans echter uitzichtsloos zijn. De fabrikanten van trucks blijken momenteel niet bereid tot onderhandelen of bieden hooguit economische concessies bij toekomstige aankopen van trucks, huurkopen resp. lease aan. Deze schijnbaar betere voorwaarden zullen echter zeker duidelijk onder de waarschijnlijk veroorzaakte schade liggen, die naar schatting op ongeveer 5 tot 20% van de aankoopprijs zal liggen – plus rente.
Na de overdracht beslissen wij op aanbeveling van onze contractrechtadvocaten en economen of en tegen welke voorwaarden een schikking met de fabrikant van de truck zinvol zou kunnen zijn. Omdat we direct betrokken zijn bij de opbrengst uit een schikking of een beroep, hebben wij – net als u – er veel belang bij om de best mogelijke schikking te treffen.
U kunt via ons schadevergoeding voor voertuigen uit de periode 1997 tot 2016 afdwingen. Tot nu toe was de situatie zo, dat alleen voertuigen die uit de kartelperiode (1997 tot 2011) werden verworven, geregistreerd moesten worden. Na gedetailleerde analyse van de tot nu toe veelvuldig aangeleverde voertuiggegevens van onze klanten door onze experts is er, met betrekking tot de verzamelperiode, nieuwe kennis verkregen.

De verzamelperiode (kartelperiode 1997 tot 2011) wordt nu uitgebreid met de post-kartelperiode. Het is mogelijk dat de trucks ook na het einde van het kartel 2011 nog tegen buitensporige prijzen verkocht werden, voordat de markt zich neutraliseerde. Daardoor is het mogelijk ook voertuigen aan te melden, die van januari 2012 tot eind 2016 werden verworven.

Let erop: de uiterste datum voor de aanmelding van voertuigen uit de periode 1997 tot 2002 was 30.09.2017, zodat er voor deze periode bij ons momenteel geen claims meer afgedwongen kunnen worden. U kunt bij ons trucks uit de aankoopjaren 2003 tot 2016 registreren.

Wij voeren de claims door als er aan de volgende criteria voldaan wordt:

• Trucks vanaf 6 ton toelaatbaar totaalgewicht
• Aankoop tussen 2003 en 2016
• Nieuwe voertuigen van de fabrikanten Daimler, Volvo/Renault, MAN, Iveco, DAF en Scania
• Aankoop, lease en huurkoop

Let op: vanwege de verjaring kunnen er alleen nog claims vanaf 2003 in overweging genomen worden.

Wij werken samen met verschillende verenigingen, onder andere met de BGL (Vakbond) en de AMÖ. Wij bieden bijvoorbeeld een op initiatief van de BGL voor expediteurs ontwikkelde oplossing voor het uitvoeren van deze schadeclaims aan – getoetst door de juridische afdeling van de BGL. Meer dan 20 organisaties in binnen- en buitenland hebben zich reeds aangesloten bij dit initiatief, meer dan 100.000 trucks zijn geregistreerd. Gelieve hiervoor uw organisatie bij de registratie te vermelden.
Eventuele schadeclaims als gevolg van de aankoop van tweedehands trucks of showroomvoertuigen kunnen helaas niet in overweging genomen worden.
Nee, voor gehuurde trucks kan bij ons helaas geen schadevergoeding geëist worden.
Wij voeren uw claims uit op basis van een succescommissie. financialright claims draagt de procedurekosten en schiet deze ook voor. Verder zijn er geen verborgen heffingen of andere kosten. Alleen bij succes betaalt u ons een succescommissie van 33% van de betaalde schadeclaims. Wanneer er geen succes behaald wordt, hoeft uw bedrijf ook geen kosten te dragen.
Voor uw trucks hebben we als PDF gescande aankoopdocumenten (bijv. koopovereenkomst, leaseovereenkomst of factuur) nodig. Bovendien moet u ons het voertuigidentificatienummer (VIN) kunnen noemen.
De uiterste datum voor de eerste vordering was 30-09-2017. Ook wanneer u deze termijn gemist heeft, kunt u zich tot 31 mei 2018 bij ons voor de tweede vordering aanmelden. U kunt dan claims voor voertuigen, die vanaf 01-01-2003 werden verworven, bij ons indienen. Hiervoor kunt u zich op elk gewenst moment met uw bedrijf registreren. Wij nemen dan met meer informatie contact met u op.
De uitspraak van de EU-commissie van 19-07-2016 stelde na vele jaren onderzoek vast, dat de truckfabrikanten Daimler, DAF, IVECO, MAN en Volvo/Renault van 1997 tot 2011 een kartel met geheime prijsafspraken hebben gevormd.

De EU-commissie legde vanwege deze schendingen aan de karteldeelnemers een boete op van 2,927 miljard euro. De fabrikant Scania had de kartelbeschuldigingen afgewezen. Alleen MAN werd de boete kwijtgescholden, omdat de truckfabrikant de commissie als kroongetuige van het kartel op de hoogte had gesteld.

Lees hier over de uitspraak van de EU-commissie van 19-07-2016.

Op 27-09-2017 werd ook aan Scania vanwege ongeoorloofde prijsafspraken een boete van 880 miljoen euro opgelegd. Scania kondigde aan de uitspraak aan te vechten.

Lees hiervoor ook de uitspraak van de EU-commissie tegen de truckfabrikant Scania.

Toch wel, bij ons. Want in gewone taal wordt met een gezamenlijke actie de bundeling van gelijkgerichte claims aangeduid, die samen in één enkele vordering worden ingediend. In de bundeling van gelijkgerichte claims tegen dezelfde aangeklaagde voorziet met name paragraaf 260 van het burgelijk procesrecht, omdat met een gerechtelijke procedure meerdere procedures vermeden worden. Vanwege de vertrouwensopdracht is financialright claims in staat de gelijkgerichte claims van de getroffen truckkopers te bundelen en in één of meer vorderingen samen te brengen. In kartelprocedures zijn gezamenlijke acties overigens al langer gebruikelijk. Grote ondernemingen, zoals Deutsche Bahn, initiëren dergelijke gezamenlijke acties met vorderingen van meer dan honderden miljoenen euro, zoals onlangs bijvoorbeeld in het luchttransportkartel.

Over ons – wie is financialright claim?

Wij brengen u op ooghoogte met de grote concerns en dwingen uw recht af. Ons team van juristen, software-ontwikkelaars en database-experts brengt het recht voor onze klanten op een nieuw kwaliteitsniveau – comfortabel, professioneel en zonder risico.

financialright claims werd opgericht door Dr. Sven Bode. Eerder had hij reeds met Dr. Philipp Kadelbach flightright opgericht, de van TV en uit de pers bekende marktleider op het gebied van de naleving van de rechten van luchtvaartpassagiers, die al meer dan een half miljoen mensen in heel Europa geholpen heeft hun recht af te dwingen.