Ochrona danych osobowych

A. Oświadczenie financialright claims GmbH o ochronie danych osobowych
financialright claims GmbH przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych. Oczywiście przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Dane osobowe naszych klientów zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie opisanym w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych. W Oświadczeniu informujemy o kwestiach istotnych z punktu widzenia ochrony danych osobowych oraz o wdrożonych przez nas środkach w celu przestrzegania Państwa praw z zakresu ochrony danych osobowych.
Prosimy wyraźnie o zwrócenie uwagi na to, że bez względu na zasady opisane w części B. (poniżej) obowiązują następujące reguły:
Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażacie Państwo wyraźnie zgodę na przetwarzanie zgromadzonych przez nas lub kolejnych usługodawców danych, w sposób i w celach przedstawionych w Oświadczeniu.
Wskazujemy wyraźnie na przysługujące Państwu prawo do informacji oraz prawo do wycofania zgody:
Bez podawania przyczyn otrzymacie Państwo bezpłatną informację o zgromadzonych przez nas danych dotyczących Państwa .
Zablokowanie, zmiana lub usunięcie danych dotyczących Państwa jest możliwe w każdej chwili.
Oczywiście zawsze i bez podawania przyczyn można wycofać udzieloną nam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych. W tym celu prosimy o kontakt z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

B. Sposób i zakres zbierania oraz przetwarzania danych osobowych
Możecie Państwo korzystać z naszych określonych usług bez oddzielnego podawania danych osobowych. Jednak podczas odwiedzania naszej strony utworzymy tzw. profil użytkownika. Następnie nastąpi zebranie danych, które gromadzimy i przechowujemy anonimowo w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Dotyczy to na przykład strony internetowej, z której nastąpiło przejście na stronę financialright claims GmbH, nazwy Państwa dostawcy usług internetowych, odwiedzanych stron internetowych financialright claims GmbH oraz daty i czasu trwania wizyty. Na podstawie tych wcześniej zanonimizowanych danych, którym ewentualnie przypisuje się pseudonimy, tworzy się profile użytkownika. W ten sposób otrzymujemy dane o użytkowaniu, jednak tylko w postaci anonimowej lub pod pseudonimem. Oznacza to na przykład, że nie znamy sposobów użytkowania preferowanych przez Państwa, ale wiemy, że istnieje użytkownik, który wykazuje określone zachowania. Wskazanemu w tym punkcie gromadzeniu i przechowywaniu danych użytkownik może się w dowolnym momencie sprzeciwić. Gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę po raz pierwszy, na komputer wysyłamy plik cookie. Służy to jedynie identyfikacji przeglądarki. Stosujemy pliki cookie, aby zapewnić odpowiednią jakość naszej stronie internetowej poprzez zapisanie preferencji użytkownika, śledzenie jego zachowań oraz stosowanej metodologii wyszukiwania. Ponadto pliki cookie wykorzystujemy po to, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej strony w takim zakresie, że wyniki przerwanej sesji mogą zostać wyświetlone jeszcze przez dziesięć dni po opuszczeniu strony. Większość przeglądarek jest tak ustawiona domyślnie, by akceptować pliki cookie. Przeglądarkę można jednak tak skonfigurować, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wyświetlała powiadomienie, gdy wysyłany jest plik cookie. Odrzucenie plików cookie może jednak uniemożliwić pełne korzystanie z funkcji naszej strony internetowej.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, nasze serwery automatycznie rejestrują dane przesyłane przez Państwa przeglądarkę. Logi serwera mogą zawierać żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzina przesłania żądania oraz jeden lub więcej plików cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować przeglądarkę. Możemy tworzyć linki w formacie, które dadzą nam możliwość śledzenia, czy linki te zostały wykorzystane. Używamy tych danych w celu poprawy jakości naszej oferty, jak również spersonalizowanych treści i ewentualnie reklamy. Nie mamy żadnej kontroli nad linkami, które pochodzą z naszej strony internetowej. Strony internetowe naszych partnerów mogą umieszczać własne pliki cookie lub dane na Państwa komputerze, zbierać dane lub żądać od użytkownika przekazania danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie do celów, dla których zostały one zgromadzone. Gromadzenie danych na temat użytkownika służy nam do tego, byśmy mogli zaoferować mu łatwy w obsłudze, wydajny i bezpieczny serwis internetowy. Wykorzystujemy zebrane i przetworzone dane osobowe w celu realizacji zawartych między nami a Państwem umów. Ponadto, przetwarzanie przez nas ww. danych służy ogólnie poprawie jakości strony internetowej oraz jej bezpieczeństwa, przy tym żadne jednak dane osobowe nie są przetwarzane. Przetwarzanie odbywa się anonimowo lub pod pseudonimem. Jeśli formularz zostanie wypełniony i wysłany na naszej stronie internetowej, poprosimy Państwa o podanie, niezależnie od danych wskazanych powyżej, danych osobowych. W celu świadczenia usługi (usługa inkasa) wymagamy podania także danych o rachunku bankowym, które to dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach w postaci zaszyfrowanej. Dajemy Państwu możliwość dostosowania lub zmiany danych osobowych online lub poprzez e-mail (service@financialright.com). Na zapytanie informujemy, jakie dane użytkownika przechowujemy. Jeśli proponujemy użytkownikowi użycie jego danych osobowych do innych celów, niż opisano powyżej, umożliwiamy mu niewyrażenia zgody na wykorzystanie tych danych do innych celów. Bez Państwa zgody nie zbieramy i nie wykorzystujemy jego danych osobowych w innych celach, niż opisano w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Zastosowanie Google Analytics
Witryna internetowa financialright claims GmbH używa Google Analytics, usług analizy sieci Web Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików „cookie”, czyli plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej witryny internetowej są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji możliwości anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google przed użyciem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej witryny internetowej Google będzie wykorzystywała zebrane informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP, przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usług Google Analytics, nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Możecie Państwo zablokować zapisywanie plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej; jednak zwracamy uwagę na ryzyko, iż użytkownik nie będzie mógł wówczas w pełni korzystać z wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej. Można również zapobiec wysyłaniu do Google danych wygenerowanych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania z witryny (w tym Państwa adresu IP ), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Bliższe informacje na ten temat znaleźć można pod linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje o usługach Google Analytics i ochronie danych). Zwracamy uwagę, że zastosowane w witrynie internetowej financialright claims GmbH narzędzie Google Analytics zostało poszerzone o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zagwarantować anonimowe pobieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP).
Stosujemy Google Analytics również do analizy statystycznej danych pochodzących z AdWords i pliku double-click-cookie. Jeśli nie życzycie sobie Państwo tych działań, może je wyłączyć za pomocą menedżera ustawień wyświetlania (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Korzystanie z Google AdSense
Witryna internetowa financialright claims GmbH używa Google AdSense, usług służących uruchamianiu reklam Google Inc. („Google”). Google AdSense używa tzw. plików „cookie”, czyli plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Google AdSense stosuje także tzw. web beacons (niewidoczne grafiki). Dzięki web beacons analizować można informacje takie jak ruch odwiedzających na tych stronach.
Informacje generowane przez pliki cookie i web beacons na temat korzystania z niniejszej witryny internetowej (w tym Państwa adres IP) oraz dostawy formatów reklamowych przekazywane są na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te mogą być dalej przekazywane kontrahentom Google. Google nie będzie jednak łączyć Państwa adresu IP z innymi Państwa danymi przechowywanymi przez Google.
Możecie Państwo zablokować instalację plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej; jednak zwracamy uwagę na ryzyko, iż użytkownik nie będzie mógł wówczas w pełni korzystać z wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej. Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych zgromadzonych na Państwa temat przez Google, w sposób i w celu wskazanych powyżej.

Korzystanie z Facebooka
Sieć społecznościowa Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) może przypisać odwiedziny na naszych stronach kontu użytkownika, jeśli jest on zalogowany na swoim koncie na Facebooku.
Jeśli Państwo nie chcecie, aby Facebook przyporządkował Państwa wizytę na naszych stronach do ich konta na Facebooku, prosimy o wylogowanie z konta na Facebooku.
Z naszymi stronami zintegrowane są tzw. piksele witryny sieci społecznościowej Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Nie używamy na naszej stronie przycisku Facebooka „like button” („lubię to”). Gdy użytkownik odwiedza nasze strony, Facebook może ustanowić bezpośrednie połączenie między jego przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook uzyskuje w ten sposób informację, że użytkownik o określonym adresie IP odwiedził naszą stronę, gdy był on zalogowany na koncie Facebooka. Dzięki temu Facebook może przypisać wizytę na naszych stronach kontu użytkownika. Chcielibyśmy podkreślić, że jako operator witryny internetowej nie mamy wiedzy ani o treści przekazywanych danych ani ich wykorzystaniu przez Facebooka. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w Polityce ochrony danych Facebooka na stronie http://de-de.facebook.com/policy.php.

Korzystanie z danych

Klikając odpowiednie pole wyboru na dole formularza przy przekazywaniu Państwa oferty poprzez naszą stronę internetową, oświadczacie Państwo, w zakresie procesów przetwarzania danych określonych poniżej, iż wyrażacie zgodę na gromadzenie przez nas Państwa danych osobowych, ich przetwarzanie i wykorzystywanie. W każdej chwili możliwe jest oczywiście wycofanie takiej zgody. Zgodę można wycofać pisemnie, wysyłając e-mail na adres service@financialright.com. Na żądanie otrzymacie też Państwo pisemną lub elektroniczną informację o danych zgromadzonych na Państwa temat.

Przekazywanie danych osobom trzecim
financialright claims GmbH przekaże Państwa dane osobowe osobom trzecim wyłącznie wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
Otrzymamy od Państwa zgodę;
Dane osobowe zostaną przekazywane dalej w celu ich przetwarzania na nasze zlecenie. Domagamy się wówczas, aby dane takie przetwarzane były zgodnie z naszymi poleceniami oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych i innymi środkami mającymi zapewnić poufności i bezpieczeństwo;
Przujmujemy w dobrej wierze, że dostęp do takich danych, ich wykorzystanie, przechowywanie i przekazywanie dalej jest konieczne aby (a) zapewnić zgodność z obowiązującącymi przepisami prawa lub orzeczeniami sądowymi albo decyzjami administracyjnymi , (b) wykonać postanowienia „owu” (w tym zbadanie potencjalnych naruszeń „owu”), (c) wykryć oszustwa, problemy związane z bezpieczeństwem lub problemy techniczne, a następnie im zapobiec lub rozwiązać w inny sposób, oraz aby (d) zapewnić ochronę przed grożącymi szkodami wynikającymi z naruszenia prawa własność, bezpieczeństwa financialright claims GmbH, praw osób korzystających z jej usług oraz szkodami dla opinii publicznej, o ile wynika to z przepisów prawa lub jest prawnie dopuszczalne.

Bezpieczeństwo

Stosujemy zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych naszych użytkowników przed utratą, nieprawidłowymi zmianami lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W szczególności staramy się zapobiec automatycznemu odczytywaniu treści naszej strony internetowej i jej zasobów danych przez osoby trzecie. Tylko upoważnione osoby mają u nas dostęp do danych osobowych użytkowników, a i to wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to jest konieczne dla realizacji wyżej wymienionych celów.

Zmiany Oświadczenia o ochronie danych

Prosimy pamiętać, że niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych może ulegać co pewien czas zmianom. Zmiany te będą publikowane na niniejszej stronie internetowej. financialright claims GmbH nie ograniczy jednak Państwa praw wynikających z niniejszych postanowień bez wyraźnej zgody. W przypadku istotnych zmian będzie miało miejsce powiadomienie (np. za pośrednictwem e-mail).

Pytania dotyczące Oświadczenia o ochronie danych osobowych
W przypadku pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych prosimy o kontakt poprzez e-mail (service@financialright.com).
Stan: październik 2016 roku