Tajné kartelové dohody o cenách medzi poprednými výrobcami nákladných automobilov

Európska komisia („komisia”) udelila 19.júla 2016 pokuty vedúcim výrobcom nákladných vozidiel, pretože spoločnosti Daimler, Volvo/ Renault, Iveco, MAN a DAF („členovia kartelu”) boli uznané vinnými, že v rozpätí rokov 1997 a 2011 vytvorili kartel na základe neprípustných dohôd o cenách týkajúce sa stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Dňa 27. septembra 2017 Komisia rozhodla aj o účasti výrobcu Scania na tomto kartele a stanovila mu pokutu.

Together we will succeed: our coalition against the truck cartel.

Did you purchase or lease medium or heavy trucks from the truck cartel between 1997 and 2011? Then you most likely paid too much.

Based on a study commissioned by the European Commission some time ago, on average, international cartels resulted in damages in the amount of 20% of the purchase price. The exact damages must be determined by a recognised and reputable competition economist.

The truck cartel could also have led to higher prices for the period after 2011 as well as for trucks from manufacturers not involved in the cartel. This is already being examined by the competition economists commissioned by us.

kartell grafik

Vaše nároky na náhradu škody

Bojujeme za Vaše práva účinnou kombináciou pozostávajúcou z:

  • intelligentnej IT-Infraštruktúry,
  • uznávaného ekonóma pre oblasť hospodárskej súťaže, Prof.Dr. Indersta,
  • a renomovanej advokátskej kancelárie pre kartelové právo Hausfeld.

Kto si môže uplatniť nároky na náhradu škody?

Každý, kto si medzi rokmi 1997 a 2016 od dotyčných výrobcov zakúpil alebo si na lízing prenajal stredné a ťažké nákladné vozidlá, môže uplatňovať nároky na náhradu škody v súvislosti s príliš vysokou uhradenou kúpnou cenou.

Prostredníctvom našej spoločnosti si môžete uplatňovať nároky na náhradu škody za obdobie rokov 2003 až 2016. Lehota pre prihlásenie vozidiel z obdobia rokov 1997 až 2002 uplynula 30. septembra 2017. Nároky z tohto obdobia už u nás nemôžete viac uplatniť.

V prípade záujmu sa u nás môžete zaregistrovať do 31. mája 2018, aby sme Vám v tejto súvislosti vedeli poskytnúť viac informácií k týkajúcich sa uplatnenia nárokov na náhradu škody. Doklady pre vašu spoločnosť, ako aj pre vaše vozidlá musia byť poskytnuté do 30. júna 2018.

K registrácií sa dostanete tu.


Dobré dôvody prihlásiť sa u financialright claims:

1. Žiadne riziko nákladov

Náš nákladový model je jednoduchý a transparentný – a pre Vás absolútne bez rizika. Iba v prípade, ak budeme pre Vás úspešní, dostaneme províziu, ktorá sa odráta zo sumy nároku na náhradu škody. V opačnom prípade neplatíte nič.


2. Spolupráca s odborníkmi na hospodársku súťaž

Spolupracujeme so špecializovanou kanceláriou Hausfeld v oblasti kartelových žalôb o náhradu škody, ako aj s uznávaným profesorom Dr. Inderstom a jeho tímom osvedčených špecialistov v oblasti hospodárskej súťaže. Vďaka čomu Vám garantujeme najlepšiu možnú expertízu.


3. Spolupráca so zväzmi

Ponúkame Vám spoluprácu s ČESMAD Slovakia – riešenie, ktoré bolo vyvinuté pre prepravcov na presadenie nárokov na náhrady škody a ktoré je overené právnym oddelením ČESMAD Slovakia. Viac ako 20 zväzov doma aj v zahraničí sa už pridalo k tejto iniciatíve a zaregistrovali dokopy už viac ako 100.000 nákladných automobilov.


4. Najlepší možný manažment Vašich nárokov na náhradu škody

Spolu so silným tímom sledujeme práva veľkej skupiny nárokovateľov. Tým pádom pre Vás zariadime kompletný proces: Od vyhodnotenia údajov, cez zapojenie znalca až po vznesenie žaloby a výplaty nároku.

1. Žiadne riziko nákladov

Náš nákladový model je jednoduchý a transparentný – a pre Vás absolútne bez rizika. Iba v prípade, ak budeme pre Vás úspešní, dostaneme províziu, ktorá sa odráta zo sumy nároku na náhradu škody. V opačnom prípade neplatíte nič..

2. Spolupráca s odborníkmi na hospodársku súťaž

Spolupracujeme so špecializovanou kanceláriou Hausfeld v oblasti kartelových žalôb o náhradu škody, ako aj s uznávaným profesorom Dr. Inderstom a jeho tímom osvedčených špecialistov v oblasti hospodárskej súťaže. Vďaka čomu Vám garantujeme najlepšiu možnú expertízu.

3. Spolupráca so zväzmi

Ponúkame Vám spoluprácu s ČESMAD Slovakia – riešenie, ktoré bolo vyvinuté pre prepravcov na presadenie nárokov na náhrady škody a ktoré je overené právnym oddelením ČESMAD Slovakia. Viac ako 20 zväzov doma aj v zahraničí sa už pridalo k tejto iniciatíve a zaregistrovali dokopy už viac ako 100.000 nákladných automobilov.

4. Najlepší možný manažment Vašich nárokov na náhradu škody

Spolu so silným tímom sledujeme práva veľkej skupiny nárokovateľov. Tým pádom pre Vás zariadime kompletný proces: Od vyhodnotenia údajov, cez zapojenie znalca až po vznesenie žaloby a výplaty nároku.

Náš tím a naša expertíza

Inteligentné informačné technológie

Každé nákladné vozidlo sa spracováva individuálne, pričom sa vytvorí obrovské množstvo údajov. Ich vyhodnotenie vyžaduje odborníkov pre inteligentné IT infraštruktúry. Spoločnosť financialright claims je špecializovaná presne na takéto komplexné hromadné konania.

financialright

Renomovaní odborníci na kartelové právo

Spoločnosť financialright claims poverila súdnym uplatňovaním nárokov renomovanú americkú kanceláriu Hausfeld. Kancelária Hausfeld je jednou z najskúsenejších kancelárií špecializujúcich sa na kartelové žaloby v Európe a v USA.


hausfeldt-logo

Uznávaní hospodárski ekonómovia

Konanie proti kartelu výrobcov sprevádza ako znalec p. Prof. Dr. Roman Inderst, jeden z najrenomovanejších ekonómov v oblasti hospodárskej súťaže.

Máte otázky

financialright claims GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 972602-00
e-mailom: trc-slovakia@financialright.com

Kontakt e-mailom

Registrácia

Vezmite prosím na vedomie: Registrujete sa mimo stanoveného termínu 30.05.2018. Vašu spoločnosť umiestnime do poradovnika a pokúsime sa o zaradenie vášho mandátu do kauzy v tomto roku. Berte na vedomie, že nemôžeme zaručiť vašu účast v tejto kauze. Ďakujeme!

Registrujte sa do zoznamu čakateľov

Často kladené otázky

Uplatňovanie kartelových nárokov na náhradu škody je nesmierne komplikované, časovo náročné a nákladné. Výpočet a dôkaz vzniknutej škody je možný iba na základe veľkého množstva údajov.

Jednoznačné výhody spolupráce s našou spoločnosťou sú:

1. Silný tím skúsených expertov – Pre profesionálne a úspešné uplatnenie Vašich nárokov spolupracujeme s renomovanou právnickou kanceláriou Hausfeld, ako aj s uznávaným ekonómom v oblasti hospodárskej súťaže, Prof. Dr. Inderstom. Disponujú vynikajúcimi znalosťami a mimoriadnou reputáciou v tejto oblasti, takže budete zastúpení silným tímom ozajstných expertov.

2. Inteligentné IT-riešenia – pomocou našej efektívnej a špecializovanej IT-infraštruktúry Vám ponúkame najlepšie možné riešenie na uplatnenie Vašich nárokov.

3. Nenesiete žiadne riziko nákladov – Prevezmeme za Vás presadenie Vašich nárokov na báze čistej provízie z úspechu vymáhanej náhrady škody. Zhromažďujeme nároky našich klientov. To mnohým majiteľom nákladných automobilov umožňuje úspešne presadiť svoje nároky, nakoľko znášame všetky náklady a riziká.

Áno, existuje riziko premlčania Vašich nárokov. Pre automobily, ktoré ste obstarali do 31.12.2002 prostredníctvom kúpy, prenájmu alebo leasingu aktuálne neexistuje žiadna akútna premlčacia problematika. Tieto nároky by mohli byť premlčané od 01.01.2018.

Prosím, pamätajte na to, že u nás môžete prihlásiť iba tie automobily, ktoré ste obstarali v období od 01.01.2003 do 31.12.2016.

Či a v akej výške vznikla škoda, musí byť bližšie zistené našimi skúsenými ekonómami v oblasti hospodárskej súťaže.
Na základe doterajších skúseností s inými kartelmi činí prvý odhad pravdepodobne spôsobenej škody 5-20% zaplatenej kúpnej ceny, resp. lízingových splátok. Presné stanovenie vyžaduje analýzu jednotlivého prípadu. Navyše sa podľa nemeckého práva pohľadávky náhrady škody musia zúročiť. Takže, dodatočne sa k čistej škode, pripočítajú ešte značné úroky.
Každý, kto obstaral nákladné automobily kúpou, leasingom alebo prenájmom, sa samozrejme môže pokúsiť nájsť riešenie s výrobcami nákladných vozidiel aj sám. Takýto postup bude však spravidla pravdepodobne beznádejný. Výrobcovia nákladných automobilov v súčasnosti buď nie sú ochotní vyjednávať, alebo ponúkajú nanajvýš ekonomické ústupky v prípade budúcich nákupov, prenájmov resp. lízingov nákladných vozidiel. Tieto údajne lepšie podmienky však určite budú výrazne nižšie, než pravdepodobne vzniknutá škoda, ktorá by v prípade konzervatívneho odhadu mohla byť medzi 5 a 20% kúpnej ceny – plus úroky.
Po postúpení rozhodneme na základe odporúčania našich zmluvných právnikov a ekonómov o tom, či a za akých podmienok je možné pristúpiť na dohodu s výrobcami nákladných automobilov. Nakoľko sa podieľame na priamom výnose z dohody alebo zo žaloby, máme – rovnako ako Vy – vysoký záujem na tom, aby sme dosiahli čo možno najlepšiu dohodu.
Môžete uplatniť nároky na náhradu škody za automobily, ktoré ste obstarali medzi rokmi 1997 až 2016. Doterajšia situácia bola taká, že ste mohli registrovať iba automobily, ktoré ste obstarali v rámci kartelového obdobia (1997 až 2011). Po podrobnom preskúmaní obrovského množstva obdržaných údajov automobilov od našich zákazníkov našim znalcom sa v súvislosti s rozhodným obdobím vyskytli nové skutočnosti

Rozhodné obdobie (kartelové obdobie 1997 až 2011) sa rozšírilo o obdobie po kartele. Je teda možné, že ste obstarali nákladné automobily za zvýšenú cenu aj po kartelovom období, teda po roku 2011, kým sa ešte trh stihol znormalizovať. Tým pádom je možné zaregistrovať aj tie automobily, ktoré ste obstarali od januára 2012 do konca roka 2016.

Prosím, dbajte na nasledovné: Lehota pre prihlásenie automobilov z obdobia 1997 až 2002 bola do 30.09.2017, takže pre toto obdobie už u nás nemôžu byť uplatnené žiadne ďalšie nároky. Teraz môžete registrovať automobily obstarané v období medzi rokmi 2003 až 2016.

Presadzujeme nároky v súvislosti s nasledujúcimi kritériami:

• Nákladné automobily od prípustnej celkovej hmotnosti 6t
• Obstarané medzi rokmi 2003 a 2016
• Nové automobily od výrobcov Daimler, Volvo/Renault, MAN, Iveco, DAF a Scania
• Kúpa, lízing a prenájom

Prosím, dbajte na nasledovné: Z dôvodov premlčania môžeme zohľadniť iba nároky od roku 2003.

Prípadné nároky na náhradu škody, ktoré vyplývajú z nákupu ojazdených nákladných automobilov alebo predvádzaných vozidiel, nemôžeme bohužiaľ v súčasnej dobe prevziať.
Nie, pre prenajaté nákladné automobily momentálne nemôžeme prevziať žiadne nároky na náhrady škody.
Vaše nároky presadzujeme čisto na základe provízie z úspechu. Procesné náklady znáša spoločnosť financial claims. Neúčtujeme žiadne skryté poplatky alebo iné náklady. Iba v prípade úspešnej žaloby platíte províziu vo výške 33% – v prípade členstva v zväzoch aj menej – z vyplateného nároku na náhradu škody. Ak nebudeme úspešní, Vaša spoločnosť neplatí nič.
Pre Vaše nákladné automobily požadujeme naskenované dokumenty o obstaraní motorového vozidla vo formáte PDF (napr. kúpna zmluva, lízingová zmluva alebo faktúra). Navyše nám musíte uviesť identifikačné číslo vozidla (FIN).
Po odstúpení veci nám, rozhodneme na základe odporúčania našich zmluvných advokátov a ekonómov o tom, či a za akých podmienok by zmier s výrobcami nákladných vozidiel mohol mať zmysel. Pretože sa podieľame priamo na výnosoch zo zmieru alebo zo žaloby, máme – rovnako ako Vy – veľký záujem na tom, aby sme docielili čo najlepší zmier.
Lehota pre 1. žalobu uplynula 30.09.2017. Aj v prípade, ak ste túto lehotu zmeškali, môžete sa do 31. mája 2018 prihlásiť do druhej žaloby v roku 2018. V nej cez nás môžete uplatniť nároky za automobily, ktoré ste obstarali od 01.01.2003. Týmto sa u nás môžete kedykoľvek registrovať s Vašim podnikom. Následne Vás budeme kontaktovať s ďalšími informáciami.
Rozhodnutie EU komisie zo dňa 19.07.2016 po dlhoročnom skúmaní stanovilo, že výrobcovia nákladných automobilov Daimler, DAF, IVECO, MAN a Volvo/Renault vytvorili medzi rokmi 1997 a 2011 kartel za účelom tajných cenových dohôd.

EU komisia vyrúbila na základe týchto prečinov členom kartelu peňažnú pokutu vo výške 2,927 miliárd EUR. Výrobca Scania odmietol kartelové obvinenia. Iba spoločnosti MAN bola peňažná pokuta odpustená, nakoľko tento výrobca nákladných automobilov ako korunný svedok upozornil komisiu na existenciu kartelu.

Prečítajte si tu Rozhodnutie EU komisie zo dňa 19.07.2016.

Dňa 27.09.2017 bola aj spoločnosti Scania udelená pokuta 880 miliónov EUR za nedovolené cenové dohody. Scania oznámila, že rozhodnutie napadne.

Prečítajte si k tomu aj Stanovisko EU komisie proti výrobcovi nákladných automobilov Scania.

Spolupracujeme s rozličnými zväzmi, okrem iných aj s ČESMAD Slovakia a BGL. Napríklad Vám ponúkame riešenie vyvinuté iniciatívou ČESMAD Slovakia pre presadenie nárokov na náhradu škody – overené právnym oddelením ČESMAD Slovakia. Viac ako 20 zväzov z domova aj zahraničia sa už pridalo k tejto iniciatíve a zaregistrovalo vyše 100.000 nákladných automobilov. Prosím uveďte svoj zväz pri registrácii.
S nami áno. Pretože bežnou rečou sa hromadnou žalobou rozumie hromadenie nárokov, ktoré sa uplatnia spolu v jednej žalobe. Hromadenie homogénnych nárokov voči rovnakým žalovaným je výslovne upravené v paragrafe 260 občianskeho procesného poriadku, nakoľko sa jedným súdnym konaním zabraňuje mnohým ďalším konania. Na základe povereneckého postúpenia je možné, aby spoločnosť financialright claims zhromaždila rovnaké homogénne nároky postihnutých kupujúcich nákladných automobilov a spojila ich do jednej alebo viacerých žalôb. V kartelovom procese sú hromadné žaloby dokonca už dlho zaužívané. Veľké spoločnosti, ako sú Deutsche Bahn, iniciujú tieto hromadné žaloby v hodnote sporu vyše sto miliónov EUR, ako naposledy v prípade kartelu leteckej nákladnej prepravy.

O spoločnosti financialright

Uvedieme Vás na rovnakú úroveň s veľkými koncernami a presadíme Vaše právo. Náš tím právnikov, softvérových vývojárov a odborníkov na databázy prinesie nárok našich klientov na novú kvalitatívnu úroveň – pohodlne, profesionálne a bez rizika.

Spoločnosť financial claims bola založená Dr. Svenom Bodem, ktorý pred tým spolu s Dr. Philippom Kadelbachom založil aj flightright – vedúcu spoločnosť známu aj z TV & tlače, slúžiacu na presadenie práv cestujúcich leteckou dopravou, ktorá dodnes pomohla presadiť nároky viac ako pol miliónu cestujúcich v celej Európe.