Dohody o cenách poprednými výrobcami nákladných vozidiel

Ak ste v rokoch medzi 1997 a 2011 zakúpili alebo si na lízing prenajali stredné alebo ťažké nákladné vozidlá, mali by ste mať nároky
na náhradu škody voči kartelu výrobcov.

Európska komisia („komisia”) udelila 19.júla 2016 pokuty vedúcim výrobcom nákladných vozidiel, pretože spoločnosti Daimler, Volvo/ Renault, Iveco, MAN a DAF („členovia kartelu”) boli uznané vinnými, že
v rokoch medzi 1997 a 2011 vytvorili kartel na základe neprípustných dohod o cenách týkajúce sa stredných a ťažkých nákladných vozidiel.

Vyšetrovanie komisie voči ďalšiemu výrobcovi nákladných vozidiel, Scania, ešte stále prebieha.

Together we will succeed: our coalition against the truck cartel.

Did you purchase or lease medium or heavy trucks from the truck cartel between 1997 and 2011? Then you most likely paid too much.

Based on a study commissioned by the European Commission some time ago, on average, international cartels resulted in damages in the amount of 20% of the purchase price. The exact damages must be determined by a recognised and reputable competition economist.

The truck cartel could also have led to higher prices for the period after 2011 as well as for trucks from manufacturers not involved in the cartel. This is already being examined by the competition economists commissioned by us.

kartell grafik

Uplatnenie nárokov na náhradu škody

S účinnou kombináciou, skladajúcej sa z inteligentnej IT infraštruktúry, uznávaných ekonómov v oblasti hospodárskej súťaže a z renomovanej, advokátskej kancelárie na kartelové právo Hausfeld, špecializovanej na žaloby o náhradu škody.

Každý, kto si v rokoch medzi 1997 a 2011 od dotyčných výrobcov zakúpil alebo si na lízing prenajal stredné a ťažké nákladné vozidlá, môže požadovať nároky na náhradu škody v súvislosti s preplatkom na cene.
V prípade záujmu sa postihnuté spoločnosti môžu bez okolkov zaregistrovať u spoločnosti financialright a požiadať o viac informácií týkajúcich sa uplatnenia nárokov na náhradu škody.

Spolupracujeme s odborníkmi v oblasti ekonomiky, ktorí nás podporujú
pri vyčíslení škôd, vzniknutých kartelom výrobcov.


Dôvody, prihlásiť sa u spoločnosti financialright:

Žiadne riziko nákladov

Pracujeme čisto na báze no-win no-fee: Vám nevzniknú žiadne náklady, ak nie sme úspešní.


Odborníci na hospodársku súťaž

Spolupracujeme s kanceláriou Hausfeld, špecializovanou kanceláriou
v oblasti kartelových žalôb o náhradu škody v Európe a Spojených štátoch. Navyše nás podporuje p. Profesor Dr. Roman Inderst a jeho tím osvedčených špecialistov v oblasti hospodárskej súťaže.


Riadenie Vašich nárokov na náhradu škody

Spoločne uplatňujeme nároky skupiny žiadateľov o nároky. Pritom
za Vás vybavíme kompletné konanie: od vyhodnotenia dát cez zapojenie znalca až na podanie žaloby a vyplatenie.


Žiadne riziko nákladov

Pracujeme čisto na báze no-win no-fee: Vám nevzniknú žiadne náklady, ak nie sme úspešní.

Odborníci na hospodársku súťaž

Spolupracujeme s kanceláriou Hausfeld, špecializovanou kanceláriou
v oblasti kartelových žalôb o náhradu škody v Európe a Spojených štátoch. Navyše nás podporuje p. Profesor Dr. Roman Inderst a jeho tím osvedčených špecialistov v oblasti hospodárskej súťaže.

Riadenie Vašich nárokov na náhradu škody

Spoločne uplatňujeme nároky skupiny žiadateľov o nároky. Pritom
za Vás vybavíme kompletné konanie: od vyhodnotenia dát cez zapojenie znalca až na podanie žaloby a vyplatenie.

Náš tím a naša expertíza

S renomovanými advokátmi na kartelové právo:

Hausfeld je jedna z najskúsenejších kancelárií v kartelovom konaní
o náhradu škody pre oprávnených žiadateľov nárokov v Európe a v USA. V Nemecku Hausfeld túto expertízu konania a proces dovedie k úspechu aj proti kartelu výrobcov.


hausfeldt-logo

S inteligentnou informačnou technológiou:

Vzhľadom k tomu, že každé nákladné vozidlo sa spracováva individuálne, vytvorí sa obrovské množstvo dát. Ich vyhodnotenie vyžaduje odborníkov pre inteligentné IT infraštruktúry. Spoločnosť financialright je špecializovaná na takéto komplexné hromadné konania.

financialright

S uznávanými ekonómami:

Konanie proti kartelu výrobcov na našich stránkach doprevádza p. Prof. Dr Roman Inderst, jeden z najrenomovanejších ekonómov
v oblasti hospodárskej súťaže v Nemecku.

Máte otázky

financialright claims GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 972602-00
e-mailom: trc-slovakia@financialright.com

Kontakt e-mailom

Registrácia

Ak nás teraz chcete poveriť, použite prosím priložený registračný formulár.

Registrácia

FAQ

Uplatňovanie kartelových nárokov na náhradu škody je nesmierne komplikované, časovo náročné a nákladné. Hoci je medzitým
na tomto poli činných veľa advokátskych kancelárií a ekonómov, je predpokladom úspešného postupu spolupráca s advokátmi a ekonómami
v oblasti hospodárskej súťaže, ktorí majú značné skúsenosti
a mimoriadnu reputáciu v tejto oblasti. Rovnako ako vo všetkých ostatných oblastiach života, stojí kvalita tiež peniaze. Okrem toho sú so žalobou
o náhradu škody proti členom kartelu spojené aj riziká nákladov – súdne trovy sa musia zaplatiť vopred a v prípade prehry pred súdom sa musia zaplatiť nielen súdne trovy, ale aj náklady advokátov protiľahlej strany – tu teda členov kartelu. Nahromadené náklady znamenajú, že žaloba má
z ekonomického hľadiska často zmysel iba vtedy, ak požiadavka žaloby činní viac miliónov eur. Jednotliví odberatelia nákladných vozidiel
spravidla nedosiahnú takéto sumy. Až združovanie nárokov cez nás umožňuje mnohým odberateľom nákladných vozidiel presadiť ich nároky s výhľadom na úspech, pretože my nesieme všetky náklady a riziká.

V prípade úspešného presadenia nárokov poskytneme získané peniaze – po odpočítaní účasti na výsledku – našim zákazníkom.

Podľa nemeckého práva platí trojročná premlčacia lehota, ktorá bude čoskoro predĺžená až na päť rokov. To znamená, že nároky na náhradu škody podľa nemeckého práva sú premlčané až koncom roka 2019 – v prípade nadobudnutia platnosti aktuálne plánovanej zmeny zákona dokonca až koncom roka 2021. Avšak je tu značné riziko, že určité nároky na náhradu škody z obdobia pred rokom 2002 by mohli byť premlčané už
v decembri 2017. Pretože iba samotné vypracovanie znaleckého posudku odborníkom bude trvať niekoľko mesiacov, odporúčame, nečakať príliš dlho s konaním voči kartelu výrobcov, ale v čo najbližšej dobe premýšľať o účasti na našom konaní.
Prípadné nároky na náhradu škody, vyplývajúce z nákupu ojazdených nákladných vozidiel, nemôžeme bohužiaľ v súčasnej dobe prevziať.
Či a v akej výške vznikla škoda, musí byť bližšie zistené skúseným
a renomovaným ekonómom v oblasti hospodárskej súťaže. Na základe doterajších skúseností s inými kartelmi činní konzervatívny prvý odhad pravdepodobne spôsobenej škody je 10-20% zaplatenej kúpnej ceny resp. lízingových splátok, pričom presné ustanovenie vyžaduje analýzu jednotlivého prípadu. Navyše sa podľa nemeckého práva pohľadávky náhrady škody musia zúročiť, takže, dodatočne k čistej škode, prídu k tomu ešte značné úroky. Preto sú mimoriadne relevantné staršie nákupy nákladných vozidiel.
Samozrejme sa každý kupujúci nákladných vozidiel alebo nájomca nákladných vozidiel na lízing môže tiež pokúsiť nájsť sám riešenie
s výrobcami nákladných vozidiel. Takýto postup bude však
spravidla pravdepodobne beznádejný. Výrobcovia nákladných vozidiel
v súčasnosti buď nie sú ochotní vyjednávať, alebo v prípade budúcich nákupov resp. lízingov nákladných vozidiel ponúkajú maximálne ekonomické výhody.
Tieto údajne lepšie podmienky však určite budú výrazne nižšie, než pravdepodobne spôsobilá škoda, ktorá by v prípade konzervativního odhadu mohla byť medzi 15 a 20% kúpnej ceny – vrátane úrokov.
Zásadne môže každý požadovať náhradu škody, kto v rokoch medzi 1997
a 2011 zakúpil alebo si na lízing u členov kartelu prepožičal nákladné vozidlo od 6t. Okrem toho by však mohlo byť tiež možné, požadovať náhradu škody pre nákladné vozidlá, zakúpené alebo na lízing prepožičané po roku 2011 a pre nákladné vozidlá od nečlenov kartelu. Tiež možno uplatňovať nároky na náhradu škody voči spoločnosti Scania a voči iným výrobcom z dôvodu nadmerných cien, nezávisle na tom, či Scania alebo iní výrobcovia boli zapojení do kartelu výrobcov.
Áno, takéto nároky samozrejme môžeme tiež presadiť, pokiaľ sa nejedná len o krátkodobo prenajaté nákladné vozidlá.
Po odstúpení veci nám, rozhodneme na základe odporúčania našich zmluvných advokátov a ekonómov o tom, či a za akých podmienok by zmier s výrobcami nákladných vozidiel mohol mať zmysel. Pretože sa podieľame priamo na výnosoch zo zmieru alebo zo žaloby, máme – rovnako ako Vy – veľký záujem na tom, aby sme docielili čo najlepší zmier.

O spoločnosti financialright

Uvedieme Vás na rovnakú úroveň s veľkými koncernami a presadíme Vaše právo. Naše výsledky sú jedinečné. Pomocou našich inteligentných IT sme zhodnotili a presadili tisíce prípadov proti bankám v súvislosti so zakázanými poplatkami za spracovanie úveru. S našou značkou myRight vedieme v Európe jedno z najväčších konaní proti spoločnosti Volkswagen kvôli dieselovému škandálu. Pritom pracujeme vždy s poprednými advokátmi a súdami s veľmi uznávanými znalcami, aby sme zaistili čo najlepšie presadenie právnych nárokov. Náš tím, skladajúci sa z právnikov, softvérových vývojárov a odborníkov pre databázy, uvedie právo pre našich zákazníkov na novú úroveň kvality – pohodlne, profesionálne a bez rizika.

Spoločnosť financialright bola založená v roku 2014 panem Dr. Svenom Bode. Predtým Dr. Sven Bode už s Dr Philippom Kadelbachom založili spoločnosť flightright, ktorá je známa z televízie & tlače ako spoločnosť s vedúcim postavením na trhu v presadzovaní práv cestujúcich v leteckej doprave, ktorá dnes pomohla viac ako pol milióna ľudí v celej Európe k ich právam.