Upozornenie


Môžete registrovať iba tie nákladné automobily, ktoré:

  • Connector.Connector.

    ste získali medzi rokmi 2003 a 2016 (kúpou, lízingom alebo prenájmom)

  • Connector.Connector.

    pri nákupe a leasingu môžete registrovať iba tie nákladné vozidlá, ktorých prvá registrácia prebehla na Vašu spoločnosť (čiže ktoré boli “nové”). Pri prenájme môžete registrovať tie nákladné vozidlá, ktorých prvá registrácia prebehla na prenajímateľa a ktorých stav tachometra pri začatí nájomného vzťahu bol nižší ako 700 km.

  • Connector.Connector.

    ťažké alebo stredne ťažké (6t)

Nie je pritom rozhodné, či ste neskôr tieto nákladné automobily predali

Vezmite prosím na vedomie: Registrujete sa mimo stanoveného termínu 30.05.2018. Vašu spoločnosť umiestnime do poradovnika a pokúsime sa o zaradenie vášho mandátu do kauzy v tomto roku. Berte na vedomie, že nemôžeme zaručiť vašu účast v tejto kauze. Ďakujeme!

upozorneniu som rozumel/a