Lastbilskartellen – Hemliga prisöverenskommelser mellan ledande lastbilstillverkare

Den 19 juli 2016 utdömde Europeiska kommissionen böter till de fem ledande lastbilstillverkarna Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN och DAF (”kartellmedlemmarna”). Dessa befanns vara skyldiga till att mellan 1997 och 2011 ha bildat en lastbilskartell som ingått en prisöverenskommelse avseende mellantunga och tunga lastbilar. Den 27 september 2017 fann Europeiska kommissionen att också Scania hade deltagit i kartellen och utdömde böter.

Rätt att kräva ersättning

Vi kämpar för er rätt med en slagkraftig kombination av:

  • intelligent IT-plattform,
  • den erkände konkurrensekonomen professor Inderst,
  • och den välkända juristfirman Hausfeld.

Vem kan göra sina skadeståndskrav gällande?

Du är påverkad av lastbilskartellen om du mellan 1997 och 2016 har förvärvat mellantunga och tunga lastbilar genom köp, leasing eller hyrköp. För dessa fordon kan skadestånd krävas avseende ett eventuellt betalat överpris.

Du kan göra skadestånd gällande genom oss för perioden 2003 till 2016. Tidsfristen för registrering av fordon från perioden 1997 till 2002 var den 30 september 2017. För denna period kan inga anspråk längre göras gällande hos oss. Dokumenten som bevisar ditt förvärv av lastbilarna måste vara uppladdade senast den 30 juni 2018.

Om du är intresserad är du välkommen att registrera dig hos oss fram till den 31 maj 2018, så att vi kan ge dig mer information om att genomdriva skadeståndskrav.

Klicka här för att registrera dig.


Varför bör man anmäla sig till financialright claims?

1. Ingen risk för kostnader

Vår prismodell är enkel och transparent – och helt utan risk för dig. Vi får endast ett provisionsarvode som dras av från skadeståndsbeloppet om vi vinner åt dig. Annars betalar du ingenting.


2. Samarbete med konkurrens­rättsexperter

Genom samarbetet med Hausfeld, en juristfirma som specialiserat sig på skadeståndskrav relaterade till konkurrensrätt, och den erkände konkurrensekonomen professor Inderst och hans team av konkurrensekonomer garanterar vi er bästa möjliga expertis.


3. Samarbete med förbund

Tillsammans med Sveriges Åkeriföretag erbjuder vi en lösning för åkerier för att genomdriva skadeståndskrav. Mer än 20 nationella och internationella förbund har redan anslutit sig till detta initiativ, och över 100 000 lastbilar är registrerade hittills.


4. Vi hanterar ditt skadeståndskrav på bästa sätt

Tillsammans med ett slagkraftigt team företräder vi rättigheterna för en stor grupp anspråksinnehavare. Härvid handlägger vi hela processen för din räkning: Vi utvärderar information, samarbetar med experter för att beräkna skadans storlek, väcker skadeståndstalan och ser till att ersättningen betalas ut.

1. Ingen risk för kostnader

Vår prismodell är enkel och transparent – och helt utan risk för dig. Vi får endast ett provisionsarvode som dras av från skadeståndsbeloppet om vi vinner åt dig. Annars betalar du ingenting.

2. Samarbete med konkurrensrättsexperter

Genom samarbetet med Hausfeld, en juristfirma som specialiserat sig på skadeståndskrav relaterade till konkurrensrätt, och den erkände konkurrensekonomen professor Inderst och hans team av konkurrensekonomer garanterar vi er bästa möjliga expertis.

3. Samarbete med förbund

Tillsammans med Sveriges Åkeriföretag erbjuder vi en lösning för åkerier för att genomdriva skadeståndskrav. Mer än 20 nationella och internationella förbund har redan anslutit sig till detta initiativ, och över 100 000 lastbilar är registrerade hittills.

4. Vi hanterar ditt skadeståndskrav på bästa sätt

Tillsammans med Sveriges Åkeriföretag erbjuder vi en lösning för åkerier för att genomdriva skadeståndskrav. Mer än 20 nationella och internationella förbund har redan anslutit sig till detta initiativ, och över 100 000 lastbilar är registrerade hittills.

Vårt team och vår expertis

Kompetens inom IT

Eftersom varje lastbil hanteras individuellt genereras enorma mängder data. För att utvärdera dessa krävs experter på intelligenta IT-infrastrukturer. financialright claims är specialister på denna typ av komplexa massprocesser och erbjuder den bästa möjliga lösningen.

financialright claims

Välkända jurister som är experter inom konkurrensrätt

financialright claims har anlitat den välkända amerikanska juristbyrån Hausfeld för att genomdriva skadeståndskraven. Hausfeld är en av de mest erfarna juristbyråerna när det gäller konkurrensrättsliga skadeståndsprocesser i Europa och USA.


hausfeldt-logo

Erkända ekonomiska experter

Under processen mot lastbilskartellen får vi rådgivning av professor Roman Inderst, en av Tysklands ledande experter när det gäller beräkning av skadestånd vid kartellbildning.

Har du frågor?

financialright claims GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf, Tyskland
Tel.: +49 (0)211 972602-00

Kontakt per e-post

Kundtjänst

Kontakta gärna vår svensktalande kundtjänst om du har frågor angående din registrering.
Öppet
måndag – fredag:  9-13
Tel.: 0049 211 972602 19
eller Email: trc-sweden@financialright.com

Registrering

Vänligen notera: Ni är på väg att göra en sen anmälan, efter sista registeringsdatum 2018-05-31. Vi kommer således att placera ert företag på en väntelista och försöka utifrån tillgängliga resurser att ta med ert mandat i årets skadeståndsanmälan. Vi kan därför inte garantera att ni kommer att inkluderas i skadeståndsprocessen. Tack för er förståelse.  

Registrering för sen anmälan
 
 

FAQ

Det är ofta komplicerat, tidsödande och kostsamt att driva en skadeståndstalan på grund av en kartellbildning. Att beräkna och bevisa skadan är endast möjligt med stora mängder data.

De stora fördelarna med att arbeta med oss är:

1. Ett starkt team med erfarna experter – För att genomdriva dina krav på ett professionellt och framgångsrikt sätt samarbetar vi med den välkända juristbyrån Hausfeld och den erkände konkurrensekonomen professor Inderst. De har stor erfarenhet och ett gott renommé inom området, vilket innebär att du får stöd av ett starkt team av experter.

2. Intelligenta IT-lösningar – Genom vår effektiva och specialiserade IT-plattform kan vi erbjuda dig den bästa möjliga lösningen för att göra dina krav gällande.

3. Ingen kostnadsrisk – Vi driver dina krav och erhåller ett provisionsarvode som är baserat på det utdömda skadeståndet. Vi driver en gemensam grupptalan för våra kunder. Detta gör det möjligt för många lastbilsköpare att framgångsrikt driva igenom sina krav, eftersom vi bär alla kostnader och risker.

Ja, det finns en risk att dina krav preskriberas. För fordon som förvärvades fram till den 31 december 2002 genom köp, hyrköp eller leasing finns det för närvarande en akut preskriptionsproblematik. Dessa krav kan bli preskriberade från och med den 1 januari 2018.

Observera därför att du endast kan registrera fordon hos oss som köpts under perioden från den 1 januari 2003 till den 31 december 2016.

Huruvida och i vilken utsträckning skada uppstått kommer att utredas närmare av våra erfarna konkurrensekonomer.

Baserat på erfarenheter från andra karteller ligger en preliminär skattning av den troliga orsakade skadan på mellan 5 och 20 procent av köpesumman respektive leasingavgiften. För en exakt beräkning måste vi dock göra en bedömning från fall till fall. Dessutom tillkommer att skadeståndskrav enligt tysk lag även omfattar ränta, vilket innebär att det förutom den faktiska skadan alltså även kommer att uppstå betydande krav på ränta.

Naturligtvis kan alla som köpt, hyrt eller hyrköpt en lastbil försöka nå en lösning med lastbilstillverkarna på egen hand. Som regel är ett sådant förfarande troligen utsiktslöst. Lastbilstillverkarna är för närvarande inte redo att inleda förhandlingar eller erbjuder i bästa fall ekonomiska fördelar gällande framtida köp, leasing eller hyrköp av lastbilar. Men dessa förmenta bättre villkor kommer säkert att ligga långt under det som den förmodat orsakade skadan kommer att ligga på, vilken uppskattas till 5 till 20% av köpeskillingen plus ränta.
Efter överlåtelsen beslutar vi efter rekommendation från våra avtalsjurister och ekonomer om och på vilka villkor en förlikning med lastbilstillverkarna kan vara meningsfull. Då vi har ett direkt intresse av utfallet av en förlikning eller en skadeståndstalan har vi – precis som ni – ett stort intresse av att nå en så bra förlikning som möjligt.
Du kan driva skadeståndkrav genom oss för tidsperioden 1997 till 2016. Hittills var situationen sådan att endast fordon som förvärvades under kartellperioden (1997-2011) skulle registreras. Efter en noggrann genomgång av de omfattande fordonsdata som våra kunder har lämnat hittills har vår bedömare fått nya insikter avseende datainsamlingsperioden.

Insamlingsperioden (kartellperioden 1997 tills 2011) kommer nu att förlängas med post-kartellperioden. Det är möjligt att lastbilarna även efter kartellens slut 2011 såldes till förhöjda priser innan marknaden kunde neutraliseras. Det är således också möjligt att registrera fordon som förvärvades från och med januari 2012 till och med slutet av 2016.

Vänligen notera: Fristen för registrering av fordon från 1997 till 2002 var den 30 september 2017, vilket innebär att inga krav för närvarande kan ställas via oss för den tidsperioden. Ni kan registrera fordon med som förvärvades mellan åren 2003 till 2016 hos oss.

Vi driver krav i samband med följande kriterier:

• lastbilar med en totalvikt på minst 6 ton
• förvärv mellan 2003 och 2016
• nya fordon från tillverkarna Daimler, Volvo/Renault, MAN, Iveco, DAF och Scania
• köp, leasing och hyrköp

Vänligen notera: På grund av preskriptionstiden kan endast hänsyn tas till krav från och med 2003.

Eventuella skadeståndsanspråk från inköp av begagnade lastbilar eller demonstrationsfordon kan tyvärr inte beaktas.
Nej, tyvärr kan för närvarande inget skadestånd genomdrivas med oss för hyrda lastbilar.
Vi driver dina krav baserat på ett rent provisionsarvode. Kostnaderna för processen bär financialright claims och betalar dem också i förskott. Det finns varken dolda avgifter eller andra kostnader. Bara om vi lyckas betalar du ett arvode på 33% av det utbetalda skadeståndsbeloppet till oss. Om talan avslås behöver ditt företag inte heller bära några kostnader.
För dina lastbilar behöver vi inskannade anskaffningsdokument (t.ex. köpeavtal, leasingavtal eller faktura) som PDF. Dessutom måste ni ange fordonets identifikationsnummer/chassinummer (VIN).
Tidsperioden för den första skadeståndstalan var den 30 september 2017. Även om du missade denna tidsfrist kan du anmäla dig för den andra skadeståndstalan 2018 senast den 31 maj 2018. Du kan då genomdriva krav med oss för fordon som förvärvats från 1 januari 2003. För detta kan du när som helst registrera dig med ditt företag. Vi kommer att kontakta dig med ytterligare information.
EU-kommissionen fastställde den 19 juli 2016 efter flera års utredningar att lastbilstillverkarna Daimler, DAF, IVECO, MAN och Volvo/Renault bildade en kartell för hemliga prisöverenskommelser från 1997 till 2011.

EU-kommissionen dömde kartelldeltagarna till böter på 2.927 miljarder euro på grund av dessa överträdelser. Tillverkaren Scania avvisade kartellanklagelserna. Endast MAN slapp böter, eftersom lastbilstillverkaren som huvudvittne informerade kommissionen om kartellen.

Läs EU-kommissionens beslut från den 19 juli 2016 här.

Den 27 september 2017 dömde även Scania till böter på 880 miljoner euro på grund av otillåtna prisöverenskommelser. Scania meddelade att man överklagar beslutet.

Läs också EU-kommissionens beslut motlastbilstillverkaren Scania.

Om financialright claims

Vi kan ge dig samma förutsättningar som storföretagen och driva igenom dina rättigheter. Vårt team av jurister, mjukvaruutvecklare och databasexperter lyfter våra kunders rättigheter till en helt ny kvalitetsnivå – bekvämt, professionellt och utan risk.

financialright claims grundades av dr Sven Bode. Tillsammans med dr Philipp Kadelbach har han tidigare grundat flightright, som är marknadsledande när det gäller att driva igenom flygresenärers rättigheter. Flightright, som är känt från TV och tidningar, har redan hjälpt över en halv miljon människor runt om i Europa.