Prisöverenskommelser mellan ledande lastbilstillverkare

Om du köpt eller leasat en mellantung eller tung lastbil med minst 6 tons totalvikt mellan 1997 och 2011 kan du ha rätt till kompensation

Den 19 juli 2016 kungjorde Europeiska kommissionen (”kommissionen”) sitt beslut med avseende på fem ledande lastbilstillverkare. Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN och DAF (”kartellmedlemmarna”) befanns vara skyldiga till att ha deltagit i en lastbilskartell som ingått en prisöverenskommelse för mellantunga och tunga lastbilar med minst 6 tons totalvikt under en fjortonårsperiod mellan 1997 och 2011. Ytterligare en lastbilstillverkare, Scania, är fortfarande föremål för utredning av kommissionen. Även köpare som köpt Scania-lastbilar kan ha rätt till ersättning då även deras priser kan ha påverkats av kartellen.

Rätt att kräva ersättning

En kraftfull kombination bestående av en intelligent IT-plattform, den erkända konkurrensekonomen professor Roman Inderst och den välkända internationella juristfirman Hausfeld, som är specialiserad på konkurrensrättsliga skadeståndskrav.

Alla företag som köpt eller leasat mellantunga eller tunga lastbilar med minst 6 tons totalvikt under perioden 1997–2011 kan ha rätt till kompensation på grund av att kartellen orsakat för höga priser.

Vi uppmanar alla drabbade företag att anmäla sitt intresse till FinancialRight för att få ytterligare information om hur man kan genomdriva sina skadeståndskrav.

Vi samarbetar med ekonomer som är experter på att bestämma storleken på den skada som åsamkats de företag som drabbats av lastbilskartellen och som vill genomdriva sina skadeståndskrav.


Varför bör man anmäla sig till financialright?

Ingen risk för kostnader

Vi tar enbart betalt om vi vinner: om skadeståndstalan avslås uppstår heller ingen kostnad för det drabbade företaget.


Konkurrens­rättsexperter

Vi arbetar sida vid sida med Hausfeld, en juristfirma som specialiserat sig på skadeståndskrav relaterade till europeisk konkurrensrätt. Vi samarbetar även med professor Roman Inderst och hans team av konkurrensekonomer med dokumenterad expertis inom detta område.


Vi hanterar ditt skadeståndskrav

Vi driver en gemensam skadeståndstalan för en grupp företag. Vi handlägger hela processen för din räkning: vi samlar in information, samarbetar med experter för att beräkna skadans storlek, väcker skadeståndstalan och ser till att ersättningen betalas ut vid förlikning eller dom.


Ingen risk för kostnader

Vi tar enbart betalt om vi vinner: om skadeståndstalan avslås uppstår heller ingen kostnad för det drabbade företaget.

Konkurrensrättsexperter

Vi arbetar sida vid sida med Hausfeld, en juristfirma som specialiserat sig på skadeståndskrav relaterade till europeisk konkurrensrätt. Vi samarbetar även med professor Roman Inderst och hans team av konkurrensekonomer med dokumenterad expertis inom detta område.

Vi hanterar ditt skadeståndskrav

Vi driver en gemensam skadeståndstalan för en grupp företag. Vi handlägger hela processen för din räkning: vi samlar in information, samarbetar med experter för att beräkna skadans storlek, lämnar in skadeståndskravet och ser till att ersättningen betalas ut vid förlikning eller dom.

Vårt team och dess expertis

Jurister som är experter på konkurrensrätt:

Hausfeld är en av de mest erfarna juristbyråerna när det gäller konkurrensrättsliga skadeståndsprocesser. Firman representerar företag i Europa och USA och hjälper även svenska företag att få kompensation för den skada de lidit på grund av priskarteller världen över. Enligt en strategi som godkänts av Sveriges Åkeriföretag kommer en grupp lastbilsköpare från Sverige – och övriga Europa – att representeras av Hausfeld i Tyskland med avseende på sina krav.


hausfeldt-logo

Kompetens inom IT:

Det kan vara besvärligt att samla information och data, och vid utvärderingen av dem behövs experter med en intelligent IT-plattform. Financialright är specialister på denna typ av komplexa grupprocesser och har byggt upp omfattande erfarenhet efter att ha utvärderat och drivit tusentals processer mot banker i samband med förbjudna kredithanteringsavgifter. Financialright leder för närvarande en av de största processerna mot Volkswagen i Europa till följd av dieselskandalen.

financialright

Ekonomiska experter:

Under processen mot lastbilskartellen kommer företagen genom oss att få rådgivning av professor Roman Inderst, en av Tysklands mest kända konkurrensekonomer.

Har du frågor?

financialright claims GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf, Tyskland
Tel.: +49 (0)211 972602-00

Registrering

Om du vill anlita oss direkt, så använd detta registreringsformulär.

Registrering

FAQ

Det kan vara både tidskrävande och dyrt att kräva skadestånd på grund av en kartell. Man har större chans att lyckas med sin talan om man har jurister och konkurrensekonomer med lång erfarenhet och ett enastående gott rykte inom området. En gemensam grupptalan via Financialright möjliggör för många företag att driva sin skadeståndstalan på ett kostnadseffektivt sätt, eftersom vi står för alla eventuella förskottskostnader och tar hela risken. Vid en framgångsrik skadeståndstalan får företagen ut den ekonomiska ersättningen, och vi tar ut ett arvode. Om talan avslås utgår däremot inget arvode.
Vi rekommenderar att du inte väntar tills talan mot lastbilskartellen redan har inletts; istället bör du snarast gå med i vår grupptalan. Det finns starka skäl att anta att tysk lag kommer att vara tillämplig på en skadeståndstalan i det aktuella fallet. Enligt tysk rätt kommer skadeståndskraven sannolikt att preskriberas tre år från slutet av det år då kartellbeslutet publicerades. Det finns emellertid en betydande risk att vissa skadeståndskrav som uppstod under perioden före 2002 kan komma att preskriberas redan i december 2017. Oavsett vilket, kommer våra jurister självklart även att beakta preskriptionstiderna enligt nationell rätt i de olika länderna.
Alla företag som:

  • Köpt mellantunga eller tunga lastbilar med minst 6 tons totalvikt mellan 1997 och 2011 från någon av medlemmarna i lastbilskartellen. Det gäller även märken som kan ha påverkats av kartellen, t.ex. Scania.
  • Leasat eller hyrt sådana mellantunga eller tunga lastbilar mellan 1997 och 2011 från någon av medlemmarna i lastbilskartellen. Det gäller alltså även märken som kan ha påverkats av kartellen, t.ex. Scania.

Det är möjligt att det även kommer att gå att kräva skadestånd för lastbilar som köpts eller leasats efter 2011 eller från ett företag som inte ingick i kartellen.

Det kan således hända att de drabbade företagen kan kräva skadestånd från kartellmedlemmarna för lastbilar som köpts från Scania eller andra tillverkare, eftersom marknadspriset på lastbilar sannolikt har blivit artificiellt högre på grund av kartellen – oavsett om Scania och de andra tillverkarna senare befinnes ha deltagit i kartellen.

Ditt skadeståndsanspråk kommer i första hand att avgöras med hänvisning till köp eller leasing av nya lastbilar. På detta stadium kommer vi inte att bedriva någon skadeståndstalan för begagnade lastbilar, men om detta ändras kommer vi att meddela Sveriges Åkeriföretag detta för spridning bland sina medlemmar.
Enligt de studier som gjorts brukar det genomsnittliga överpris som orsakas av karteller hamna mellan 10 och 20 procent. Detta beror dock på ett antal olika faktorer, och vi måste göra en bedömning från fall till fall. Skadeståndskrav enligt tysk lag och lagarna i många andra EES-länder kan även omfatta ränta. Förutom den faktiska skadan kommer det alltså även att uppstå betydande krav på ränta. Vi samarbetar med ekonomer som är experter på att bestämma storleken på den skada som åsamkats de företag som drabbats av lastbilskartellen och som vill driva sina skadeståndskrav.
Efter att vi åtagit oss att driva ett skadeståndskrav enligt Financialrights-modellen, bedömer vi om det vore rimligt att försöka uppnå en förlikning med lastbilstillverkarna, och i så fall på vilka villkor. Allt detta sker enligt rekommendationerna från våra ekonomiska och juridiska experter, som kommer att agera å våra vägnar.

Om Financialright

Vi har god erfarenhet av att framgångsrikt ge dig samma förutsättningar som storföretagen och driva igenom dina rättigheter. Med hjälp av våra intelligenta IT-system har vi utvärderat och drivit tusentals fall mot banker i samband med olagliga kredithanteringsavgifter. Under vårt varumärke myRight leder vi för närvarande en av de största processerna mot Volkswagen i Europa i samband med dieselskandalen. Under processen samarbetar vi alltid med juridiska experter och erkända ekonomiskt sakkunniga för att säkerställa att bästa möjliga rättsliga åtgärder vidtas. Vårt team av jurister, mjukvaruutvecklare och databasexperter lyfter våra kunders rättigheter till en helt ny kvalitetsnivå – bekvämt, professionellt och utan risk.

Financialright grundades 2014 av dr Sven Bode. Tillsammans med dr Philipp Kadelbach har Sven Bode tidigare grundat flightright, som är marknadsledande när det gäller att driva igenom flygresenärers rättigheter. Flightright, som är känt från TV och tidningar, har redan hjälpt över en halv miljon människor runt om i Europa.