Juridik

financialright claims GmbH, registrerat i handelsregistret vid Düsseldorfs tingsrätt (Amtsgericht Düsseldorf), HRB 79835.
Verkställande direktör: Dr Sven Bode

Momsregistreringsnummer: DE295302757

Registrerat som inkassoföretag enligt 10 § 1 stycket nr. 1 RDG (lagen om juridiska tjänster)
Registrerat i registret över juridiska tjänster under registernummer 3712 E 1 – 6.538
Registermyndighet är övre hovrätten Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf)

Tillsynsmyndighet är ordföranden för övre hovrätten Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf), Cecillienallee 3, 40474 Düsseldorf
Yrkesmässigt ansvarförsäkringsbolag Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft, Provinzial-Allee 1, 48159 Münster. Denna försäkring täcker principiellt skador inom EU:s territorium.

Yrkesetiska regler:
Lag om juridiska tjänster (RDG)
Stadga om juridiska tjänster (RDV)
Lag mot penningtvätt (GwG)