Juhtivate veokitootjate hinnakokkulepped

Kui te ostsite või liisisite ajavahemikus 1997. aastast kuni 2011. aastani keskmise või raske kaalukategooria veoki, siis võib teil olla veokitootjate kartelli vastu suunatud kahjunõudeid.

Euroopa Komisjon („Komisjon”) määras 19. juulil 2016. a juhtivatele veokitootjatele rahatrahvi, kuna leiti, et veokitootjad Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN ja DAF („Kartelliosalised”) on lubamatute hinnakokkulepetega aastatel 1997 – 2011 moodustanud kartelli.

Veel ühe veokitootja suhtes, kelleks on Scania, uurimine alles käib.

Together we will succeed: our coalition against the truck cartel.

Did you purchase or lease medium or heavy trucks from the truck cartel between 1997 and 2011? Then you most likely paid too much.

Based on a study commissioned by the European Commission some time ago, on average, international cartels resulted in damages in the amount of 20% of the purchase price. The exact damages must be determined by a recognised and reputable competition economist.

The truck cartel could also have led to higher prices for the period after 2011 as well as for trucks from manufacturers not involved in the cartel. This is already being examined by the competition economists commissioned by us.

kartell grafik

Kahjunõuete esitamine

Löögivõimeline kombinatsioon, mis koosneb intelligentsest IT infrastuktuurist, tunnustatud konkurentsiõiguse spetsialistidest ja mainekast kahjunõuetele spetsialiseerunud kartelliõiguse büroost Hausfeld.

Igaüks, kes aastatel 1997 – 2011 ostis või liisis nimetatud tootjatelt keskmise või raske kaalukategooria veoki, võib enammakstud summa osas nõuda kahju hüvitamist. Huvi korral võivad puudutatud ettevõtted ennast firma financialright kodulehel registreerida ja küsida kahjunõuete sissenõudmise kohta rohkem infot.

Teeme koostööd majandusekspertidega, kes toetavad meid veokitootjate kartelli poolt põhjustatud kahjude hindamisel.


Põhjused, miks endast firmale financialright teada anda

Kuludega ei kaasne riski

Me töötame puhtalt „no-win no-fee” (pole edu, puudub tasu) põhimõtte alusel. Kui me ei osutu edukaks, siis teile kulusid ei teki.


Konkurentsiõiguse eksperdid

Me teeme koostööd firmaga Hausfeld, kes on üks Euroopas ja Ameerika Ühendriikides tegutsevaid, kartelliga seonduvatele kahjunõuetele spetsialiseerunud büroosid. Lisaks toetavad meid professor dr Roman Inderst ja tema mainekatest konkurentsiõiguse spetsialistidest koosnev meeskond.


Teie kahjunõuete haldamine

Me esitame ühe kahjunõuete esitajate grupi nõuded üheskoos. Seejuures viime kogu menetluse teie eest läbi: alates andmete hindamisest ja eksperdi kaasamisest kuni hagi esitamise ja väljamakse teostamiseni.


Kuludega ei kaasne riski

Me töötame puhtalt „no-win no-fee” (pole edu, puudub tasu) põhimõtte alusel. Kui me ei osutu edukaks, siis teile kulusid ei teki.

Konkurentsiõiguse eksperdid

Me teeme koostööd firmaga Hausfeld, kes on üks Euroopas ja Ameerika Ühendriikides tegutsevaid, kartelliga seonduvatele kahjunõuetele spetsialiseerunud büroosid. Lisaks toetavad meid professor dr Roman Inderst ja tema mainekatest konkurentsiõiguse spetsialistidest koosnev meeskond.

Teie kahjunõuete haldamine

Me esitame ühe kahjunõuete esitajate grupi nõuded üheskoos. Seejuures viime kogu menetluse teie eest läbi: alates andmete hindamisest ja eksperdi kaasamisest kuni hagi esitamise ja väljamakse teostamiseni.

Meie meeskond ja meie ekspertiis

Koostöös mainekate kartelliõiguse spetsialistidega

Hausfeld on üks kogenumaid kartellidega seonduvaid kahjunõudeid menetlevaid büroosid Euroopas ja Ameerika Ühendriikides. Saksamaal kasutab Hausfeld läbirääkimisoskusi ja protsessialaseid kogemusi edukalt ka veokitootjate kartelli vastu.


hausfeldt-logo

Kaasatud on intelligentne infotehnoloogia

Kuna iga veokit käsitletakse eraldi, siis tekib suures koguses andmeid. Nende hindamiseks vajavad eksperdid intelligentset IT infrastuktuuri. Firma financialright on spetsialiseerunud sellistele komplekssetele massmenetlustele.

financialright

Koostöös tunnustatud majandusspetsialistidega

Veokitootjate vastu suunatud menetlusest võtab meie poolel osa üks Saksamaa mainekamaid konkurentsiõiguse spetsialiste, prof dr Roman Inderst.

On teil küsimusi?

financialright claims GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Phone: +49 (0) 211 972602-00

Võtke ühendust e-kirja teel

Registreerimine

Please use the following registration form to begin working with us.

Registreerimine

KKK

Kartelliga seonduvate kahjunõuete sissenõudmine on äärmiselt keeruline, aeganõudev ning kulukas. Isegi kui vahepealse aja jooksul on paljud advokaadibürood ja spetsialistid selles valdkonnas tegutsema asunud, eeldab menetluse edukaks osutumine, et koostööd teevad advokaadid ja konkurentsiõiguse spetsialistid, kellel on selles valdkonnas märkimisväärne kogemus ja silmapaistev maine. Kvaliteet on kõikides eluvaldkondades kallis. Lisaks sellele kaasneb kartelliosaliste vastu suunatud kahjunõude hagiga ka kulude risk – ette tuleb tasuda kohtukulud ja kui kohtus edu ei saavutata, siis ei kuulu tasumisele mitte ainult kohtukulud, vaid ka vastaspoole – antud juhul kartelliosaliste – advokaadikulud. Kogukulud tähendavad seda, et hagi on majanduslikult mõttekas sageli vaid siis, kui hagis esitatav kahju hüvitamise nõue on mitu miljonit eurot. Reeglina üksikute veokite edasimüüjate puhul selliseid summasid ei moodustu. Meie kaudu nõuete ühendamine võimaldab paljudel veokite edasimüüjatel oma nõudeid edukalt sisse nõuda, kuna meie kanda jäävad kõik kulud ja riskid. Nõuete sissenõudmise õnnestumisel maksame saadud raha klientidele välja, arvates sellest maha oma kasumiosa.
Saksa õiguse kohaldamise poolt on tugevaid argumente. Saksa õiguse järgi on aegumistähtaeg kolm aastat, mida lähiajal pikendatakse koguni viie aastani. See tähendab, et kahjunõuded aeguksid Saksa õiguse järgi alles 2019. aasta lõpus, hetkel kavandatava seadusemuudatuse jõustumisel koguni alles 2021. aasta lõpus. Siiski on märkimisväärne risk, et teatud kahjunõuded 2002. aastale eelnevast ajast võivad aeguda juba 2017. a detsembris. Meie advokaadid võtavad loomulikult arvesse ka teistes Euroopa õiguskordades kehtivaidaegumise regulatsioone. Kuna juba üksnes eksperthinnangu koostamine kestab mitu kuud, siis ei soovita me veokitootjate kartelli vastu hagi esitamisega liiga kaua oodata, vaid teha kiire otsus meie menetluses osalemise suhtes.
Võimalikke kasutatud veokite ostust tulenevaid kahjunõudeid me hetkel kahjuks arvesse võtta ei saa.
Kas ja millises ulatuses kahju tekkis, selle selgitavad siinkohal täpsemalt välja kogenud ja mainekad konkurentsiõiguse spetsialistid. Varasemad kartellimenetlused on näidanud, et tõenäoliselt on põhjustatud kahju esmane hinnanguline suurus 10 – 20% tasutud ostuhinnast või liisingumaksetest, kusjuures täpne hinnang vajab üksikjuhu analüüsi. Peale selle lisandub Saksa õiguses kahjunõudele intressmis tähendab, et kahjusummale lisanduvad veel märkimisväärsed intressinõuded. Seepärast on vanemate veokite ostutehingud eriti olulised.
Loomulikult võib iga veoki ostja või liisinguvõtja proovida iseseisvalt veokitootjatega lahendust leida. Reeglina sellisel ettevõtmisel siiski eduväljavaade puudub. Veokitootjad kas ei ole läbirääkimisteks valmis või pakuvad maksimaalselt majanduslikke lubadusi tulevaste veokite ostutehingute või liisingute puhuks. Need oletatavalt paremad tingimused on aga kindlasti oluliselt tagasihoidlikumad kui tõenäoliselt põhjustatud kahju, mis konservatiivse hinnangu juures jääb vahemikku 15 – 20% ostuhinnast, millele lisanduvad intressid.
Põhimõtteliselt saab kahjutasu nõuda igaüks, kes aastatel 1997 – 2011 ostis või liisis kartelliosalistelt enam kui 6 tonnise registrimassiga veoki. Lisaks sellele võib osutuda võimalikuks nõuda kahjutasu peale 2011. aastat ostetud või liisitud veoki eest, samuti ka kartellis mitte osalenutelt. Kahjunõudeid saab liiga kõrgete hindade tõttu esitada ka Scania ja teiste tootjate vastu, sõltumata asjaolust, kas Scania või teised tootjad osalesid veokitootjate kartellis.
Jah, selliseid nõudeid on samuti võimalik meie kaudu esitada, juhul kui tegemist ei ole üksnes lühiajaliselt rendile võetud veokiga.
Peale nõude loovutamist otsustame oma advokaatide ja spetsialistide abil, kas ja millistel tingimustel on kokkulepe veokitootjatega mõttekas. Kuna meie saame vahetult osa kokkuleppe või hagi tulemusel saadavast kasumist, siis on meil – täpselt nagu teilgi – suur huvi võimalikult soodsa kokkuleppe vastu.

Firmast financialright

Me aitame teil olla suurte kontsernidega võrdsed ning teostame teie õigust. Meie senised saavutused on väga silmapaistvad. Meie intelligentne IT süsteem on aidanud meil hinnata tuhandeid pankade poolt keelatud laenutasudega seotud juhtumeid ja kahju sisse nõuda. Kaubamärgi myRight all on meil autotootja Volkswagen vastu käimas üks suurimaid diisliskandaali menetlusi Euroopas. Seejuures teeme alati koostööd juhtivate advokaatide ja kohtute poolt tunnustatud ekspertidega, et tagada õiguse teostamisel parim võimalik tulemus. Meie juristidest, tarkvaraarendajatest ja andmebaaside ekspertidest koosnev meeskond viib õiguse teostamise klientide jaoks uuele kvaliteeditasemele – see on mugav, professionaalne ja riskivaba.

Firma financialright asutas 2014. a dr Sven Bode. Juba enne seda oli dr Sven Bode koos dr Philipp Kadelbachiga asutanud firma flightright, televisioonist ja ajakirjandusest tuttava lennureisijate õiguste teostamise valdkonna turuliidri, kes on tänaseks aidanud enam kui poolt miljonit inimest kogu Euroopas.