Veokitootjate kartell – juhtivate tootjate salajased hinnakokkulepped

Euroopa Komisjon määras 19. juulil 2016. a juhtivatele veokitootjatele Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN ja DAF („Kartelliosalised”) rahatrahvi. Leiti, et veokitootjad on süüdi kartelli moodustamises aastatel 1997–2011 lubamatute hinnakokkulepete sõlmimisega keskmise või raske kaalukategooria veokite müügil. 27. septembril 2017. a tuvastas Euroopa Komisjon ka veokitootja Scania osaluse kartellis ja määras talle rahatrahvi.

Together we will succeed: our coalition against the truck cartel.

Did you purchase or lease medium or heavy trucks from the truck cartel between 1997 and 2011? Then you most likely paid too much.

Based on a study commissioned by the European Commission some time ago, on average, international cartels resulted in damages in the amount of 20% of the purchase price. The exact damages must be determined by a recognised and reputable competition economist.

The truck cartel could also have led to higher prices for the period after 2011 as well as for trucks from manufacturers not involved in the cartel. This is already being examined by the competition economists commissioned by us.

kartell grafik

Teie kahjunõuded

Me võitleme teie õiguse eest löögivõimelise kombinatsiooniga, kuhu kuuluvad:

  • intelligentne IT infrastruktuur,
  • tunnustatud konkurentsiõiguse spetsialist prof dr Inderst
  • ja mainekas kartelliõiguse büroo Hausfeld.

Kes saab esitada kahjunõudeid?

Veokitootate kartell puudutab teid, kui omandasite aastatel 1997–2016 keskmise või raske kaalukategooria veoki ostes, liisides või ostuklausliga rendilepingu alusel. Nende sõidukite eest saab võimaliku ülemäära makstud ostuhinna alusel nõuda kahjutasu.

Meie abil saate nõuda aastatel 2003–2016 tekkinud kahju hüvitamist. Aastatel 1997–2002 soetatud sõidukite registreerimise tähtaeg oli 30. september 2017. Seda ajavahemikku puudutavaid kahjunõudeid me enam vastu võtta ei saa.

Huvi korral võite registreeruda kuni 31. maini 2018, et saaksime edastada teile kahjunõuete sissenõudmise kohta rohkem infot.

Siit jõuate registreerimisvormini.


Head põhjused, miks endast firmale financialright claims teada anda

1. Kuludega ei kaasne riski

Meie kulumudel on lihtne ja läbipaistev ning teie jaoks
riskivaba. Ainult siis, kui teid saadab edu, saame
meie provisjoni, mis arvatakse kahjutasu summast
maha. Muul juhul ei maksa teie midagi.


2. Koostöö konkurentsiõiguse ekspertidega

Koostöös kartelliga seonduvatele kahjunõuetele spetsialiseerunud bürooga Hausfeld, samuti tunnustatud konkurentsiõiguse spetsialisti prof dr Indersti ja tema meeskonnaga garanteerime teile parima võimaliku ekspertiisi.


3. Koostöö liitudega

Koos Saksa Autovedude Logistika ja Jäätmekäitluse Liiduga (Bundesverband Güterverkehr, Logistik und Entsorgung e.V., BGL) pakume vedajatele välja töötatud kahjunõuete sissenõudmise lahendust, mis on kontrollitud eelmainitud liidu õigusosakonna poolt. Selle initsiatiiviga on juba ühinenud 20 Saksa ja teiste riikide liitu, registreeritud on juba enam kui 100 000 veokit.


4. Teie kahjunõuete haldamine parimal võimalikul viisil

Löögivõimelise meeskoonnaga esindame suure grupi kahjunõuete esitajate huve. Seejuures viime kogu menetluse läbi teie eest: alates andmete analüüsimisest ja eksperdi kaasamisest kuni hagi esitamise ja väljamaksmiseni.

1. Kuludega ei kaasne riski

Meie kulumudel on lihtne ja läbipaistev ning teie jaoks
riskivaba. Ainult siis, kui teid saadab edu, saame
meie provisjoni, mis arvatakse kahjutasu summast
maha. Muul juhul ei maksa teie midagi.

2. Koostöö konkurentsiõiguse ekspertidega

Koostöös kartelliga seonduvatele kahjunõuetele spetsialiseerunud bürooga Hausfeld, samuti tunnustatud konkurentsiõiguse spetsialisti prof dr Indersti ja tema meeskonnaga garanteerime teile parima võimaliku ekspertiisi.

3. Koostöö liitudega

Koos Saksa Autovedude Logistika ja Jäätmekäitluse Liiduga (Bundesverband Güterverkehr, Logistik und Entsorgung e.V., BGL) pakume vedajatele välja töötatud kahjunõuete sissenõudmise lahendust, mis on kontrollitud eelmainitud liidu õigusosakonna poolt. Selle initsiatiiviga on juba ühinenud 20 Saksa ja teiste riikide liitu, registreeritud on juba enam kui 100 000 veokit.

4. Teie kahjunõuete haldamine parimal võimalikul viisil

Löögivõimelise meeskoonnaga esindame suure grupi kahjunõuete esitajate huve. Seejuures viime kogu menetluse läbi teie eest: alates andmete analüüsimisest ja eksperdi kaasamisest kuni hagi esitamise ja väljamaksmiseni.

Meie meeskond ja meie ekspertiis

Intelligentne infotehnoloogia

Kuna iga veokit käsitletakse eraldi, siis tekib suures koguses andmeid. Nende analüüsimine nõuab intelligentsete IT infrastruktuuride eksperte. Firma financialright claims on spetsialiseerunud just sellistele massmenetlustele ja pakub siinkohal parimat lahendust.

financialright

Mainekad kartelliõiguse spetsialistid

Firma financialright claims tegi nõuete kohtuliku sissenõudmise ülesandeks mainekale Ameerika Ühendriikide õigusbüroole Hausfeld. Hausfeld on üks kogenumaid kartellimenetlustega tegelevaid büroosid Euroopas ja Ameerika Ühendriikides.


hausfeldt-logo

Tunnustatud majandusspetsialistid

Menetluses osaleb eksperdina prof dr Roman Inderst, kes on üks juhtivaid kartellikahjude väljaarvutamise eksperte Euroopas.

On teil küsimusi?

financialright claims GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Phone: +49 (0) 211 972602-00

Võtke ühendust e-kirja teel

Registreerimine

You are registering your company outside the set deadline 30.05.2018. We will place your company on the waitlist and will try to include your mandate in the claim this year. Please understand that we cannot guarantee your consideration in the claim. Thank you!

Register for waitlist

KKK

Kartellimenetlused on sageli keerulised, aeganõudvad ja kulukad. Kahjude arvutamine ja tõendamine on võimalik üksnes väga suure andmehulga abil.

Meiega koostöö tegemisel on järgmised selged eelised.

1. Tugev kogenud ekspertidest koosnev meeskond – teie nõuete professionaalseks ja edukaks sissenõudmiseks teeme koostööd mainega advokaadibürooga Hausfeld, samuti tunnustatud majandusspetsialisti prof dr Inderstiga. Neil on selles valdkonnas ulatuslik kogemustepagas ja suurepärane maine, neid toetab siinkohal tugev ekspertide meeskond.

2. Intelligentsed IT lahendused – tänu meie tõhusale ja spetsiaalsele IT infrastruktuurile pakume teie nõuete sissenõudmiseks parimat võimalikku lahendust.

3. Kulurisk puudub – meie nõuame teie kahjunõuded sisse üksnes välja mõistetud kahjutasust sõltuva provisjoni eest. Me ühendame oma klientide nõuded. See võimaldab paljudel veokite edasimüüjatel oma nõudeid edukalt sisse nõuda, kuna meie kanda jäävad kõik kulud ja riskid.

Jah, teie kahjunõuded võivad aeguda. Aegumise probleem on aktuaalne sõidukite puhul, mis on ostetud, liisitud või ostuklausliga rendilepingu alusel omandatud kuni 31.12.2002. Need nõuded aeguvad 01.01.2018.

Pöörake tähelepanu sellele, et seetõttu saate registreerida ainult sõidukeid, mis on omandatud ajavahemikul 01.01.2003–31.12.2016.

Kas ja millises ulatuses kahju tekkis, selle selgitavad täpsemalt välja meie kogenud konkurentsiõiguse spetsialistid.

Seniste teiste kartellidega seotud kogemuste alusel on tõenäoliselt põhjustatud kahju esmane hinnang 5–20% tasutud ostuhinnast või liisingumaksetest. Siiski vajab täpne hinnang iga üksikjuhu analüüsi. Peale selle lisandub Saksa õiguse järgi kahjunõudele intress, nii et kahjusummale lisanduvad veel märkimisväärsed intressinõuded.

Loomulikult võib iga veoki ostja, liisinguvõtja või ostuklausliga rendilepingu alusel sõiduki omandanud isik proovida iseseisvalt veokitootjatega lahendust leida. Reeglina sellisel ettevõtmisel siiski väljavaateid edule ei ole. Veokitootjad kas ei ole hetkel läbirääkimisteks valmis või pakuvad maksimaalselt majanduslikke lubadusi tulevaste veokite ostutehingute, ostuklausliga rendilepingute või liisingute puhuks. Need oletatavalt paremad tingimused on aga kindlasti oluliselt tagasihoidlikumad kui tõenäoliselt põhjustatud kahju, mis ligikaudse hinnangu juures jääb vahemikku 5–20% ostuhinnast ning millele lisanduvad intressid.
Peale nõude loovutamist otsustame oma advokaatide ja spetsialistide abil, kas ja millistel tingimustel on kokkulepe veokitootjatega mõttekas. Kuna meie saame vahetult osa kokkuleppe või hagi tulemusel saadavast kasumist, siis on meil – täpselt nagu teilgi – suur huvi võimalikult soodsa kokkuleppe vastu.
Meie kaudu saate nõuda kahjutasu aastatel 1997–2016 soetatud sõidukite eest. Seni sai registreerida üksnes kartelliperioodi ajal (1997–2011) omandatud sõidukeid. Meie eksperdid on arvukate seni klientide poolt esitatud sõidukite andmetega põhjalikumal tutvumisel teinud vastava perioodi kohta uusi tähelepanekuid.

Vastavat perioodi (kartelliperioodi 1997–2011) on nüüdseks pikendatud kartellijärgse perioodi võrra. On võimalik, et ka peale kartelli lõppemist 2011. aastal müüdi veokeid kõrgemate hindadega, enne kui turg neutraliseerus. Seepärast on võimalik registreerida ka sõidukeid, mis on ostetud ajavahemikus 2012. aasta jaanuarist kuni 2016. aasta lõpuni.

Pange tähele! Aastatel 1997–2002 soetatud sõidukite registreerimise tähtaeg oli 30.09.2017, nii et selle perioodi kohta ei saa enam meie kaudu kahjunõudeid esitada. Te saate meie juures registreerida aastatel 2003–2016 soetatud veokeid.

Me käsitleme nõudeid, mis vastavad järgmistele kriteeriumitele:

• alates 6-tonnise lubatud kogumassiga veokid,
• omandatud vahemikus 2003–2016,
• tootjate Daimler, Volvo/Renault, MAN, Iveco, DAF ja Scania uued sõidukid,
• ost, liising ja ostuklausliga rent.

Pange tähele! Aegumisest tulenevalt saab arvesse võtta veel üksnes alates 2003. aastast soetatud veokitega seotud nõudeid.

Kõiki kasutatud veokite ja esitlussõidukite ostutehinguid ei saa kahjuks arvesse võtta.
Ei, renditud veokite eest ei saa hetkel meie kaudu kahjutasu nõuda.
Me nõuame teie kahjunõuded sisse puhtalt nõude edukusest sõltuva provisjoni alusel. Menetluskulud kannab firma financialright claims ja tasub need ka ette. Menetlusega ei kaasne ei varjatud tasusid ega muid kulusid. Üksnes edu saavutamisel maksate 33% välja makstud kahjutasust meile. Kui sissenõudmine ei osutu edukaks, siis ei kanna teie ettevõte ka mingeid kulusid.
Jah, selliseid nõudeid on samuti võimalik meie kaudu esitada, juhul kui tegemist ei ole üksnes lühiajaliselt rendile võetud veokiga.
Me vajame teie veoki kohta skannitud, PDF vormingus soetusdokumente (nt ostuleping, liisingleping või arve). Lisaks peate meile edastama sõiduki tehasetähise (VIN-koodi).
Esimeses hagis osalemise tähtaeg oli 30.09.2017. Ka juhul, kui lasite selle tähtaja mööda, siis võite registreeruda teise hagi jaoks kuni 31. maini 2018. Siis saate esitada nõudeid sõidukite kohta, mis on omandatud alates 01.01.2003. Selleks võite igal ajal oma ettevõttega registreeruda. Me võtame seejärel täiendava info osas teiega ühendust.
Euroopa Komisjoni 19. juuli 2016. a otsusega tuvastati peale pikaajalist uurimist, et veokitootjad Daimler, DAF, IVECO, MAN ja Volvo/Renault moodustasid aastatel 1997–2011 salajaste hinnakokkulepete kartelli.

Euroopa Komisjon määras nende rikkumiste tõttu kartelliosalistele rahatrahvi suurusega 2,927 miljardit eurot. Veokitootja Scania lükkas kartellisüüdistused tagasi. Ainult MAN pääses rahatrahvist, kuna nimetatud veokitootja, kes oli Komisjoni põhitunnistajaks, teavitas komisjoni kartellist.

Euroopa Komisjoni 19.07.2016. a otsuse kohta lugege siit.

27.09.2017. a määrati ka Scaniale lubamatute hinnakokkulepete tõttu 880 miljoni euro suurune rahatrahv. Scania teatas, et vaidlustab otsuse.

Lugege ka Euroopa Komisjoni veokitootjat Scania puudutavat otsust.

Me teeme koostööd erinevate liitudega, muu hulgas ka Saksa Autovedude Logistika ja Jäätmekäitluse Liidu (BGL) ja Mööblivedude ja Logistika Liiduga (Bundesverband Möbelspedition und Logistik e.V., AMÖ). Näiteks pakume Saksa Autovedude Logistika ja Jäätmekäitluse Liidu (Bundesverband Güterverkehr, Logistik und Entsorgung e.V., BGL) initsiatiivil vedajatele välja töötatud kahjunõuete sissenõudmise lahendust, mis on kontrollitud eelmainitud liidu õigusosakonna poolt. Selle initsiatiiviga on juba ühinenud 20 Saksa ja teiste riikide liitu, registreeritud on juba enam kui 100 000 veokit.
Jah, me esitame ühishagi. Kõnekeeles tähistab ühishagi nõuete ühendamist, mis esitatakse koos, ühe hagina. Saksa tsiviilprotsessi seadustiku § 260 näeb selgesõnaliselt ette ühetaoliste nõuete ühiselt esitamise sama kostja vastu, kuna ühte kohtumenetlusse koondamine väldib arvukaid teisi menetlusi. Usaldusel põhineva nõuete loovutamise kokkuleppe alusel on firmal financialright claims võimalik puudutatud veokiostjate ühetaolised nõuded ühendada ja siduda üheks või mitmeks hagiks. Üldiselt on kartellimenetlustes ühishagid juba pikemat aega tavaks. Suured ettevõtted nagu nt Deutsche Bahn koondavad sellised sadu miljoneid eurosid maksvaid ühishagisid, nagu nt viimati lennuettevõtete kartelli korral.

Meist – kes on financialright claims?

Me aitame teil olla suurte kontsernidega võrdsed ning teostame teie õigust. Meie juristidest, tarkvaraarendajatest ja andmebaaside ekspertidest koosnev meeskond viib õiguse teostamise klientide jaoks uuele kvaliteeditasemele – see on mugav, professionaalne ja riskivaba.

Firma financialright claims asutas dr Sven Bode. Juba enne seda oli ta koos dr Philipp Kadelbachiga asutanud firma flightright, televisioonist ja ajakirjandusest tuttava lennureisijate õiguste teostamise valdkonna turuliidri, kes on tänaseks aidanud saavutada õigust enam kui poolel miljonil inimesel kogu Euroopas.