Kartel producentów ciężarówek – tajne porozumienie cenowe wiodących producentów samochodów ciężarowych

Komisja Europejska nałożyła 19 lipca 2016 roku grzywny na wiodących producentów ciężarówek Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN oraz DAF („członkowie kartelu”). Zostali oni uznani za winnych utworzenia kartelu w latach 1997-2011, zawierając nielegalne porozumienia cenowe w odniesieniu do średnio ciężkich i ciężkich samochodów ciężarowych. W dniu 27 września 2017 roku Komisja Europejska stwierdziła również fakt uczestnictwa producenta Scania w kartelu i nałożyła na tę firmę grzywnę.

Together we will succeed: our coalition against the truck cartel.

Did you purchase or lease medium or heavy trucks from the truck cartel between 1997 and 2011? Then you most likely paid too much.

Based on a study commissioned by the European Commission some time ago, on average, international cartels resulted in damages in the amount of 20% of the purchase price. The exact damages must be determined by a recognised and reputable competition economist.

The truck cartel could also have led to higher prices for the period after 2011 as well as for trucks from manufacturers not involved in the cartel. This is already being examined by the competition economists commissioned by us.

kartell grafik

Państwa roszczenia odszkodowawcze

Walczymy skutecznie o Państwa prawa, a pomagają nam w tym:

  • inteligentna infrastruktura IT,
  • uznany ekonomista zajmujący się zagadnieniami konkurencji prof. dr Inderst
  • i renomowana kancelaria Hausfeld specjalizująca się w prawie antymonopolowym.

Kto może dochodzić roszczeń odszkodowawczych?

Poszkodowane przez kartel producentów ciężarówek są te podmioty, które w latach 1997–2016 kupiły, wzięły w leasing lub najem z prawem kupna średnio ciężkie lub ciężkie samochody ciężarowe. W odniesieniu do takich pojazdów można domagać zapłaty odszkodowania z tytułu zapłaty zawyżonej ceny.

Mogą Państwo za naszym pośrednictwem dochodzić roszczeń odszkodowawczych za lata 2003-2016. Termin zgłoszenie pojazdów z okresu 1997-2002 upłynął 30 września 2017 roku. W odniesieniu do tego okresu nie ma możliwości dochodzenia roszczeń za naszym pośrednictwem.

W przypadku zainteresowania prosimy zarejestrować się u nas do 31 maja 2018 roku. Udostępnimy Państwu wówczas więcej informacji na temat dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Tu można przejść do rejestracji.


Dlaczego warto zgłosić się do financialright claims

1. Brak ryzyka związanego z kosztami

Nasz model kosztowy jest prosty i przejrzysty – a dla Państwa nie rodzi on ryzyka. Jedynie wówczas, gdy nasze działania okażą się dla Państwa pomyślne, otrzymamy prowizję od sukcesu, która zostanie potrącona od kwoty odszkodowania. W przeciwnym wypadku nic Państwo nie płacą.


2. Współpraca z ekspertami z zakresu konkurencji

Współpracując z Hausfeld, kancelarią specjalizującą się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa antymonopolowego oraz znanym ekonomistą z dziedziny konkurencji prof. dr Inderstem i jego zespołem, gwarantujemy Państwu najlepszą możliwą wiedzę fachową.


3. Współpraca ze stowarzyszeniami

Wspólnie z BGL oferujemy spedytorom rozwiązanie opracowane z myślą o dochodzeniu przez nich roszczeń odszkodowawczych. Zostało ono przeanalizowane przez dział prawny BGL. Do inicjatywy tej przyłączyło się już ponad 20 krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i zarejestrowano już ponad 100 000 samochodów ciężarowych.


4. Najlepsze możliwe zarządzanie roszczeniami odszkodowawczymi

Wraz z silnym zespołem dochodzimy praw dużej grupy wnoszących roszczenia. Przejmujemy przy tym poprowadzenie całego procesu: od oceny danych przez powołanie rzeczoznawcy po złożenie skargi i wypłatę.

1. Brak ryzyka związanego z kosztami

Nasz model kosztowy jest prosty i przejrzysty – a dla Państwa nie rodzi on ryzyka. Jedynie wówczas, gdy nasze działania okażą się dla Państwa pomyślne, otrzymamy prowizję od sukcesu, która zostanie potrącona od kwoty odszkodowania. W przeciwnym wypadku nic Państwo nie płacą.

2. Współpraca z ekspertami z zakresu konkurencji

Współpracując z Hausfeld, kancelarią specjalizującą się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa antymonopolowego oraz znanym ekonomistą z dziedziny konkurencji prof. dr Inderstem i jego zespołem, gwarantujemy Państwu najlepszą możliwą wiedzę fachową.

3. Współpraca ze stowarzyszeniami

Wspólnie z BGL oferujemy spedytorom rozwiązanie opracowane z myślą o dochodzeniu przez nich roszczeń odszkodowawczych. Zostało ono przeanalizowane przez dział prawny BGL. Do inicjatywy tej przyłączyło się już ponad 20 krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i zarejestrowano już ponad 100 000 samochodów ciężarowych.

4. Najlepsze możliwe zarządzanie roszczeniami odszkodowawczymi

Wraz z silnym zespołem dochodzimy praw dużej grupy wnoszących roszczenia. Przejmujemy przy tym poprowadzenie całego procesu: od oceny danych przez powołanie rzeczoznawcy po złożenie skargi i wypłatę.

Zespół i wiedza fachowa

Inteligentna technologia informatyczna

Ponieważ każda ciężarówka traktowana jest indywidualnie, powstają ogromne ilości danych. Aby je przeanalizować, trzeba zaangażować ekspertów od inteligentnych struktur IT. To właśnie w tak złożonych, masowych postępowaniach specjalizuje się financialright claims i oferuje najlepsze możliwe rozwiązanie.

financialright

Renomowani prawnicy wyspecjalizowani w prawie antymonopolowym

financialright claims powierzyła sądowne dochodzenie roszczeń renomowanej amerykańskiej kancelarii prawniczej Hausfeld. Hausfeld jest jedną z najbardziej doświadczonych kancelarii uczestniczących w postępowaniach antymonopolowych w Europie i USA.


hausfeldt-logo

Uznani ekonomiści

Postępowanie wspiera w roli rzeczoznawcy prof. dr Roman Inderst, który jest jednym z czołowych ekspertów w dziedzinie wyliczania szkód wyrządzonych przez kartele.

W przypadku pytań?

financialright claims GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Phone: +49 (0) 211 972602-00

Kontakt za pośrednictwem e-maila

Biuro Obsługi Klienta

Prosimy o kontakt z naszym konsultantem w języku polskim w przypadku pytań dotyczących rejestracji.
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek 9:00-17:30
Tel.: ‭+49 211 972 60218

Rejestracja

Rejestrujecie Państwo swoją firmę po ostatecznym okresie rejestracji wyznaczonym na 30.06.2018r. Umieścimy Państwa firmę na naszej liście oczekujących i dołożymy wszelkich starań, aby dołączyć jeszcze Państwa do naszego pozwu w tym roku. Prosimy jednak o zrozumienie, że w tym momencie nie możemy już zagwarantować Państwa udziału w sprawie. Dziękujemy!

Rejestracja na liście oczekujących

Często zadawane pytania (FAQ)

Postępowania antymonopolowe są często skomplikowane, czasochłonne i kosztowne. Obliczenie i weryfikacja szkody są możliwe tylko przy zgromadzeniu dużej ilości danych.

Zalety współpracy z nami są oczywiste:

1. Silny zespół doświadczonych ekspertów; w celu profesjonalnego i skutecznego dochodzenia roszczeń współpracujemy z renomowaną kancelarią prawną Hausfeld oraz uznanym ekonomistą z dziedziny konkurencji prof. dr Inderstem. Mają oni duże doświadczenie i cieszą się wyjątkową reputacją we wskazanej dziedzinie, dzięki czemu będą Państwo wspierani przez silny, ekspercki zespół.

2. Inteligentne rozwiązania IT; dzięki wydajnej i wyspecjalizowanej infrastrukturze IT oferujemy Państwu najlepsze możliwe rozwiązanie, które będzie można wykorzystać do dochodzenia Państwa roszczeń.

3. Brak ryzyka kosztowego; dochodzimy roszczeń wyłącznie w oparciu o prowizję od sukcesu. Łączymy roszczenia naszych klientów. Umożliwia to wielu nabywcom ciężarówek skuteczne dochodzenie roszczeń. Bierzemy bowiem na siebie wszelkie koszty i ryzyko.

Tak, istnieje ryzyko, że Państwa roszczenia ulegną przedawnieniu. W odniesieniu do pojazdów nabytych do 31 grudnia 2002 roku drogą kupna, najmu z prawem kupna lub leasingu występuje obecnie poważne ryzyko przedawnienia. Roszczenia te mogą ulec przedawnieniu po 1 stycznia 2018 roku.

Proszę zwrócić uwagę, że w związku z tym mogą Państwo zarejestrować u nas tylko te pojazdy, które zostały nabyte w okresie od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2016 roku.

Czy i w jakim zakresie powstała szkoda, zostanie ustalone przez naszych doświadczonych i uznanych ekonomistów z dziedziny konkurencji.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia z innymi kartelami pierwsze szacunki poniesionej szkody oscylują między 5% a 20% zapłaconej ceny zakupu lub zapłaconych rat leasingowych. Konieczne jest jednak przeprowadzenie dokładnej analizy każdego przypadku. Ponadto, od roszczeń odszkodowawczych zgodnie z prawem niemieckim nalicza się odsetki. Do roszczeń z tytułu samej szkody dojdą więc znaczące roszczenia z tytułu odsetek.

Oczywiście każdy, kto nabył samochód ciężarowy drogą kupna, leasingu lub najmu z prawem kupna, może również na własną ręką próbować znaleźć rozwiązanie wraz z producentami samochodów ciężarowych. Zdaje się jednak, że zasadniczo takie podejście skazane jest na niepowodzenie. Producenci samochodów ciężarowych nie są obecnie skłonni do podejmowania negocjacji lub co najwyżej oferują korzyści ekonomiczne przy przyszłych zakupach ciężarówek, najmie z prawem kupna lub leasingu. Te rzekomo lepsze warunki będą jednak z pewnością plasowały się poniżej wartości poniesionej szkody, która przy orientacyjnych szacunkach wynosi między 15% a 20% ceny zakupu, do czego doliczyć należy odsetki.
Po dokonaniu cesji zadecydujemy, kierując się zaleceniami naszych wewnętrznych prawników i ekonomistów, czy i na jakich warunkach korzystna może być ugoda z producentami samochodów ciężarowych. Ponieważ mamy bezpośredni udział we wpływach z ugody lub odszkodowania, jesteśmy mocno zainteresowani – podobnie jak i klienci – w zawarciu możliwie najkorzystniejszej ugody.
Po dokonaniu cesji zadecydujemy, kierując się zaleceniami naszych wewnętrznych prawników i ekonomistów, czy i na jakich warunkach korzystna może być ugoda z producentami samochodów ciężarowych. Ponieważ mamy bezpośredni udział we wpływach z ugody lub odszkodowania, jesteśmy mocno zainteresowani – podobnie jak i klienci – w zawarciu możliwie najkorzystniejszej ugody.
Mogą Państwo za naszym pośrednictwem dochodzić roszczeń odszkodowawczych za lata 1997-2016. Zgodnie z dotychczasowym stanem rzeczy jedynie pojazdy zakupione w okresie istnienia kartelu (1997-2011) mogły być zgłaszane. Po dokładnym przeglądzie licznych danych dotyczących pojazdów, którego dokonał nasz rzeczoznawca, doszliśmy do nowych wniosków w odniesieniu do okresu nabycia.

Okres nabycia (okres istnienia kartelu 1997-2011) został obecnie rozszerzony o okres następujący po okresie istnienia kartelu. Możliwe, że nawet po rozwiązaniu kartelu w 2011 roku ciężarówki sprzedawano po zawyżonych cenach, zanim rynek uległ neutralizacji. Umożliwia to zgłaszanie pojazdów nabytych od stycznia 2012 roku do końca 2016 roku.

Zwracamy uwagę, że ostateczny termin zgłaszania pojazdów z okresu 1997-2002 upłynął 30 września 2017 roku, w związku z czym za ten okres nie uwzględniamy już żadnych nowych roszczeń. Można zgłosić u nas ciężarówki nabyte w latach 2003-2016.

Po wielu latach dochodzenia Komisja Europejskiej w decyzji z dnia 19 lipca 2016 roku stwierdziła, że producenci samochodów ciężarowych Daimler, DAF, IVECO, MAN i Volvo/Renault utworzyli w latach 1997-2011 kartel w celu tajnego ustalania cen.

Za naruszenie prawa Komisja Europejska nałożyła na członków kartelu grzywnę w wysokości 2,927 mld euro. Producent Scania odrzucił zarzuty. Jedynie firma MAN nie została ukarana grzywną, gdyż tenże producent ciężarówek poinformował Komisję o istnieniu kartelu jako świadek koronny.

Tutaj można zapoznać się z decyzją Komisji Europejskiej z 19 lipca 2016 roku.

W dniu 27 września 2017 roku Scania została ukarana grzywną w wysokości 880 mln euro za niedozwolone porozumienia cenowe. Scania ogłosiła, że odwoła się od tej decyzji.

Tutaj można zapoznać się z decyzją Komisją Europejskiej w sprawie producenta samochodów ciężarowych Scania.

Dochodzimy roszczeń pod warunkiem spełnienia poniższych kryteriów:

• Ciężarówki o dopuszczalnej masie łącznej od 6 ton
• Nabycie w latach 2003-2016
• Nowe pojazdy producentów Daimler, Volvo/Renault, MAN, Iveco, DAF i Scania
• Zakup, leasing i najem z prawem kupna

Uwaga: Ze względu na przedawnienie możemy brać pod uwagę tylko roszczenia od 2003 roku.

Ewentualne roszczenia odszkodowawcze wynikające z zakupu używanych ciężarówek lub pojazdów pokazowych nie mogą być niestety uwzględniane.
Nie. W przypadku wynajętych samochodów ciężarowych obecnie nie można dochodzić odszkodowania za naszym pośrednictwem.
Dochodzimy Państwa roszczeń wyłącznie w oparciu o prowizję od sukcesu. Koszty postępowania ponosi i opłaca financial claims. Nie ma żadnych ukrytych opłat ani innych kosztów. Tylko w przypadku sukcesu wpłacą nam Państwo prowizję w wysokości 33% wypłaconego odszkodowania. Jeśli nie uda się osiągnąć sukcesu, Państwa przedsiębiorstwo nie ponosi żadnych kosztów.
W odniesieniu do Państwa samochodów ciężarowych potrzebujemy zeskanowanych dokumentów nabycia w formacie PDF (np. umowa kupna, leasingu lub faktura). Ponadto muszą być Państwo w stanie podać nam numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).
Ostatecznym terminem składania zgłoszeń w odniesieniu do pierwszej skargi był 30 września 2017 roku. Nawet po przekroczeniu tego terminu można zgłosić się do nas do 31 maja 2018 roku w celu uwzględniania w drugiej skardze składanej w 2018 roku. Mogą Państwo wówczas za naszym pośrednictwem dochodzić roszczeń z tytułu pojazdów nabytych od 1 stycznia 2003 r. W tym celu mogą Państwo w dowolnej chwili zarejestrować swoje przedsiębiorstwo. Następnie skontaktujemy się z Państwem w celu przekazania dalszych informacji.
Współpracujemy z różnymi stowarzyszeniami, w tym z BGL i AMÖ. Oferujemy rozwiązanie opracowane z inicjatywy BGL służące dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych spedytorów – zbadane przez dział prawny BGL. Do inicjatywy tej przyłączyło się już ponad 20 krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i zarejestrowano już ponad 100 000 samochodów ciężarowych.
Przy rejestracji prosimy o wskazanie swojego stowarzyszenia.
Realizujemy je! Pod potocznym pojęciem pozwu zbiorowego kryje się łączenie roszczeń w jedną skargę. Paragraf 260 niem. kodeksu postępowania cywilnego wyraźnie przewiduje łączenie roszczeń tego samego rodzaju przeciwko temu samemu pozwanemu, dzięki czemu unika się szeregu dalszych postępowań. Na mocy cesji powierniczej financial claims może powiązać roszczenia tego samego rodzaju zgłaszane przez poszkodowanych nabywców samochodów ciężarowych, czyniąc je przedmiotem jednej skargi (lub ich większej ilości). Ponadto pozwy zbiorowe są od dawna powszechne w postępowaniach antymonopolowych. Duże przedsiębiorstwa takie jak Deutsche Bahn wszczynają tego rodzaju pozwy zbiorowe, w których wartość przedmiotu sporu opiewa na setki milionów euro, jak to miało ostatnio miejsce w przypadku kartelu przewoźników lotniczych.

O nas – czym jest financial claims?

Stawiamy Państwa na równi z wielkimi koncernami i dochodzimy Państwa praw. Nasz zespół składający się z prawników, programistów i specjalistów z zakresu baz danych przenosi dochodzenie praw naszych klientów na jakościowo nowy poziom – staje się ono łatwe, profesjonalne i pozbawione ryzyka.

Firmę financialright claims założył w 2014 roku dr Sven Bode. Wcześniej powołał on wraz z dr Philippem Kadelbachem firmę flightright, znanego z TV i prasy lidera rynku w egzekwowaniu praw pasażerów linii lotniczych. Firma ta pomogła po dziś dzień ponad połowie miliona ludzi w całej Europie w dochodzeniu ich praw.