Porozumienia cenowe wiodących producentów samochodów ciężarowych

Jeśli w latach 1997-2011 Państwa przedsiębiorstwo kupiło lub wzięło w leasing średnie lub ciężkie samochody ciężarowe, może wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi wobec uczestników kartelu producentów samochodów ciężarowych.

Komisja Europejska („Komisja”) nałożyła w dniu 19 lipca 2016 r. kary na czołowych producentów samochodów ciężarowych, ponieważ uznała Daimler, Volvo / Renault, Iveco, MAN i DAF („uczestnicy kartelu”) za winnych zawarcia kartelu, polegającego na niedozwolonych ustaleniach w zakresie cen w przypadku średnich i ciężkich samochodów ciężarowych.

Dochodzenie Komisji wobec innego producenta samochodów ciężarowych, Scania, jest kontynuowane.

Together we will succeed: our coalition against the truck cartel.

Did you purchase or lease medium or heavy trucks from the truck cartel between 1997 and 2011? Then you most likely paid too much.

Based on a study commissioned by the European Commission some time ago, on average, international cartels resulted in damages in the amount of 20% of the purchase price. The exact damages must be determined by a recognised and reputable competition economist.

The truck cartel could also have led to higher prices for the period after 2011 as well as for trucks from manufacturers not involved in the cartel. This is already being examined by the competition economists commissioned by us.

kartell grafik

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Skuteczne połączenie inteligentnej infrastruktury IT, uznanych ekonomistów zajmujących się konkurencją i renomowanej kancelarii prawnej Hausfeld specjalizującej się w powództwach odszkodowawczych z tytyłu naruszeń prawa antymonopolowego.

Każdy, kto w latach 1997-2011 nabył lub wziął w leasing średnie lub ciężkie samochody ciężarowe od wskazanych powyżej producentów, może żądać odszkodowania z tytułu zawyżenia ich ceny. W przypadku zainteresowania, zapraszamy przedsiębiorców do rejestracji na portalu financialright oraz o pytania o dalsze informacje dotyczące dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Współpracujemy z ekspertami w dziedzinie ekonomii, którzy wspierają nas przy obliczaniu wysokości szkód spowodowanych przez działalność kartelu producentów ciężarówek.


Powody dla zarejestracji w financialright:

Brak ryzyka ponoszenia kosztów

Pracujemy wyłącznie na zasadzie „no-win no-fee”. Nie ponosicie Państwo żadnych kosztów w przypadku braku sukcesu z naszej strony.


Eksperci z zakresu konkurencji

Współpracujemy z kancelarią Hausfeld, która specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszeń prawa antymonopolowego w Europie i Stanach Zjednoczonych. Ponadto wspiera nas Prof. Dr. Roman Inderst wraz z jego zespółem sprawdzonych specjalistów z zakresu konkurencji.


Zarządzanie roszczeniami odszkodowawczymi

Wspólnie dochodzimy roszczeń dla całej grupy poszkodowanych. Przejmujemy przy tym organizację całego procesu dla Państwa przedsiębiorstwa , począwszy od analizy danych, poprzez udział biegłego, aż po złożenie pozwu i wypłatę odszkodowania.


Brak ryzyka ponoszenia kosztów

Pracujemy wyłącznie na zasadzie „no-win no-fee”. Nie ponosicie Państwo żadnych kosztów w przypadku braku sukcesu z naszej strony.

Eksperci z zakresu konkurencji

Współpracujemy z kancelarią Hausfeld, która specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszeń prawa antymonopolowego w Europie i Stanach Zjednoczonych. Ponadto wspiera nas Prof. Dr. Roman Inderst wraz z jego zespółem sprawdzonych specjalistów z zakresu konkurencji.

Zarządzanie roszczeniami odszkodowawczymi

Wspólnie dochodzimy roszczeń dla całej grupy poszkodowanych. Przejmujemy przy tym organizację całego procesu dla Państwa przedsiębiorstwa , począwszy od analizy danych, poprzez udział biegłego, aż po złożenie pozwu i wypłatę odszkodowania.

Nasz zespół i doświadczenie

Razem z renomowanymi prawnikami z zakresu prawa antymonopolowego:

Hausfeld jest jedną z kancelarii posiadających największe doświadczenie w postępowaniach odszkodowawczych prowadzonych na rzecz poszkodowanych w Europie i USA. To doświadczenie w negocjacjach i postępowaniach sądowych kancelaria Hausfeld wykorzysta również z powodzeniem przeciwko uczestnikom kartelu producentów samochodów ciężarowych.


hausfeldt-logo

Przy pomocy inteligentnej technologii IT:

Każdy samochód ciężarowy traktowany jest indywidualnie, dlatego powstają ogromne ilości danych. Do ich analizy niezbędni są eksperci, zajmujący się inteligentnymi technologiami IT. financialright specjalizuje się w tego typu skomplikowanych, zbiorowych procesach.

financialright

Przy współpracy z uznanymi ekonomistami:

W postępowaniu przeciwko uczestnikom kartelu producentów samochodów ciężarowych będzie nam towarzyszył Prof. Dr Roman Inderst, jeden z najbardziej renomowanych ekonomistów z zakresu konkurencji w Niemczech.

W przypadku pytań?

financialright claims GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Phone: +49 (0) 211 972602-00

Kontakt za pośrednictwem e-maila

Rejestracja

Jeśli zamierzacie Państwo teraz udzielić nam zlecenia,
prosimy o skorzystanie z poniższego formularza rejestracyjnego.

Rejestracja

Często zadawane pytania (FAQ)

Dochodzenie antymonopolowych roszczeń odszkodowawczych jest niezwykle skomplikowane, czasochłonne i kosztowne. Mimo, że obecnie nie brakuje kancelarii prawnych i ekonomistów zajmujących się tym, działania, aby zakończyły się sukcesem, wymagają współpracy z prawników i ekonomistów z zakresu konkurencji, którzy dysponują ogromnym doświadczeniem i wyjątkową renomą właśnie w tym obszarze. Jak we wszystkich innych dziedzinach życia, również tu jakość kosztuje. Ze złożeniem pozwu o odszkodowanie przeciwko uczestnikom kartelu związane są ryzyka dotyczące kosztów – trzeba uiścić opłaty sądowe, a w przypadku przegranej w sądzie ponieść nie tylko koszty sądowe, ale również koszty zastępstwa procesowego drugiej strony (w tym przypadku koszty uczestników kartelu). Łączna wysokość kosztów powoduje, że wystąpienie z powództwem ma często sens ekonomiczny tylko wtedy, gdy roszczenie będące jego przedmiotem wynosi wiele milionów euro. Pojedynczy nabywcy samochodów ciężarowych nie dysponują zazwyczaj roszczeniami w takiej wysokości., Dopiero połączenie przez nas roszczeń umożliwia wielu nabywcom samochodów ciężarowych skuteczne ich dochodzenie, ponieważ przejmujemy wszelkie koszty i ryzyka. Po pomyślnym dochodzeniu roszczeń, otrzymane kwoty przekazujemy naszym klientom, pomniejszając je o należne nam wynagrodzenie.
Istnieją bardzo poważne argumenty za tym, że w postępowaniu zastosowanie będzie miało prawo niemieckie. Zgodnie z prawem niemieckim okres przedawnienia wynosi 3 lata. Okres ten już niedługo zostanie przedłużony nawet do pięciu lat. Oznacza to, że zgodnie z prawem niemieckim roszczenia odszkodowawcze uległyby przedawnieniu dopiero na koniec 2019 roku, a po wejściu w życie obecnie planowanej zmiany przepisów – nawet na koniec 2021 roku. Jednakże istnieje znaczne ryzyko, że określone roszczenia odszkodowawcze z okresu przed 2002 r. mogą przedawnić się już w grudniu 2017 roku. Nasi prawnicy będą również uwzględniać zasady przedawnienie obowiązujące w innych europejskich systemach prawa. W związku z tym, że samo sporządzanie opinii biegłego będzie trwać kilka miesięcy, zalecamy nie czekać zbyt długo z podjęciem działań przeciwko uczestnikom kartelu producentów ciężarówek i w najbliższym czasie zastanowić się nad uczestnictwem w podejmowanym przez nas postępowaniu.
Niestety nie możemy obecnie uwzględniać żadnych roszczeń związanych z zakupem używanych samochodów ciężarowych.
Czy powstała szkoda i w jakiej wysokości , musi zostać ustalone przez doświadczonego i renomowanego ekonomistę z zakresu konkurencji. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia z innymi kartelami ostrożne pierwsze szacunki wskazują wysokość szkody na 10-20% zapłaconej ceny zakupu lub zapłaconych rat leasingowych, przy czym dokładne jej określenie wymaga dokonania analizy danego pojedynczego przypadku. Ponadto, zgodnie z prawem niemieckim, od roszczeń odszkodowawczych przysługują odsetki. Dlatego roszczenia z tytułu samej szkody będą powiększone o znaczne roszczenia z tytułu odsetek. W związku z tym, wcześniejsze zakupy samochodów ciężarowych są szczególnie istotne.
Oczywiście każdy nabywca samochodu ciężarowego lub leasingobiorca może również samodzielnie porozumieć się z producentami samochodów ciężarowych. Takie postępowanie kończy się jednak zasadniczo niepowodzeniem. Producenci samochodów ciężarowych nie są obecnie skłonni do podejmowania negocjacji, co najwyżej oferują lepsze warunki przy przyszłych zakupach ciężarówek lub zawieraniu umów leasingowych. Te rzekomo lepsze warunki będą jednak z pewnością znajdowały się poniżej wartości prawdopodobnie poniesionej szkody, która przy ostrożnym szacunku powinna wynosić pomiędzy 15% a 20% ceny zakupu i podlegać powiększeniu o należe odsetki.
W zasadzie każdy, kto od uczestnika kartelu kupił lub wziął w leasing samochód ciężarowy powyżej 6t w okresie pomiędzy 1997 r. a 2011 r. może żądać odszkodowania. Ponadto, możliwe powinno być także żądanie odszkodowania od osób nie uczestniczących w kartelu w odniesieniu do samochodów ciężarowych kupionych lub wziętych w leasing po 2011 roku. Można również dochodzić roszczeń odszkodowawczych wobec Skania i innych producentów z tytułu zawyżonych cen niezależnie od tego, czy Scania lub inni producenci ciężarówek uczestniczyli w kartelu.
Tak, takich roszczeń możemy również dochodzić, pod warunkiem że nie mamy do czynienia z najem krótkoterminowym.
Po dokonaniu cesji zadecydujemy, kierując się zaleceniami naszych prawników i ekonomistów, czy i na jakich warunkach sensowna może być ugoda z producentami samochodów ciężarowych. Uczestniczymy bezpośrednio w wyniku ugody lub postępowania sądowego, dlatego jesteśmy bardzo zainteresowani – podobnie jak Państwo – w zawarciu możliwie najkorzystniejszej ugody.

O financialright

Stawiamy Państwa na równi z wielkimi koncernami i dochodzimy Państwa praw. Nasze dotychczasowe osiągnięcia są wyjątkowe. Przy pomocy inteligentnej technologii IT zdołaliśmy wycenić i wyegzekwować tysiące roszczeń wynikających z pobierania przez banki niezgodnych z prawem opłat manipulacyjnych przy udzielaniu kredytów. Pod naszym oznaczeniem MyRight prowadzimy w Europie jedno z największych postępowań przeciwko Volkswagen w związku z aferą dieslową. Pracujemy przy tym zawsze z wiodącymi prawnikami oraz z biegłymi wielokrotnie uznanymi przez sądy, aby zapewnić możliwie najlepsze egzekwowanie praw. Nasz zespół składający się z prawników, programistów i specjalistów z zakresu baz danych przenosi dochodzenie praw naszych klientów na jakościowo nowy poziom – staje się ono łatwe, profesjonalne i pozbawione ryzyka.

financialright założył w 2014 roku Dr. Sven Bode. Wcześniej Dr. Sven Bode założył wraz z Dr. Philippem Kadelbachem flightright, znanego z TV i prasy lidera rynku w dochodzeniu praw pasażerów od linii lotniczych, który pomógł do dziś w dochodzeniu praw ponad pół milionom osób w całej Europie.