Integritetspolicy

A. Skydd av personuppgifter hos financialright claims GmbH

financialright claims GmbH lägger stor vikt vid skyddet av personuppgifter. Vi kommer självklart att iaktta bestämmelserna i de tillämpliga personuppgiftslagarna och kommer endast att samla och behandla våra kunders personuppgifter i den omfattning som framgår av denna förklaring avseende personuppgiftsskydd. Med denna förklaring vill vi informera dig om alla aspekter som rör skyddet av dina personuppgifter samt informera dig om de åtgärder vi vidtar för att skydda dina rättigheter enligt personuppgiftslagstiftningen.
Observera följande: oavsett de regler som framgår under avsnitt B nedan:
Genom att använda vår webbplats ger du ditt uttryckliga medgivande till att vi i det syfte och på det sätt som anges nedan behandlar den information som vi eller nedanstående leverantörer samlar om dig.
Vi vill uttryckligen understryka att du har följande rätt till information och återkallelse:
Du har alltid rätt att få information om de personuppgifter vi sparat om dig, utan att du behöver ange något skäl för detta.
Du kan när som helst blockera, korrigera eller radera de personuppgifter vi samlat om dig.
Du kan självklart återkalla ditt medgivande till att vi samlar och behandlar dina personuppgifter, utan att du behöver ange något skäl för detta. Kontakta oss på den adress som anges i impressum på denna webbplats.

B. Typ och omfattning för insamling och bearbetning av personuppgifter
Det går att använda vissa tjänster utan att särskilt behöva uppge personuppgifter. Vi skapar emellertid en användarprofil när du besöker våra webbplatser. Efter detta samlar vi in och lagrar data i anonym form i marknadsförings- och förbättringssyfte. Detta tillämpas till exempel på den webbplats från vilken du gick vidare till financialright claims GmbH, på namnet på din internetleverantör, på de webbplatser som du besökt som tillhör financialright claims GmbH samt på datumet och tidslängden för besöket. Från dessa redan anonyma uppgifter skapas användarprofiler under pseudonym om så krävs. Vi får sedan användaruppgifter i anonymiserad eller pseudonymiserad form. Det betyder till exempel att vi inte vet vilket användarbeteende du föredrar, utan endast att det finns en användare som har ett visst användarbeteende. Du kan när som helst göra invändningar mot insamling och lagring av data enligt denna punkt. När du besöker vår webbplats för första gången, skickar vi ut en kaka (cookie) till din dator. Dess enda syfte är att identifiera ditt webbläsarprogram. Vi använder kakor för att bevara kvalitén på vår webbplats genom att lagra användbarhet, följa användarens beteende och användarens sökmetodik. Vi använder även kakor för att förbättra webbplatsens användbarhet, så att du kan få tillbaka resultaten från en avbruten session tio dagar efter att du lämnat sidan. De flesta webbläsarprogram är förinställda för att godkänna kakor. Men du kan även ställa in webbläsarprogrammet så att det avvisar kakor eller så att det visar alla kakor när en kaka skickas. Att avvisa kakor kan emellertid leda till att funktioner på vår webbplats inte fungerar korrekt.

När du använder webbplatsen registrerar servrarna automatiskt uppgifter som ditt webbläsarprogram skickar när du besöker en webbplats. Dessa loggfiler på servern kan innehålla din webbegäran, IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk och tidpunkten för ditt besök samt en eller flera kakor som tydligt kan identifiera ditt webbläsarprogram. Vi kan lägga in länkar i ett format som ger oss möjligheten att spåra om länkarna har använts. Vi använder dessa uppgifter för att förbättra kvalitén på våra erbjudanden samt för att individanpassa innehållet och, i förekommande fall, för annonsering. Vi kan inte påverka länkar som går vidare från vår webbplats. Webbplatser tillhöriga våra partners kan skapa egna kakor eller andra filer på din dator, samla in uppgifter eller begära att få personuppgifter från dig. Vi behandlar personuppgifter endast i det syfte för vilket de samlats in. Insamlingen av dina uppgifter hjälper oss att ge dig en användarvänlig, ändamålsenlig och säker internettjänst. Vi använder de insamlade och behandlade personuppgifterna för att fullgöra det avtal som du har ingått med oss. I övrigt syftar vår databehandling i allmänhet till att förbättra våra erbjudanden online samt dessas säkerhet, även om inga personuppgifter behandlas. Denna bearbetning görs anonymt eller i pseudonymiserad form. När du fyller i och skickar in formuläret på vår webbplats, ber vi dig att lämna dina personuppgifter utöver ovannämnda uppgifter. För att kunna tillhandahålla tjänsten (inkassotjänster) behöver vi även, vid behov, samtycken, som vi lagrar i krypterad form på säkra servrar. Du kan ändra dina personuppgifter online eller via e-post (service@my-right.de). På din begäran (service@my-right.de) kommer vi att informera dig om vilka uppgifter du har lagrade hos oss. Om vi avser att använda personuppgifter i andra syften än de som beskrivs ovan, kan vi erbjuda dig möjligheten att vägra samtycka till att dina personuppgifter används för andra syften. Utan ditt samtycke kommer vi inte att samla in och använda dina personuppgifter i andra syften än de som beskrivs i denna integritetspolicy.

Användning av Google Analytics
På financialright claims GmbH:s webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies” (kakor) som är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av kakorna när du besöker webbplatsen överförs i allmänhet till en Googleserver i USA och lagras där. Men om en IP-anonymiseringstjänst används på webbplatsen, kommer din IP-adress att först förkortas av Google i EU eller i andra stater som är avtalsparter i EES-området. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Googleserver i USA och förkortas där. På webbplatsoperatörens vägnar kommer Google att använda informationen för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten och för att tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsens användning och internetanvändningen för webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av ditt webbläsarprogram som en del av Google Analytics kommer inte att kopplas samman med andra Googleuppgifter. Du kan förebygga att kakor sparas genom att ställa in webbläsarprogrammet i enlighet med detta. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda webbplatsens alla funktioner fullt ut. Dessutom kan du hindra Google från att spåra de uppgifter som genereras via kakan och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), samt Googles behandling av dessa uppgifter, genom att klicka på länken nedan (http://Tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), ladda ned och installera det tillgängliga insticksprogrammet till ditt webbläsarprogram.
För mer information, se http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en eller besök http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vi vill påpeka att verktyget Google Analytics som används på financialright claims GmbH:s webbplats har utökats genom koden “gat._anonymizeIp ();” för att garantera en anonym registrering av IP-adresser (så kallad IP-masking).
Vi använder även Google Analytics för att utvärdera data från AdWords och en dubbelklickskaka för statistiska ändamål. Om du inte samtycker till detta, kan du avaktivera det med Ad Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

Användning av Google AdSense
På financialright claims GmbH:s webbplats används Google AdSense, en tjänst för att införliva annonsmaterial från Google Inc. ( ”Google”). Google AdSense använder så kallade cookies (kakor), dvs. textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av webbplatsens användning. Google AdSense använder även så kallade Web Beacons (osynlig grafik). Genom denna osynliga grafik kan information som till exempel besökstrafik på sidorna utvärderas.

Informationen om hur webbplatsen används (inklusive din IP-adress) och överföring av annonsformat som genererats av kakor och osynlig grafik skickas vidare till en Googleserver i USA och lagras där. Denna information kan vidarebefordras till Google av Google. Google kommer dock inte att koppla samman din IP-adress med andra uppgifter du har lagrade.
Du kan förhindra att kakor installeras genom att ställa in webbläsarprogrammet därefter. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda webbplatsens alla funktioner fullt ut. Genom att använda webbplatsen, samtycker du till att de uppgifter som Google samlat in om dig behandlas på det sätt som beskrivs ovan och i enlighet med de syften som anges ovan.


Användning av Facebook

Det sociala nätverket Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) kan koppla ditt besök på vår webbplats till ditt Facebook-konto om du är inloggad där.
Om du inte vill att Facebook förknippar besöket på våra webbplatser med ditt användarkonto på Facebook, ber vi dig att logga ut från ditt användarkonto hos Facebook.

På våra sidor är så kallade webbplatspixlar från det sociala nätverket Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) integrerade. Vi använder avsiktligt inte en gilla-knapp från Facebook på vår webbplats. När du besöker våra webbplatser kan Facebook etablera en direktanslutning mellan ditt webbläsarprogram och Facebooks server. Detta förser Facebook med informationen att du har besökt vår webbplats med din IP-adress när du är inloggad på ditt Facebook-konto. Detta gör det möjligt för Facebook att koppla besöket på våra sidor med ditt användarkonto. Som leverantör av sidorna vill vi påpeka att vi inte får någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller om hur Facebook använder dem. För mer information, se Facebooks integritetspolicy på http://www.facebook.com/policy.php.
Användning av uppgifterna

Genom att klicka i motsvarande kryssruta när du skickar din anmälan efter att ha läst igenom formuläret på vår webbplats, försäkrar du att du samtycker till att dina personuppgifter behandlas och att databehandlingsmetoderna som beskrivs nedan används. Du kan givetvis återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallandet kan skickas i skriftlig form till service@my-right.de. Från den adressen kommer du att få skriftlig eller elektronisk information om de personuppgifter som finns lagrade om dig.
Överföring av uppgifter till tredje man
financialright claims GmbH kommer endast att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje man på följande villkor:
Att du har lämnat ditt samtycke.

Att sådana uppgifter överlämnas till oss i syfte att behandla personuppgifter för vår räkning. Vi kräver att sådan information behandlas enligt våra anvisningar och enligt denna integritetspolicy och andra sekretess- och säkerhetsåtgärder.
Att vi i god tro bedömer att tillgång till, användning, bevarande och överföring av sådana uppgifter krävs för att (a) följa tillämpliga lagar och bestämmelser eller för att följa rättsliga eller administrativa order, (b) (c) för att upptäcka, förebygga och på annat sätt lösa bedrägerier samt säkerhetsrelaterade eller tekniska problem och (d) för att skydda financialright claims GmbH:s rättigheter, egendom och säkerhet, dess användare, för att skydda allmänheten från hotande skada, så görs det i den utsträckning som är tillåten enligt lag.

Säkerhet
Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera att de personuppgifter som tillhör våra användare inte går förlorade, inte ändras felaktigt eller blir föremål för otillåten tillgång för tredje man. Vi vinnlägger oss särskilt om att förebygga en automatisk hämtning av vår webbplats och dess data av tredje man. Endast auktoriserade personer har tillgång till användarnas personuppgifter, även i den utsträckning som krävs i ovanstående syfte.

Ändringar av dataskydd
Observera att denna integritetspolicy kan ändras vid olika tillfällen och att vi kommer att meddela förändringar av vår integritetspolicy på denna sida. Utan ditt uttryckliga samtycke kommer financialright claims GmbH emellertid inte att begränsa dina rättigheter enligt dessa bestämmelser. I händelse av betydande förändringar kommer dessa att meddelas på ett tydligare sätt (t.ex. via e-post).

Frågor om dataskydd
Om du har några frågor om denna integritetspolicy, kan du kontakta oss via e-post (service@financialright.de).

Status oktober 2016