Observera


Du kan bara registrera lastbilar som:

  • Connector.Connector.

    du förvärvade mellan 2003-2016 (genom köp, leasing eller hyrköp)

  • Connector.Connector.

    för köp och leasing kan du endast registrera fordon för vilka du var registrerad som första innehavare i fordonsregistret (dvs “nya” fordon). För hyrköp kan du registrera lastbilar, som har hyresgivaren som första registrerade innehavare och kilometermätaren uppvisade ett värde som äör mindre än 700 km vid hyrestidens början

  • Connector.Connector.

    var tunga eller medeltunga (från 6 ton)

Det spelar ingen roll om du senare har sålt lastbilen vidare.

Vänligen notera: Ni är på väg att göra en sen anmälan, efter sista registeringsdatum 2018-05-31. Vi kommer således att placera ert företag på en väntelista och försöka utifrån tillgängliga resurser att ta med ert mandat i årets skadeståndsanmälan. Vi kan därför inte garantera att ni kommer att inkluderas i skadeståndsprocessen. Tack för er förståelse.  

jag förstår